12 - Antropologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíA: ČR a SlovenskoK: celý světP: území obývaná primáty, z nichž preparáty pocházejí, ale i z různých zoologických zahrad
  ObdobíSbírka obsahuje kosterné pozůstatky, příp. odlitky z období pleistocénu a holocénu, tj. od paleolitu až po novověk. Pleistocénní materiál, který byl získán nákupem sbírek amatérů z přelomu 19 a 20. stol., byl zcela zničen koncem II. svět. války při požáru mikulovského zámku (hromadný hrob z Předmostí, šipecká čelist). Jiný pleistocénní fond vznikl vlastními výzkumy MZM (hrob DV III), předáním z německé Techniky (hrob Brno II) či odjinud. Holocénní antrop. nálezy pocházejí z výzkumů MZM (hlavně Vedrovice, Blučina a Staré Město) nebo byly předány z výzkumů jiných institucí (Arch. ústavy AV, ÚAPP apod.).
  PředmětyA - AntropologieSbírka lidských kosterních pozůstatků z kostrových a žárových pohřebišť je budována z nálezů archeologických výzkumů realizovaných na Moravě, v Čechách a na Slovensku.Antropologická kolekce lidských pozůstatků je tvořena nálezy z období paleolitu až novověku.K - PaleoanthropologieKolekce kopií paleoantropologických nálezů z oblastí celého světa, hlavně z východní a jižní Afriky, Evropy, Asie a Austrálie.Sbírka je určena ke studiu vzniku a vývoje člověka a srovnávacímu studiu evolučních vývojových změn na kostře člověka.P- PrimatologieSbírka lidoopů, opic a poloopic slouží ke studiu rekonstrukce vývoje lidského rodu.Sbírku tvoří celé kostry (montované), kostry rozložené, a jednotlivé lebky získané ze zoologických zahrad a výzkumných ústavů.
  Obor12 - Antropologická
  Počet předmětů27381
   Homo sapiens sapiens - Předmostí IV - lebka - odlitek vitríny s odlitky paleoantropologických nálezů pohled do antropologického depozitáře Modřice - horákovská kultura - H 818 - žena - 30-50 let - kostra Kůlna - paleolit - Homo neanderthalensis - maxilla Homo neanderthalensis - Šala - os frontale - odlitek. Homo erectus pekinensis - Chou-kou-tien - lebka - odlitek. Homo neanderthalensis - Tešik Taš - lebka - odlitek. Vedrovice - kultura s lineární keramikou - H 66/78 - muž - 30-35 let - lebka. Horné Krškany - kultura s lineární keramikou - H 54/65 - dítě - 7 let - lebka. uložení antropologického materiálu do krabic Předmostí-Dluhonice - moravská malovaná k. - 126/H 1/2006 - žena - 40-45 let - lebka. Olbramovice-Leskoun - únětická kultura - objekt 1 - dítě - 6-7 let - lebka. Horné Krškany - kultura s lineární keramikou - H 2/64 - muž - 40-45 let - lebka. Horné Krškany - kultura s lineární keramikou - H 23/65 - dítě - 13-14 let - lebka. Horné Krškany - kultura s lineární keramikou - H 48/65 - žena - 20-22 let - lebka. Horné Krškany - kultura s lineární keramikou - H 58/65 - muž - 40-45 let - lebka. Vedrovice - kultura s lineární keramikou - H 73/79 - muž - 20-25 let - lebka. Vedrovice - kultura s lineární keramikou - H 77/79 - muž - 40-50 let - lebka. Vedrovice - kultura s lineární keramikou - H 79/79 - muž - 25-35 let - lebka. Vedrovice - kultura s lineární keramikou - H 82/79 - muž - 50+ let - lebka. Brno - paleolit - II - muž - 20-40 let - lebka. Dolní Věstonice - paleolit - DV III - žena - 20-40 let - lebka. Ochoz-Švédův stůl - paleolit - Homo neanderthalensis - mandibula. Kůlna - paleolit - Homo neanderthalensis - os parietale. Hulín - věteřovská kultura - H I/88 - dítě - 3 roky - lebka. Hulín - věteřovská kultura - H II/88 - muž - 20 let - lebka. Hulín - věteřovská kultura - H III/88 - dítě - 3 roky - lebka. Blučina - velatická kultura - S4/85 - muž - 25-30 let - lebka. Slavkov - únětická kultura - H 4b/93 - muž - 30-40 let - lebka. Slavkov - únětická kultura - H 27/93 - dítě 4-5 let - lebka. Slatinice - nitranská kultura - H 6 - žena - 50-60 let - lebka. Slatinice - nitranská kultura - H 7 - muž - 50-60 let - lebka. Slatinice - nitranská kultura - H 9 - muž - 30-40 let - lebka. Těšetice-Kyjovice - moravská malovaná keramika - H 1/67 - dítě - 2 roky - lebka. Těšetice-Kyjovice - moravská malovaná keramika - H 3/72 - muž - 24-30 let - lebka. Těšetice-Kyjovice - kultura s lineární keramikou - H 23/93 - dítě - 4 roky - lebka. Těšetice-Kyjovice - moravská malovaná keramika - H 8/76 - žena - 20-25 let - lebka. Určice - mladohradištní - H 14 - žena - 25-35 let - lebka. Určice - mladohradištní - H 35 - muž - 60+ let - lebka. Určice - mladohradištní - H 37 - muž - 40-50 let - lebka. Prostějov-Čechůvky - moravská malovaná k. - K 1535 - dívka - 14-15 let - lebka. Blučina - velatická kultura - S13/90 - muž - 26-29 let - lebka. Dolní Věstonice-Na Pískách - středohradištní - H 174/46 - žena - 60+ let - lebka. Dolní Věstonice-Na Pískách - středohradištní - H 205/54 - žena - 50-60 let - lebka. Dolní Věstonice-Na Pískách - středohradištní - H 266/55- muž - 40-50 let - lebka. Dolní Věstonice-Na Pískách - středohradištní - H 537/55 - žena - 30-40 let - lebka. Proconsul heseloni - Rusinga Island - lebka - odlitek. Australopithecus africanus - Taung - lebka - odlitek. Homo erectus - Trinil - lebka - odlitek. Homo sapiens sapiens - Mladeč 1 - lebka - odlitek. Australopithecus boisei - Turkana - lebka - odlitek. Dolní Věstonice-Na Pískách - středohradištní - H 197/54 - muž - 20-30 let - lebka