25 - CKD – kulturně-politická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.mzm.cz/?id=1468
  ÚzemíSbírka obsahuje převážně předměty z bývalého Československa, Rakouska, Německa, Francie a Velké Británie.
  ObdobíSbírka dokumentuje období od 40. let 20. století do roku 2010, tedy od nacistické okupace, přes éru stalinismu, vstup vojsk do Československa, období normalizace (exil), listopad 89 a první dvě desetiletí po listopadu 89. Předměty 16 fondů byly v Oddělení dějin literatury MZM, k 1. 4. 2015 novou organizační strukturou bylo vyčleněno samostatné Centrum kulturně-politických dějin, přejmenované k 1. 7. 2018 na Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ).
  PředmětyHlavními druhy předmětů ve sbírce jsou především písemnosti, tisky, fotografie, publikace a audiovizuální záznamy z fondů Pavla Kohouta, Jiřího Gruši, Milana Uhdeho, Jana Trefulky, Rogera Scrutona / Jan Hus Educational Foundation, Boženy Komárkové, Jaromíra Procházky, Milana Jelínka, Jana Tesaře, rodiny Šabatových.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů9080
   Umístěnka Milana Uhdeho jako výpomocného redaktora časopisu Host do domu (podnik Československý spisovatel), 1958. Usnesení, kterým se nařizuje domovní prohlídka v bytě Milana Uhdeho, 1977. Protokol o provedení domovní prohlídky v bytě Milana Uhdeho, 1977. Seznam odňatých věcí při domovní prohlídce v bytě Milana Uhdeho, 1977. Členská legitimace Milana Uhdeho v Klubu přátel Divadla na provázku. Redakce časopisu Obsah, zleva: Milan Uhde, Jan Trefulka, Milan Jungmann, Ivan Klíma a Miroslav Kusý, březen 1983. Sraz disidentů u Pavla Kohouta na Sázavě. Natáčení dokumentu o blahoslavené Anežce České. Zleva: Milan Uhde, Jan Kratochvil a arcibiskup František Tomášek, 1989. Milan Uhde s Václavem Havlem v restauraci U Modré kachničky, 1993. Diplomatický pas Jiřího Gruši z doby, kdy byl velvyslancem České republiky v Německu. Jiří Gruša se v exilu v roce 1981 setkává na hraničním přechodu u Waidhausu (Rozvadov) se svou ženou Ivanou a synem Václavem. Jiří Gruša v mladém věku. Ověřená kopie pověření prezidenta České republiky k funkci velvyslance v Německu. Ověřená kopie pověření prezidenta České republiky k funkci velvyslance v Německu. Pozvánka na promoci Jiřího Gruši. Přání Václava Havla Jiřímu Grušovi k 50. narozeninám. Věnování od prezidenta Václava Havla. Vysokoškolský diplom Jiřího Gruši. Portrétní fotografie Josefa Kroupy. Dopis Josefa Kroupy z věznice na Cejlu v Brně, 1949. Velká část dopisu začerněna cenzurou. Lístek z trestního pracovního tábora Dolní Jiřetín u Mostu, 1949. Dopis Josefa Kroupy z vězení v Libkovicích u Mostu, 1950. Patrný zásah cenzury. Oznámení Vězeňského ústavu Ostrov u Karlových Varů, 1952. Oznámení o přeřazení Josefa Kroupy na manuální práci, 1958. Usnesení o podmíněném propuštění Josefa Kroupy, 1965. Záznam o ustavující schůzi K 231, 1968. Adresář členů K 231. Uložení fondu Milana Jelínka v depozitáři ODKAZu. Uložení fondu Milana Jelínka v depozitáři ODKAZu. Uložení fondů Milana Uhdeho a Josefa Kroupy v depozitáři ODKAZu.

		
	
		

</li>