1 - Geologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětyUnikátní sbírka geologických ukázek je prozatím uložena v depozitáři a je připravována pro novou vývojovou expozici. Na těchto horninových vzorcích je dokumentována geologická činnost vody, větru, ledovce, sopečná činnost atd. Najdeme zde různé vzorky z krasových oblastí, zajímavé ukázky hornin s výraznými texturními a strukturními znaky, horniny typické pro oblasti s pouštním klimatem a horniny z mírných pásem. Sbírku tvoří více jak 3 700 přírodnin.