25 - Sbírka architektury, stavitelství a průmyslového designu NTM

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního technického muzea v Praze
  Číslo podsbírky820
  ÚzemíSbírka pochází z českých zemí, především z Prahy a Čech u oborů architektury a stavitelství a z celého území v případě průmyslového designu. Zahraničí je ve sbírce zastoupeno především projekty a stavbami českých tvůrců v evropských zemích a významnými průmyslově vyráběnými předměty význačných zahraničních designérů z konce dvacátého století.
  ObdobíČasově je sbírka vymezena počátkem devatenáctého století a současností, s důrazem na druhou polovinu devatenáctého století a první polovinu století dvacátého u architektury a stavitelství a druhou polovinu dvacátého století u průmyslového designu.Obory architektury a stavitelství jsou dokumentovány systematickou sbírkotvornou činností od založení Technického muzea v roce 1908, přičemž do sbírek byly díky časovému posunu při přejímání pozůstalostí tvůrců získány i některé starší soubory - projekty českých architektů z období historizujících slohů a rané secese, v případě stavitelství také stavitelské modely a archiválie z první poloviny devatenáctého století. Průmyslový design začal být systematicky sbírán po založení samostatného oddělení průmyslového designu v roce 1994. Dokumentuje především těžké strojírenství, stroje a nástroje, design dopravních prostředků, spotřební průmysl, osvětlovací tělesa, hračky, mobily a kinetické objekty.Sbírky architektury a stavitelství byly veřejně vystaveny v letech 1917-1941 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, po jejich přestěhování do karlínské Invalidovny pak jen prostřednictvím odborných výstav. Část sbírky architektury, stavitelství a designu je v současnosti vystavena ve stálé expozici českého umění 19. a 20.století ve Veletržním paláci.
  PředmětyVšechny tři obory jsou významně dokumentovány archiváliemi - pozůstalostmi a osobními archivy význačných tvůrců (skicy a náčrty, výkresy a plány, osobní dokumenty, fotografie), kromě toho v neméně důležité míře také trojrozměrnými předměty (modely významných budov a jejich částí, modely sochařské výzdoby budov, stavitelské modely inženýrských děl - mosty, vodní stavby, krovy - a stavební detaily, modely, prototypy a významné sériově vyrobené průmyslové výrobky). Součástí sbírky jsou rovněž odborné publikace, časopisy a jiné tiskoviny, získané v rámci jednotlivých akvizic tvůrců.Z materiálů převažuje u archiválií papír a fotografický materiál včetně negativů, u trojrozměrných předmětů pak kov, dřevo, sklo, sádra a papír u architektonických a stavitelských modelů, sádra a dřevo u modelů a prototypů, kov a plasty u průmyslových výrobků.Sbírku tvoří 2961 evidenčních záznamů.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů5059
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Model točitého schodiště z majetku firmy B. Fleischinger z Prahy, datovaného 9. 12. 1867 Tzv. velký model Rudolfina od architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze Josef Chochol: Kubistická vila pod Vyšehradem, dobová fotografe Uložení dřevěných modelů krovů v jednom z depozitářů NTM (2) Depozitáře sbírky architektury Josef Gočár: Banka československých legii ( dnes Československá obchodní banka) Dílna oddělení architektury a stavitelství Dílna oddělení architektury a stavitelství Stolní lampa IAS (patent 47046), výroba Franta Anýž, Praha, 1930. Charakteristická ukázka moderního funkcionalistického svítidla předního československého výrobce Rozpracovaná verze cvikacích kleští pro obuvníky, Zdeněk Kovář, přelom 40. a 50. let. Ukázka procesu tvorby jednoho ze zakladatelů čs. průmyslového designu, jehož úplnou pozůstalost sbírka obsahuje. Fontána z čs. pavilonu na EXPO 58 v Bruselu, návrh Dana Hlobilová, spolupráce Adolf Benš, Jaroslav Kadlec, realizace Ústředí uměleckých řemesel Praha, 1958. Kompletně restaurováno z fondů ISO MK ČR. Studie šicího stroje Minerva, sádrový model 1:1, Alfréd Pokorný, 1964. Vítězný, nerealizovaný soutěžní návrh pro Minervu Boskovice, dlouho považovaný za ztracený. Získáno darem od syna autora r. 2005. Žehlička ETA 212 a prototyp otevřené rukojeti pro variantu ETA 211, Stanislav Lachman, 2. polovina 60. let. Získáno darem od autora, nejvýznamnějšího designéra čs. elektrospotřebičů pro domácnost. Návrh hydraulického rypadla DH 100, Petr Tučný, 1967-1968 pro Uničovské strojírny. Komplexní designérské řešení prvního čs. hydraulického rypadla, používaného řadu desetiletí Soubor autorských návrhů užitkových předmětů z recyklované