24 - Písemná pozůstalost Václava Kaplického

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období1854-1982, žil v letech 1895-1982, spisovatel
  Předmětylistinný materiál - rukopisy, foto, knihy
  Obor24 - Další
  Počet předmětů112
  Podsbírka obsahuje archiválie
   povolení k převozu, datováno 1854 vysvědčení dospělosti Václava Kaplického, 1914 opis vysvědčení dospělosti Václava Kaplického, 1914 vysvědčení o mravech pro Václava Kaplického, 1926 přihlašovací lístek pro Václava Kaplického a Jožku Kaplickou, 1932-1936 členská legitimace Svazu českých spisovatelů pro Václava Kaplického, č. 24 rukopis Václava Kaplického rukopis Václava Kaplického Z Krumlova do Tábora tištěný Malý průvodce Táborem, MNV Tábor 1957? tištěný leták - kreslený vtip, 1910 fotografie Tábora od Kotnovské brány fotografie Žižkova náměstí v Táboře fotografie vodopádu pod Jordánem v Táboře uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři vysvědčení Václava Kaplického z C. k. vyšší reálky v Táboře, 1914 opis vysvědčení dospělosti Václava Kaplického, 1914 vysvědčení chudoby - nemajetnosti pro Václava Kaplického, 1920 opis vysvědčení o mravech pro Václava Kaplického, 1926 potvrzení o domovském právu pro Václava Kaplického, 1934 potvrzení o arijském původu pro maminku Václava Kaplického a její rodiče , 1940 osvědčení o československém státním občanství pro Václava Kaplického, 1949 dopis Bejšovců Václavu Kaplickému, 1951 školní sešit s rukopisem Václava Kaplického Zronského zoufalství i těcha, historie mladého života strojopis článku Václava Kaplického Moje Táborsko pozvánka Sdružení rodáků a přátel města Tábora a okolí v Praze na přátelský večer s V. Kaplickým, 1951 fotografie Palackého třídy v Táboře, ještě s Pražskou bránou fotografie kostela na Žižkově náměstí v Táboře uložení podsbírky v depozitáři