24 - Obrazy

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastní galerie Liberec
  ÚzemíČechy, severní Čechy, Německo, Rakousko, Nizozemí, Francie, Slovensko, Polsko.
  ObdobíPřevažují obrazy z 19. a 20. století, ve sbírce jsou však též díla z 16.-18. století holandské, flámské, německé i české provenience. Základ sbírky obrazů tvoří dar Heinricha Liebiega, který v roce 1904 odkázal městu svou sbírku německého, rakouského a francouzského malířství 19. století. Tato kolekce až na malé výjimky (odpisy a nákup dalších obrazů) zůstala v původním rozsahu. K obrazovému souboru německých autorů z Čech (Josef Führich, Jan Philip Leubner, Gabriel Max) z původní muzejní sbírky byly postupně získávány další obrazy. Z peněz Liebiegovy nadace byla v roce 1927 zakoupena sbírka pražského sběratele MUDr. Ferdinanda Blocha, která vyšla z české kabinetní malby 18. století (Jan Vojtěch Angermayer, Kašpar Jan Hirschely), a ve století 19. a 20. se soustředila především na díla německých a židovských malířů pocházejících z Čech (Wilhelm Riedel, Franz Rumpler, August Brömse, Alfred Justitz, Max Kopf a další). K soustavnému shromažďování souboru českého malířství došlo až po osamostatnění galerie v roce 1945, kdy se začala vytvářet hlavně reprezentativní sbírka českého malířství 20. století, částečně však i kolekce českého malířství 19. století. Do počátku 60. let 20. století se datuje založení sbírky nizozemského malířství 16.-18. století, jejíž doplňování pokračuje v závislosti na nabídce a na finančních možnostech galerie, například v roce 1999 byl zakoupen obraz prohlášený MK ČR dne 16.11.1998 č. j. 1319/98 za kulturní památku (neznámý autor 17. stol, Alegorie pozdvižení člověka, inv. č. O 2244).
  PředmětyObrazy malované různými technikami na plátno, dřevo, plech, lepenku, sololit.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1883
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   František Hudeček: Měsíc nad městem, 1947 Kamil Lhoták: Krajina 20. století, 1940 Kašpar Jan Hirschely: Krajina s lebkou, 1727 Eugen Jettel (1845 - 1901): Zátiší s pomeranči a ořechy Karel Souček: U holiče, 1946, olej, plátno O_135_Eugen Jettel, Dýňové pole,(1881–1885), olej, dřevo O_205_Gabriel von Max, V odkvětu, 1872, olej, plátno O_227_August von Pettenkofen, Pusta, 1853, olej, dřevo O_261_Wilhelm Riedel, Mořský příboj, (1866–1868), olej, plátno O_469_Antonín Slavíček, Stromovka, 1907, olej, plátno O_951_Josef Šíma, Tůň (Rokle), 1935, olej, plátno O_968_Josef Čapek, Detektiv, (1915-1916), olej, plátno O_1097_Petr Jan Brandl, Portrét Jana Samuela Františka Wussina, (1703), olej, plátno O_1380_Erwin Müller, Prodavačka pomerančů, (1922–1930), olej, plátno O_1388_Hugo Charlemont, Jízda autem, 1900, olej, dřevo O_2309_Květa Pacovská, Červený čtverec, 1990, akryl, plátno O_28_Eugène Boudin, Deauville. Vnitřní přístav, 1886, olej, dřevo O_69_Jan Davidsz. de Heem, Zátiší s Lebkou (Vanitas), 1629, olej, dřevo O_112_Hugo Charlemont, Zátiší, 1879, olej, dřevo O_130_Eugen Jettel, Holandská krajina, 1874, olej, dřevo uložení nevystavených děl, depozitář obrazů uložení nevystavených děl, depozitář obrazů uložení nevystavených děl, depozitář obrazů O_192_Wilhelm Leibl, V ateliéru, 1872, olej, dřevo O_222_Max Oppenheimer, Misericordia, 1912, olej, plátno O_264_Wilhelm Riedel, Večerní krajina s lovcem, 1858, olej, plátno O_961_Josef Istler, Obraz III, 1958, olej, lak, plátno O_1006_Mikuláš Medek, Nadměrná mladá dáma, (1959), olej, sololit O_1101_Cornelis Beelt, Pohled na Paříž, (1650–1660), olej, plátno O_1771_Jakub Schikaneder, Výměnkářka, (1885), olej, plátno O_50_Narcisse Virgilio Díaz de la Peña, Bouřlivá krajina, 1872, olej, dřevo O_70_Emanuel Hegenbarth, Don Quijote, (1917–1923), olej, plátno