5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka muzea Českého lesa v Tachově
  Číslo podsbírky1446
  ÚzemíSběrnou oblastí je Český les s předhořím; z fytogeografického hlediska jde zejména o tyto fytochoriony: Český les, Tachovská brázda, Tepelské vrchy, Plzeňská pahorkatina vlastní.
  ObdobíZákladem sbírky je materiál získaný vlastní výzkumnou činností v regionu (V. Toman - 60. léta 20 st.; P. Nový 60.-70. léta 20 st.; P. Mudra 80. léta-dosud). Tento materiál byl během existence přírodovědného oddělení OM obohacen o herbářové sbírky některých významných regionálních flóristů (J. Jahn 1897-1912; L. Kresl 30.-70. léta 20. st., M. Vondráček 90. léta 20. st. aj.)
  PředmětyHerbář čítá bezmála 10 000 položek. Dominují sběry cévnatých rostlin, z nižších rostlin jsou četněji zastoupeny jen mechorosty (Hepaticopsida + Bryopsida). Součástí kolekce je i menší dendrologická sbírka, obsahující vzorky dřev, větévky s pupeny, sbírka plodů, šišek a semen.
  Obor5 - Botanická
  Datum zařazení do CES03.09.2002
  Počet předmětů2863
   Festuca rubra, Planá u Mar. Lázní okr. Tachov Lemna minor, Mariánské Lázně okr. Cheb Brachypodium sylvaticum, Korunní okr. Karlovy Vary Calla palustris, Rollenburg okr. Cheb Dactylorhiza fuchsii, Salajna okr. Cheb Dactylorhiza majalis, Mariánské Lázně okr. Cheb Festuca altissima, Lázně Kynžvart okr. Cheb Festuca arundinacea, Hradiště okr. Cheb Festuca pratensis, Horní Lažany okr. Cheb Listera ovata, Salajna okr. Cheb Neottia nidus-avis, Lázně Kynžvart okr. Cheb Orchis morio, Salajna okr. Cheb Platanthera bifolia, Salajna okr. Cheb Sparganium emersum, Dubina okr. Cheb Spirodela polyrhiza, Tršnice okr. Cheb Typha angustifolia, Okrouhlá okr. Cheb Typha latifolia, Salajna okr. Cheb Acorus calamus, Okrouhlá okr. Cheb Anthoxanthum odoratum, Salajna okr. Cheb Brachypodium pinnatum, Žlutice okr. Karlovy Vary Coeloglossum viride, Salajna okr. Cheb Epipactis helleborine, Planá u Mar. Lázní okr. Tachov Festuca gigantea, Mariánské Lázně okr. Cheb Hammarbya paludosa, Brtná okr. Cheb Nardus stricta, Salajna okr. Cheb Orchis ustulata, Planá u Mar. Lázní okr. Tachov Sparganium natans, Pomezí n. Ohří okr. Cheb Herbář Muzea Českého lesa v Tachově 1. Herbář Muzea Českého lesa v Tachově 2. Herbář Muzea Českého lesa v Tachově 3.