24 - Písemná pozůstalost Karla Frejlacha

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Veselsko
  Období1885-1958, žil v letech ?, učitel, spisovatel
  Předmětylistinný materiál - rukopisy, foto
  Obor24 - Další
  Počet předmětů27
  Podsbírka obsahuje archiválie
   žádost o schválení stanov Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Bošilci návrh na zahradnickou úpravu návsi Bošilce plán na úpravu návsi v Bošilci úmrtní oznámení Karla Weise, který skonal dne 4. dubna 1944 dopis adresovaný Frejlachovi - odeslaný A. Fleischhansovou dne 6. 12. 1943 Soupis křížů, kapliček a soch v okolí Bošilce článek Skladatel K. Weis zemřel z blíže neurčených novin skupinová fotografie abiturientů gymnázia v Jindřichově Hradci, 1885 vlastnoruční podpis posledního mužského potomka J. A. Komenského - G. Victor Figulus při návštěvě Prahy v roce 1931 dopis - odesílatel Svaz spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, v Praze dne 26. 2. 1940 opis cizího textu Sousedská práva na státním rybníce Horusickém uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři fotografie pomníku Josefa Frejlacha jmenovací dekret, vystavený na jméno Josef Frejlach - Vídeň 1892 zakládací listina Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Bošilci, 10. 12. 1937 výměr Zemského úřadu v Praze pro Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Bošilci se sídlem v Bošilci oznámení Okresnímu úřadu v Třeboni o dalším trvání Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Bošilci potvrzení a poděkování Zemědělské radě v Praze za vypracování plánu úpravy návsi v Bošilci dopisnice adresovaná Frejlachovi - odesílatel Jóža Mádl (referent díla Chrámové památky pro jižní Čechy) separát Změnilo se klima v době historické? - podává Dr. Josef Frejlach znění soustrastného telegramu, odeslaného 7. dubna 1944 starostou Bažilem - adresovaný rodině K. Weise fotografie prof. Ing. Dr. Stanislava Zelenky v sokolském kroji, srpen 1955 dopis adresovaný Frejlachovi - odeslaný K. Weisem dne 8. 12. 1943 dopis adresovaný Frejlachovi - odeslaný R. Cikhartem dne 31. srpna 1949 dopis - odesílatel Lidová škola hospodářská a poradní kroužek zemědělský, v Bošilci dne 25. 4. 1939 článek Bošilec - autor F. Švingr, Modrá Hůrka 21. 7. 1939 uložení podsbírky v depozitáři