7 - Entomologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  Číslo podsbírky1744
  ÚzemíVětšina exemplářů pochází z jihovýchodní Moravy. V řádu motýlů jsou rovněž zastoupeny četné doklady ze Slovenska, mezi brouky se vyskytují ukázky z fauny Čech, Slovenska i Zakarpatské Ukrajiny. Jednotlivě se ve sbírkách objevují exempláře z různých částí světa. Pestrou provenienci mají sběry vodních brouků - střední a jižní Evropa, Balkán, Turecko, Afrika, Asie a jednotlivě i exempláře z jiných oblastí.
  ObdobíNejstarší doklady jsou datovány z konce 19. a počátku 20. století (brouci). Převážná část materiálu pochází z let 1930 - 2010. K významným přírůstkům patřily kolekce Stejskala (brouci sbíraní v letech 1900 - 1925), MUDr. Aloise Richtra (brouci sbíraní v letech 1925 - 1945), Huberta Fraňka (brouci sbíraní v období 1925 - 1945), Adolfa Černého (brouci sbíraní v období 1930 - 1955), RNDr. Ondřeje Gintra (kobylky a sarančata sbírané v období 1925 - 1975), Ladislava Krejcárka (dvoukřídlí, blanokřídlí, vážky sbíraní v letech 1955 - 1975), Matěje Valenty (motýli sbíraní v letech 1950 - 1975), Šimona Sedi (motýli sbíraní v období 1965 - 1980), Miloše Lošťáka (brouci sbíraní v období 1975 - 1990), Pavla Bezděčky (brouci a mravenci sbíraní v letech 1970 - 1995), Alberta Gottwalda (motýli sbíraní v období 1970 – 2007). Na budování sbírky se vlastními sběry významně podíleli i odborní pracovníci muzea Ladislav Krejcárek a Vladimír Elsner. Sbírku postupně spravovali následující kurátoři: Ladislav Krejcárek (do roku 1961), Vladimír Elsner (1961 - 1999), Dušan Trávníček (od roku 1986). Část materiálu byla využita a prezentována veřejnosti v rámci přírodovědné expozice "Příroda jihovýchodní Moravy" na zámku Lešná v letech 1956 - 1966, která byla přepracována a znovu otevřena v roce 1971. V roce 1992 byla expozice zrušena v souvislosti s výpovědí a stěhováním přírodovědného oddělení z Lešné do Jaroslavic. Sbírky jsou využívány při realizaci výstav.
  PředmětySbírka je tvořena exempláři hmyzu preparovanými "na sucho". Nejpočetněji je zastoupen řád brouci (více jak 110 000 exemplářů), následují motýli (67 000), blanokřídlí (16 000), rovnokřídlí (7 000), dvoukřídlí (5 000), ploštice (1000), vážky (250). Ostatní řády jsou většinou reprezentovány jen několika kusy. Ve sbírkách nechybí vzácné druhy ani faunisticky zajímavé nálezy. V materiálu jsou zastoupeny i exempláře sbírané mimo území České republiky. Především ve sbírkách motýlů a brouků se objevují četné doklady ze Slovenska, mezi vodními brouky nalezneme materiál nejenom z různých států Evropy, ale i z Turecka, Afriky a Asie. Celkově se ve sbírkách nachází více jak 205 000 exemplářů hmyzu.
  Obor7 - Entomologická
  Počet předmětů18164
   EH 204. FORMICIDAE: Cataglyphis cursor Fonscolombe, 1846.P. Bezděčka, specialista na mravence, coll., leg. et det.Lokality: Slovensko, Kečovo Datum sběru: 1.6.1981; 22.8.1987 EO 2/3. ORTHOPTERA: Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878.Ondřej Ginter coll., leg. et det.Lokalita: Penčice.Datum sběru: 10.9.1940 EO 5/68. ORTHOPTERA: Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758).Ondřej Ginter coll., leg. et det.Lokalita: Hostýn.Datum sběru: 28.8.1942 103/63. HETEROPTERA: různé druhy ploštic.Sbírku vytvářel Adolf Černý 1930 – 1955.Lokality: okolí Zlína, Uh. Hradiště, Bzenec, Kobylí, Rohatec, Štípa, Fryšták, etc. 137/64. COLEOPTERA: Buprestidae.Adolf Černý coll., různí entomologové leg. et det.Kovaříkovítí brouci sbíraní v první polovině 20 století převážně v regionu JV Moravy. EO ANTONOV 1. ORTHOPTERA: Gryllotalpidae: Gryllotalpa.Alexandr Antonov coll. et