lepenky, Jiří Kočandrle, 90. léta 20. století. Práce bývalého designéra podniků TESLA, oceněná Národní cenou za design Design centra ČR. Psací stroj Olivetti Valentine, Design Ettore Sottsass, Perry A. King, pro firmu Olivetti,1969, rok výroby 1999. Jedna z reprezentativních ukázek zahraničního, konkrétně italského designu Televizní kamera TKP 305, model 1:20, Milan Míšek, 1970 – 1972. Designérský návrh mimořádně úspěšné čs. televizní kamery, řešící i celkové uspořádání přístroje. Futurologický model obráběcího centra, Svatopluk Král, 1985. Ukázka volnější části tvorby stálého hlavního designéra Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) v Praze Návrh zemědělského traktoru Innotrac, model 1: 5, Zdeněk Zdařil pro Innotech International, Jaroměř 1994-95. Novátorská práce bývalého dlouholetého designéra firmy Zetor, realizovaný v prototypu. Dámský městský skútr pro firmu Kentoya, model 1:1, diplomová práce, Filip Streit, VŠUP Praha, ateliér design 3, 2003. Ukázka z řady kvalitních studentských prací získaných do sbírky Stojan na kola Meandre MDR 110n, design Radek Hegmon a David Karásek, výroba mmcité, 2013. výrobek světově úspěšné české firmy, založené a vedené dvěma designéry, oceněný prestižní cenou Red Dot (SRN) Portrét dvorního architekta Niccolo Pacassiho, 17.stol., dobová olejomalba ve zlaceném rámu Antický vlys s lodyhou lotosovou - sádrový odlitek Obdélníková ornamentální výplň s rostlinným motivem - sádrový odlitek Vejcovec z Pantheonu v Římě - sádrový odlitek Staroměstská radnice s náměstím, Praha, dobový sádrový model soutěžního návrhu na úpravu; 1938 (B. Hübschmann) Krematorium v Nymburce, Bedřich Feuerstein, 1922-24, model 1:100 Autosalon Tatra s bytem pana Skocha, Kolín - současný architektonický model; 1930-1932 (J. Fragner) Portrétní busta architekta Kamila Hilberta - sádrový odlitek, patinováno Sádrový model Rudolfina v měřítku 1:100 Vila režiséra Martina Friče, Praha, Hodkovičky - plastový model; 1935-1936 (L. Žák) Palmeta - sádrový odlitek ze sbírky skupiny Architektura Vyklápěcí okenní křídlo s vitrážovým zasklením a konzolami pro upevnění rolety Libeňský most (na Maninách) přes Vltavu, Praha, sádrový model (P. Janák) Železný krov chrámu sv. Víta v Praze, model Kopule Pantheonu Muzea Království českého, Praha, dobový architektonicko-stavitelský model; 1884 – 1890 (J. Schulz) Hrot piloty a železná botka, Praha – Karlův most, autent. prvky z r.1784 vyjmuté po povodni r.1890 z podemletého pilíře Olejový obraz bývalé plynárny Řetězový most přes Vltavu, Praha, 1853 – dobový model Jez a zdymadlo na Vltavě v Obříství, systém Liebisch a Schwarzer - funkční dobový model Vídeňský dům s lešením – polychromovaný dřevěný model; kol. 1885 Situace při povodních v roce 2002 - Invalidovna (1) Situace při povodních v roce 2002 - Invalidovna (2) Vhled do expozice Architektury a stavitelství (3) Vhled do expozice Architektury a stavitelství. Pracovna Soutěžní návrh na dostavbu Staroměstské radnice, Josef Gočár Horská rekreační chata - architektonický model Autorský sádrový model sochy na průčelí Bursy pro zboží a cenné papíry, Praha Vhled do expozice Architektury a stavitelství (1) Vhled do expozice Architektury a stavitelství (2) Vhled do expozice Architektury a stavitelství (4). Průmyslový design - lampy. Krov dlátové střechy věže s nárožními věžičkami, Praha – Prašná brána, model Ocelové nosné lano, Praha - most Františka Josefa, 1897 (Felten & Guilleaume a.s., Vídeň) Autorský sádrový model muzejní budovy v Hradci Králové v měřítku 1 : 100, součást pozůstalosti architekta Jana Kotěry. Přestavba kostela v Doubravce u Plzně, 1902 - model neuskutečněného projektu Urbánkův dům (Mozarteum), Praha - Nové Město - dobový model uličního průčelí, 1911-1913 (J. Kotěra) Model na antické téma, Vít Obrtel Točité schodiště v tereziánském traktu, Pražský hrad – dobový architektonický model, Otto Rothmayer Novostavba NTM na místě nákladového nádraží, Praha-Bubny - architektonický model (neuskutečněno), D.A. Studio Kubistický nájemní dům, Praha 2 - Vyšehrad čp. 98, Neklanova 30 - novodobý model, 1911-1914 (J. Chochol) Kubistický sloup - lucerna, Praha - Nové Město, Jungmannovo náměstí - novodobý model, 1912 (E. Králíček) Pískovcová palmeta z výzdoby Masarykova nádraží, Praha Městské divadlo v Ústí nad Orlicí - plastový model; 1934-1937 (K. Roškot) Obchodní dům Kotva, Praha, novodobý plastový model, 1966–1974 (V. a V. Machoninovi) Vila režisérky Věry Chytilové, Praha-Trója, novodobý plastový model, 1970-1975 (E. Přikryl) Uložení dřevěných modelů krovů v jednom z depozitářů NTM (1)