24 - Železniční sbírka NTM

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního technického muzea v Praze
  Číslo podsbírky819
  ÚzemíSbírka pochází převážně z České republiky, částečně z území bývalého Československa a u nejstarších exponátů z Rakousko-Uherska. Ostatní zahraničí není prakticky ve sbírce zastoupeno.
  ObdobíČasově je sbírka vymezena obdobím od počátku 19. století, počínaje stavbou koněspřežných drah po dnešek, s důrazem na století 20., ze kterého je ve sbírce soustředěno nejvíce exponátů představovaných výrobky domácího průmyslu. Železniční sbírka byla založena a systematicky doplňována již od okamžiku založení Technického muzea v roce 1908. Souborem modelů a dalších drobných artefaktů byla zastoupena již i v první expozici muzea, zpřístupněné veřejnosti v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci v Praze na Hradčanech, od r.1941 pak v pražské Invalidovně. Skutečná železniční vozidla však bylo možno veřejnosti představit až po druhé světové válce, kdy začalo NTM užívat svou novou budovu v Praze na Letné (1947), i když nejstarší parní lokomotiva KLADNO z roku 1855 byla do sbírek zařazena již v roce 1921. Největší akvizice železničních vozidel se realizovaly po roce 1970 v souvislosti s přechodem na novou trakci u ČSD. Všechna kolejová vozidla i většina dalších drobnějších železničních artefaktů byla do sbírky věnována Českými, resp. Československými dráhami. Sbírka kolejových vozidel je rozdělena do tří částí: 1) první část je od konce 40. let 20. století součástí stálé expozice v dopravní hale NTM na Letné2) druhá část, zahrnující provozovatelná vozidla, je příležitostně prezentována při různých železničních výročích a je dočasně zapůjčena železničním provozovatelům,3) třetí část, obsahující exponáty čekající na renovaci, je deponována.
  PředmětyRozhodující část sbírky tvoří 109 kolejových vozidel (lokomotiv všech trakcí, vozů všech provedení, drezín a traťových vozíků), ve velké většině používaných Českými dráhami či jejich předchůdci na území našeho dnešního státu. Vedle toho sbírka obsahuje rozsáhlou kolekci modelů kolejových vozidel v různých měřítcích, soubor historických signálních a zabezpečovacích zařízení, ukázky traťových svršků různých soustav, ukázky uniforem železničních zaměstnanců, železniční předpisy a další související exponáty. Převážná většina předmětů železniční sbírky je kovových.Sbírku tvoří 803 evidenčních záznamů.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1659
   Elektrická lokomotiva E 436.004 na opravě v depu Tábor Drobné součásti v depozitáři v budově NTM na Letné Katalogizační karta předmětu Parní rychlíková lokomotiva 375.007 s tendrem 821.039 Parní vůz M 124.001 na opravě v ŽOS České Velenice Rychlíková lokomotiva 387.043 Křižíkův elektrický vůz M 400.001 Nákladní sdružená lokomotiva 434.0170 Lokomotivy Buštěhradské dráhy 300.619 a 324.391 Řez lokomotivním kotlem v mimopražském depozitáři NTM Expozice v dopravní hale - vystavení automobilů, lokomotiv a letadel Model nákladního vozu s poloautomatickými spřáhly, 1:10 Dva modely listových pružnic pro železniční vůz a lokomotivu Částečně zapuštěné posouvadlo, model 1:10 Model osobního vozu s poloautomatickým spřáhlem systém Popper Motorová železniční inspektorská drezína fy Wohanka, 1900 - 1910 Lokomotivní injektor Friedmann třídy H 7 Busola ručkového telegrafního přístroje Uherských státních drah Motorová