19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíRegion Plzeňský kraj, v dřívějším období Západočeský kraj, tzn. pro roky 1972-1990 je v něm zahrnuta i oblast Chebska, Karlovarska i Sokolovska.
  ObdobíZahrnuje období od 19. století do současnosti, aktuálně se doplňuje současnou produkcí.
  PředmětySbírkový fond Regionální literatury je tvořen akvizicí retrospektivní i ze současné produkce výběrově podle plánu doplňování.Jádro je ve sbírce odborných monografií a brožur s tematikou odpovídající odborného profilu studijního fondu knihovny. Výběrově se sleduje produkce regionálních tiskáren a nakladatelských firem. Cenná je sbírka výročních zpráv plzeňských škol a spolků, materiály obchodní a živnostenské komory, bibliofilské tisky plzeňské literární produkce 1. poloviny 20. století. V úplnosti je doplňována ediční činnost regionálních muzeí a galerií.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů9784
   007-92 Kudrna, F. Taškář Trachtulec. 1945 001-80 May, J. K.k. INfanterie-Regiment Nro.35. 1901 007-95 Königsmark, J. Rokycansko, Radnicko, ... 1940 010-72 Pověsti ze staré i nové ... 1930 015-72 Pomahač, V. Zázračné studánky ... 1933 033-76 Meinecková, T. Touhy a zrady. 1919 035-99 Pilsner Urquell. 1910 042-10 Slavné vily Plzeňského ... 2009 045-76 Šíma, Z. Barvení ... 1911 051-93 Rok 1848 ... 1929 054-79 Chvíle rozkošné, vážné ... 1979 079-76 Skála, P. Die Occupation ... 1887 087-77 Almanach král. města Plzně. 1913 100-06 1683-1883. 1883 102-74 Felix, E. Literární Plzeň. I. 1930 105-93 Baar, J.Š. Náše pohádky. 1921 109-2000 Jižní Plzeňsko.1. 1999 115-01 Preiss, P. František Julius Lux. 2000 123-72 Kostinec, A. Gerlachovský dům. 1917 125-03 Zpráva Viléma Klepetáře. 1902 135-07 Pod Zelenou horou. 2007 136-07 Ročenka SOA. 2006 153-74 Berndorf, A. Zelená hora. 1932 161-72 Felix, E. Dva buditelé. 1936 189-97 Je služba elektřiny ... 1937 195-06 Stanovy plzeňského ... 1894 196-04 Böhmen ist überall. 1999 225-06 Dr. Václav Peták ... 1912 299-06 Výroční zpráva c.k. českého vyššího gymnasia ... 1910 360-04 Bělohlav, J. Plzeň. 1911 532-72 Stanovy spolku přátel vědy , 1878 546-72 Rozvoj města Plzně 1964 577-72 Adress-Buch Pilsen. 1864 672-72 Dvacátá třetí výroční zpráva ... 1908 767-72 Čtrnáctá zpráva za dvacátý čtvrtý školní rok ... 1887 781-72 Dvanáctá zpráva Městské ... 1899 Depozitář fondu Regionální literatura Depozitář fondu Regionální literatura 013-96 Pátá výroční zpráva městské hudební ... 1925 031-76 Sula, P. Pokušitelé. 1920 039-07 Západní Čechy 1948-1948. Plzeň 2006 046-93 Hejnic,Polívka. Plzeň v husitské ... 1987 071-74 Klein, V. Hrad Radyně. 1927 087-76 Hansgirg, K.V. Glockenstimmen. 1871 100-2000 Krausová, M. Husitské války. 2000 107-12 Gončarov, I. Stará historie. 1872 114-92 Bělohlávek, Jílek. Kapitoly o církvi ... 1991 131-94 Füher durch Böhmerwald ... 1898 147-74 Lábek, L. Lidové šperky ... 1938 186-94 Soupis západočeských urbářů. 1993 202-04 Hofer, H. Form fabre fabel. 1998 268-72 Mentberger, V. První plzeňská ... 1949 319-06 48. výroční zpráva státního českoslov. gymnasia ... 1936 654-72 Osmá zpráva českých obecných, ... 1895 682-72 Neunter Jahresbericht der k.k.deutschen Staats.gewerbeschule, 1885 Depozitář fondu Regionální literatura Depozitář fondu Regionální literatura