O aplikaci

 • OPAC – Online Public Access Catalogue
 • IPAC – Internet Public Access Catalogue

IPAC je chráněný autorskými právy COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 618/2003 Z.z..

Podle ustanovení SK § 27 zákona č. 618/2003 Z.z.. má uživatel IPACu právo vytvářet rozmnoženiny textů stránek za pomoci reprografikých zařízení (tiskárna, pevný disk osobního počítače atd.) pro svou osobní potřebu za podmínky, že do obsahu takto získaných materiálů nebude zasahovat aneb využívat na jiné účely, čím by narušil autorská práva ve smyslu ustanovení SK § 17 a SK § 18 zákona č. 618/2003 Z.z.

V aplikaci IPAC jsou použité skripty třetích stran

 • HTML5 Shiv - Alexander Farkas - (licence MIT/GPL2)
 • jQuery – jQuery Team – (licence MIT & GPL)
 • jQuery Ajax Autocomplete plugin - Tomas Kirda - (licence MIT)
 • jQuery columnManager plugin - Roman Weich – (licence MIT & GPL)
 • jQuery Cookie plugin - Klaus Hartl - (licence MIT & GPL)
 • jQuery Cycle plugin - M. Alsup - (licence MIT & GPL)
 • jQuery Detect Mobile Browsers plugin - Open Source
 • jQuery Easing plugin - George McGinley Smith - (licence BSD)
 • jQuery Expander plugin - (licence MIT & GPL)
 • jQuery FancyBox plugin - Janis Skarnelis - (koupená licence)
 • jQuery FN Google Map - Johan Säll Larsson - (MIT licence)
 • jQuery Inline Form Validation Engine - Cedric Dugas - (licence MIT)
 • jQuery Masked Input plugin - Josh Bush (MIT licence)
 • jQuery Maxlength plugin - Emil Stjerneman - (licence GNU/GPL)
 • jQuery Metadata plugin - John Resig, Yehuda Katz, Jörn Zaefferer & Paul McLanahan - (licence MIT & GPL)
 • jQuery Mobile DateBox - J.T. Sage - (licence Creative Commons 3.0)
 • jQuery Mobile Framework – jQuery Team - (licence MIT/GPL2)
 • jQuery MouseWheel plugin - Brandon Aaron - (licence MIT)
 • jQuery passStrength plugin - Ritchie Comley - (licence GNU)
 • jQuery PhotoSwipe - Code Computerlove - (MIT licence)
 • jQuery TableSorter plugin - Christian Bach - (licence MIT & GPL)
 • jQuery UI - jQuery Team – (licence MIT & GPL)
 • jQuery URL Parser - Mark Perkins - (MIT licence)