železniční drezína fy Ringhoffer (pro ÚTD), 1908 Lokomotivní knotová olejová maznice Model tříspřežní lokomotivy č. 1 s 2n. tendrem z roku 1873 Železniční kolejová zarážka vozová, 20. léta 20. století Friedmannův lokomotivní rozprašovač oleje Výměnový přestavník Siemens-Halske vzor 2033 Tendrová parní lokomotiva 310.0118 (KkStB 97.227, 997.004-7) Tendrová parní lokomotiva 300.619 (BEB Ia.419) Rychlíková parní lokomotiva 387.043 s tendrem 930.114 Elektromechanický řídící přístroj, 1940-1950 Elektrický kalkulátor Mercedes Euklid, 1940-1950 Tabulka v rámečku POZOR NA VLAK pro přejezdy se závorami Zarážka dvoupřírubová Plechová cedule Dvounápravový osobní železniční vůz Be 2-0324 (ex Ae 1-4949, Baa-k 50 54 24-20 166-1) Smaltovaná tabulka s inventárním číslem parní lokomotivy 422.002 Motorová lokomotiva T478.1010 (751.010-0) Elektrická lokomotiva E 499.089 (140.089-4) Čtyřnápravový elektrický motorový vůz M400.001 (KkStB 40.001, 401.001-3) Železniční úzkorozchodný zavřený nákladní vůz Z/u 2072 Tendrová parní lokomotiva 422.025 Dvounápravový osobní vůz Ci 4-0321 (50 54 24-23 235-1) Tendrová parní lokomotiva 433.002 (997.014-6) Parní lokomotiva 556.0510 (997.028-6) Dvounápravový osobní vůz Ci 4-1412 (kkStB Ci 3011) - detail vnitřku Model motorového vozu M 290.0, Slovenská strela Parní lokomotiva 556.0510 (997.028-6) Tlakoměr s plochým perem (membránou) v řezu, Schaeffer-Budenberg Širokopatní kolejnice podrobená Brinellově kuličkové zkoušce Normální styk kolejnic soustavy XXX kkStB pro úzkorozchodné dráhy Litinová šroubová oporka proti šinutí kolejnicových pásů Deutscher Kaiser Ukázky směsi spáleného oleje s nečistotou ze šoupátkových komor Parní motorový vůz M124.001 s kotlem Komarek (997.401-5), 1903-1905 Telegrafní drezína typu Sheppard s ručním a nožním pohonem, 1857 Model kolejového autobusu M120.301, 1928 Orientační tabulka pražské koňky červeno-bílá, 1896 Nasávací záklopka parního stroje lokomotivy 375.011 v řezu Manometr fy Frič 0-2 kg/qcm Model železničních světelných návěstidel a upozorňovadel, 1966 Čtyřnápravový železniční salonní vůz Aza 1-0086 (Salon 22) - vůz vyroben pro Františka Ferdinanda d´Este Tendrová parní lokomotiva 423.001 (997.013-8) Kotlové usazeniny (kotelní kámen) Model návěsti Lanovka na Sněžku (stará) - sedačka osobní č. 49 (s laminátovou střížkou) Hodiny nástěnné, elektrické, centrálně řízené, bakelitové Hydraulický manometr Schaeffer a Budenberg 0-100 kg/qcm, 1910-1920 Dvojitý měřící přístroj - wattmetr z řídícího stanoviště motor. vozu M 284.107 Osobní čtyřmístná motorová automobilní drezína typu 15/52 na bázi osobního automobilu Tatra 52 Uniforma zaměstnance bývalých Československých drah (ČSD), 1950-1980 Model hlavového a vloženého vozu vysokorychl. jednotky Českých drah řady 680 Model koně s postrojem (k modelu Rychlíková tendrová parní lokomotiva 477.060 (997.022-9) Elektrická lokomotiva E436.004 (103.004-8) Nákladní parní lokomotiva 434.0170 (ÖStB 170.666, GKB 56.3255, 997.015-3) s tendrem 516.0334 (kkStB/ÖStB 56) Parní lokomotiva 475.1142 (997.020-3) Průmyslová parní lokomotiva ČKD 800 B 50 č. 7 (Poldi) Parní lokomotiva 534.0301 (997.026-0) Železniční salonní vůz Aza 1-0085 Dvounápravový otevřený vůz Vd 4-62393 Pohonná stanice lanovky na Sněžku (staré) Areál budoucího Železničního muzea na Masarykově nádraží v Praze Restaurování salónního vozu Den otevřených dveří v depozitáři kolejových vozidel v Chomutově