Centrální evidence sbírek muzejní povahy

Ministerstvo kultury

Odbor muzeí

Adresa

Maltézské náměstí 1
118 81 Praha 1
Česká Republika

Kancelář

Adresa

Milady Horákové 139,
160 41  Praha 6
Česká Republika