leg., krtonožka (pravděpodobně obecná), byla sbírána na lokalitě Krivoj Rog v Ukrajině během srpna v roce 1987. EOD31/9. ODONATA: Libellulidae: Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).Ladislav Krejcárek coll. et leg., Petr Jeziorski det. 1993.Lokalita: Fryšták – přehrada, datum sběru: VII.1965. uložení entomologické sbírky uložení entomologické sbírky uložení entomologické sbírky 145/63 COLEOPTERA: Elateridae (168 ks).Kovaříkovítí brouci sbíraní v polovině 20 století převážně v regionu JV Moravy, soubor sestavil a brouky determinoval L. Krejcárek, tehdejší pracovník muzea. EC ANTONOV 8. COLEOPTERA: Silphidae, 16 ks mrchožroutovitých brouků, A. Antonov coll. et leg.Lokalita: různé (ČR, Slovensko, Bulharsko), vše sbíráno v roce 1964 EC BEZD 837. CARABIDAE: Carabus hungaricus Fabricius, 1792.Pavel Bezděčka coll., leg. et det.Lokalita: Uh. Hradiště, u obchodu se zeleninou, pravděpodobně impor. kus.Datum sběru: 15.10.1989 ECCERAM 4/6. COLEOPTERA: Cerambycidae: Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763).O. Fiala leg., datum neuvedeno, pravděpodobně 40. nebo 50. léta 20. st.Lokalita: Kroměříž env. EC KRAUS 34. CARABIDAE: Carabus coriaceus Linnaeus, 1758.Svatopluk Krause coll., leg. et det.Lokality: především JV MoravaSbíráno v letech 1971 – 2001 EL38/27. LEPIDOPTERA: Brintesia circe (Fabricius, 1775).Ladislav Krejcárek leg.Lokalita: okolí Uherského HradištěDatum sběru: neuvedeno (pravděpodobně 50. léta 20. st.) EL42/41. LEPIDOPTERA: Minois dryas (Scopoli, 1763).Matěj Valenta coll., leg. et det.Lokalita: Slovensko, Záhorská nížina, Kúty Datum sběru: 7.8.1959 EL17/28. LEPIDOPTERA: Aporia crataegi (Linnaeus, 1758).Vladimír Elsner leg. et det.Lokalita: Zoopark Lešná u Zlína.Datum sběru: 6.6.1964 EM 1. MANTIDAE: Mantis religiosa (Linnaeus, 1758).Ondřej Ginter coll., leg. et det.Lokalita: Lidéřovice (5 ks).Datum sběru: 19.8.1947 EC BEZD 804. CARABIDAE: Carabus clatratus auraniensis J. Müller, 1902.Pavel Bezděčka coll., leg. et det.Lokalita: Slov. mer., Ipelské Predmostie.Datum sběru: 23.4.1991 EC BEZD 815. CARABIDAE: Carabus auratus Linnaeus, 1761.Pavel Bezděčka coll. et det., Richter leg. Lokalita: Německo, Beiersdorf (u Löbau).Datum sběru: 7.6.1983 EL Gottwald-2 3. LEPIDOPTERA: Psychidae, Albert Gottwald coll., čeleď vakonošovití, 201 exemplářů.Motýli byli sbíráni na různých lokalitách především na Moravě a Slovensku v letech 1970 až 2007. EL Gottwald-2 4-5. LEPIDOPTERA: Brachodidae (7 ks), Zygaenidae (část z 339 ks).Albert Gottwald coll., stepníčkovití a vřetenuškovití, sbírání na různých lokalitách. EL Gottwald-2 8. LEPIDOPTERA: Sesiidae (194 ks).Albert Gottwald coll., čeleď nesytkovití, sbírání na různých lokalitách, zejména na Moravě a na Slovensku, ale také v Polsku a Makedonii. ECCERAM 3/1. COLEOPTERA: Cerambycidae: Ergates faber (Linnaeus, 1761).Alois Richter coll., leg. et det.Lokalita: Valašské Klobouky env.Datum sběru: srpen 1931. ECCERAM 9/1. COLEOPTERA: Cerambycidae: Pseudoprionus bienerti (Heyden, 1885).Alois Richter coll., Hauser leg. v roce 1894.Lokalita: Írán, pohoří Kopet Dag, Geramb. EC ANTONOV 35. COLEOPTERA: Anthribidae.Alexandr Antonov coll. et leg., čeleď větevníčkovití (3 ks).Brouci byli vypěstováni z larev sbíraných v únoru 1983 u Čalovce (Slovensko). EC ANTONOV 36. COLEOPTERA: Curculionidae. Alexandr Antonov coll. et leg., čeleď nosatcovití (13 ks).Exempláře pocházejí z různých zemí - Ukrajina, Chorvatsko, SK, ČR, Bulharsko. 205/64. COLEOPTERA: Buprestidae.Alois Richter coll., část sbírky, která byla tvořena v období 1920-45, exempláře pocházejí především z Moravy a Slovenska, početné jsou i doklady z Balkánu.