24 - Rukopisy

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1214
  ÚzemíNejvětší část sbírek je z Berounska.
  ObdobíNejstarší jsou z 18. století, část rukopisů je z 19. století a nejvíce jsou zastoupeny sbírky z 20. století.
  PředmětyRučně psané modlitby a písně; zápisy do kronik obcí na Berounsku; rukopisy článků a diplomové práce týkající kultury, historie, politiky i přírody na Berounsku; rukopisné memoáry.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů341
   Autor neznámý: Kuchařka. Počátek zápisů 7. Juni 1896, 329 s. Většina receptů je psána německy, část česky, manuskript. Autor neznámý: Radnice v Berouně, nedatován, 18 s. Kazda, Karel: Počátky železniční dopravy na českém západě. Beroun 1927. Počáteční kapitoly z chystané publikace „Železniční doprava na českém západě“, 39 s. Merhaut, Dominik: Kronika školy v Počáplích, 1925. Obsahuje historii školy od prvních počátků do roku 1925. Hudebnina: Processionale sacrae Metropolitanae Pragensi Ecclesiae proprium Anno Salutis MDCCCLVI conscriptum ab Antonio Petak ejusdemecclesiae Choralista. Hudebnina: Schneeweis, Jan: „Jubilejní fanfára 1965“ pro 2 trubky, 2 trombony a 2 tympány, 1964. Autogram a notový záznam Antonína Dvořáka z památníku Růženy Cífkové roz. Liškové. 28. 12. 1888. Autor neznámý: Havířská píseň z doby první republiky, 1 list, strojopis. Frankerberger, O.: Boje u Berouna r. 1744, 9 s., strojopis. Vorlíček, Jiří: Město Beroun a jeho vojáci, 5 s., strojopis. Psáno asi v roce 1969 či 1970. Kremer, V. V.: Fortifikační systém města Berouna, 34 s., text doplněn poznámkami. Upraveno v r. 1969 - 1970, strojopis. Pavlasová, Alena: O škole v Hudlicích, 26 s., strojopis. Zahrnuje zhruba období 1784 - 1840. Autor neznámý: „K událostem v r. 1945“. Vzpomínky občanů z Běštína na události v r. 1945, výpověď člena gestapa z jinecké posádky, charakteristika poválečných dnů. Anbethung Gottes im Geiste (přepsáno) Prag im Jahre 1811. První list chybí, nestránkované, manuskript, vázané v kůži - zdobený hřbet. Autor neznámý: Kniha receptů, 288 s., manuskript. Autor neznámý: sešit receptů, 132 s., 15. 12. 1905. Autor neznámý: dopis s receptem na višně v koňaku, Vídeň 24. 7. 1898. Kindl, Václav: Krátká vzpomínka na 15. 3. 1939, 2 s., 2 listy. Památník Marie Mittelbachové, Zdejcina č. p. 20. Zápisy jsou z let 1922 - 1937. Berka, Josef: Pracovní deník v muzeu. Stručná činnost pracovníka muzea od 16. 11. 1955 do 28. 11. 1959. Autor neznámý: Básně - lyrika neumělá a naivní, manuskript. Jizba, Josef: Deník od 16. 3. 1920 do 31. 7. 1926. Hofman, Jan: Chemie. Autor neznámý: přednáška „Jak povstal svět“. Autor vyvrací teorii stvoření světa, jak je popsáno v Bibli, 23 s. Autor neznámý: „V popovickém mlýnu“. Text o zdickém faráři a vlastenci Josefu Vorlovi, 30 s. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – rukopisy. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – rukopisy. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – rukopisy. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – rukopisy.