23 - Věda, technika a průmyslová výroba

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního technického muzea v Praze
  Číslo podsbírky818
  ÚzemíSbírka pochází převážně z českých zemí. Podle vývojových souvislostí však přesahuje zvláště do středoevropského, ale i celoevropského a světového prostoru. V jednotlivostech je zastoupena většina v historii techniky vyspělých zemí.
  ObdobíSbírka dokumentuje především období industrializace od nástupu průmyslové revoluce v 1. polovině 19. století až do současnosti. Obsahuje však i předměty starší - archeologické nálezy z protohistorického a raně historického období z oboru hutnictví a hornictví, astronomické přístroje od 16. století, výrobky a nástroje cechovních kovodělných řemesel aj.Sbírka vznikala od doby založení muzea v r. 1908, ve sbírce jsou však i kolekce starší, vzešlé ze sběratelských aktivit stavovské inženýrské školy (založena 1717), pražské polytechniky (1806), Jednoty pro povzbuzení průmyslu (1833), Českého průmyslového muzea (1873) ad. Sbírky až do zestátnění (1951) vytvářelo samostatně 29 odborných skupin Spolku technického muzea, pak sbírková oddělení, ustavená podle struktury technických odvětví. Sbírky byly poprvé zpřístupněny v r. 1910 v dočasném sídle technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, poté v provizorních podmínkách pražské Invalidovny (1941) a od r. 1947 v nové vlastní budově v Praze na Letné, kde jsou ve výběru vystaveny dosud.
  PředmětySbírky NTM reflektují dějiny přírodních věd a techniky na našem území a jsou rozčleněny do 11 hlavních sbírkových skupin: exaktní vědy, chemie, potravinářství, hornictví, hutnictví, strojírenství, elektrotechnika, akustika, doprava, foto-kino, spotřební průmysl. Uvnitř skupin se dělí do 69 sbírkových fondů. Z tohoto souboru byly vyčleněny sbírky železniční techniky a sbírky architektury, stavitelství a průmyslového designu, které jsou do CES MK přihlášeny jako samostatné soubory. Sbírky tvoří především originální předměty, které dokumentují jak vývoj výrobních technologií (hornictví, hutnictví, chemie, potravinářství, strojírenství aj.), tak finálních výrobků (strojírenství, doprava , spotřební průmysl, foto-kino aj.) Součástí sbírky jsou i četné modely strojů a výrobních zařízení, které jsou pro svou velikost jinak v muzeu nedokumentovatelné. Většina předmětů je kovových, značný počet je však i ze směsných materiálů. Druhová skladba předmětů je velmi pestrá a vymyká se stručnému popisu. Její podrobnou charakteristiku obsahují www stránky NTM. Sbírku tvoří 42585 evidenčních záznamů.
  Obor23 - Věda, technika a průmyslová výroba
  Počet předmětů70470
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   Katalog expozice měření času Osobní automobil NW Präsident, Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesselschaft A.G. v Kopřivnici 1898 Konzervátorské dílny Národního technického muzea (2) Depozitář sbírky jednostopých vozidel Depozitář elektrotechnické sbírky Depozitář sbírky spotřebního průmyslu (fond psací technika) Národní technické muzeum - historie, současnost, sbírky Publikace Psací stroje Publikace Stopy designu, II. díl Katalogizační karta předmětu 1 Katalogizační karta předmětu 3 Publikace Stopy designu, 1. díl Konzervátorské dílny Národního technického muzea (1) Konzervátorské dílny Národního technického muzea (3) Depozitář sbírky jednostopých vozidel Elektrický motor pro elektrický automobil Publikace Mechanické energetické stroje Katalogizační karta předmětu 2 Ruční slévadlopro odlévání písma Model ručního vřetenového tiskařského lisu Vyvázaná stránka k přetisku Kroniky Trojánské Pohled do expozice Tiskařství Plynový balon Zodiac s košem - umísťování v nové expozici Palubní deska z letounu Aero A-11.88 Pístový letadlový motor NAG Wright, kolem 1910, detail Model letadla Praga E-51 pro zkoušky v aerodynamickém tunelu Sluneční hodiny ekvatoreální s výškoměrem, detail Evropský astroláb, konstruovaný přímo bez vkládacíchtympanů Astronomický přístroj tvořený reflektorem (zrcadlový dalekohled)a astrografem na společné paralaktické montáži s hodinovým strojkem Pohled do expozice Astronomie Měsíční glóbus v měřítku 1:10400000 Pelikán. Historická destilační nádoba Model cukrovaru. Model představuje typický český cukrovar z počátku 20. století pro zpracování 500 tun řepy za 24 hodiny. Model cukrovaru. Detail vnitřku. Postup výroby kosy.Tablo představuje jednotlivé fáze výroby kosy kováním, 1913. Díl měděného pivovarského kotle (pánve) z pravovárečného pivovaru v Mirovicích Polarimetr. Precizně provedený cukrovarnický přístroj k měření koncentrace cukerné šťávy Lékárenský hmoždíř.Odlil zvonař Jan Kryštof Walther v roce 1689. Model vysoké dřevouhelné pece ze Staré huti u Adamova. Huť byla postavena v r. 1748 a svoji činnost ukončila na konci 19. století. Barokní litinová kamna se znakem velmistra řádu německých rytířů Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg ze zámku Dlouhá Loučka Knihovna NTM - studovna Povodně v roce 2002 - Invalidovna Vysoušecí pracoviště NTM Kinosál/přednáškový sál v hlavní budově NTM na Letné Pohled do expozice Technika v domácnosti Pohled do expozice Hutnictví Doly - součást expozice Hornictví Pohled do expozice fotografické techniky Pohled do expozice v dopravní hale Přilba skafandru Hagenuk, 20.-30. léta 20. století Transmisní kladivo pro mědikovce Modelová rekonstrukce větrání s použitím měchů. Pohled do expozice Měření času Expozice v dopravní hale (1) Expozice v dopravní hale (2) Expozice v dopravní hale (3) Expozice v dopravní hale (4)