13 - Numizmatická

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíV podstatě celý svět. Základ tvoří dílčí podsbírka Platidla (sign. N) - české země a ČSR / ČSSR/ ČSFR / ČR, dále Rakousko a Rakousko - Uhersko , Německo a německé státy, ostatní stř. Evropa, silné zastoupení západní a jižní Evropy, Ruska a SSSR, dále ve větším měřítku Turecko, USA, v několika desítkách či stech kusů i státy Latinské Ameriky, Dálného Východu, Blízkého Východu a ostatní Asie a Afriky. Antické a starověké keltské mince tvoří asi 5% podsbírky. Dílčí podsbírka DP ( drobná plastika) zahrnuje především české země a Československo, v menší míře Německo a Rakousko - Uhersko a v několika desítkách kusů ostatní evropské státy - mimo Evropu jen ojediněle. Dílčí podsbírka F ( faleristika) zahrnuje hl. Českoslovernsko, střední Evropu, Rusko a SSSR, USA, západní Evropu, málo jižní a severní Evropu a ojediněle Asii (Turecko, Čína, Korea, Vietnam). Dílčí podsbírka M ( medaile) zahrnuje hl. Čechy a Československo a střední (hl. Německo), západní (hl. Francie) a východní (hl. Rusko a SSSR) Evropu - mimo Evropu jen ojediněle.Dílčí podsbírka J zahrnuje jen české země.
  ObdobíDílčí podsbírka N ( platidla) období od antiky po současnost, zejména vrcholný středověk a novověk.Dílčí podsbírka DP ( drobná plastika) zahrnuje období 19. a 20. století.Dílčí podsbírka M ( medaile) zahrnuje období 16. až 20. století, převážně 20. století.Dílčí podsbírka F ( faleristika) zahrnuje období 19. a 20. stoletíDílčí podsbírka J ( Ječného sbírka mincí) zahrnuje období od 10. do 19. století.
  PředmětyNejpočetnější je dílčí podsbírka N ( platidla) - mince oběžné i pamětní ze všech mincovních kovů, bankovky, státovky, poukázky, šeky, losy, náhradní platidla.Dílčí podsbírka DP ( drobná plastika) obsahuje odznaky spolkové, pamětní, sportovní, podnikové, čepicové aj., dále kotiliony, přívěsky, sportovní ceny aj.Dílčí podsbírka M ( medaile) zahrnuje medaile, plakety, jetony, kovové známky, svátostky apod.Dílčí podsbírka F ( faleristika) zahrnuje řády a vyznamenání ( kříže, hvězdy, medaile), bojové, kvalifikační a pamětní záslužné odznaky civilní i vojenské.Dílčí podsbírka J ( Ječného sbírka) obsahuje sbírku českých mincí a medailí.
  Obor13 - Numizmatická
  Počet předmětů70677
   Velká Británie, Jiří V., půl penny 1924, minc. Birmingham, inv. č. N 42 123, rub Československo, 5 dukát pamětní (karolinský) 1348 – 1978, minc. Kremnice, inv. č. N 14 040 a,b, líc a rub Německo, bankovka 50 marek 1910, inv. č. N 43 091 Německo, bankovka 50 miliard marek 1923, inv. č. N 1334 Československo, bankovka 50 korun 1929, inv. č. N 44 346 SSSR, bankovka 10 rublů 1947, inv. č. N 44 353 Bulharsko – republika, bankovka 50 leva 1951, inv. č. N 44 352 Rakousko-Uhersko, bankovka 10 korun 1915 s přetiskem DÖ, inv. č. N 1244 Rakousko, mincovní poukázka 5 krejcarů C.M. 1849 ( Opočno), inv.č. 1684 Polsko, čepicový odznak letectva ( PLR), 50. – 80.léta, inv. č. DP 42 ČSR, Vojenský čtenářský tzv. Fučíkův odznak - stříbrný, 50.léta, inv. č. DP 2040 ČSR, odznak Katolického svazu německých žen v ČSR, 30.léta, inv. č. DP 76 Německo, odznak Zimní pomoci s erbem města Eupen, 1942 / 43, inv. č. DP 1698 Čechy, čestný myslivecký odznak města Plzně, b. l., cca po 1900, inv. č. DP 1861 ČSR, odznak 1. Celostátní spartakiády 1955, inv. č. DP 928 ČSR, odznak Jednoty zaměstnanců ČSD k 30. Výročí 1928, inv. č. DP 3191 Schlaraffia – Bilitia / Bílina, odznak k 25.výročí, inv. č. DP 6113 ČSR, odznak Městské spartakiády v Plzni 1955, inv. č. DP 6721 Protektorát Čechy a Morava, přilbový odznak četnictva, inv. č. DP 9761 ČSR, odznak Slovanské zemědělské výstavy v Praze 1948, inv. č. DP 2715 Rakousko, brož zhotovená ze 4 krejcaru 1868 KB, minc. Kremnica, inv. č. N 37 214 Čechy, Boleslav II. , denár řezenského typu, C 60, minc. Praha, inv. č. J 4, líc Čechy, Václav II., pražský groš ( 1300 – 1305), minc. Kutná Hora, inv. č. J 365, rub Sasko, Friedrich II., míšeňský mečový groš, 50.-60.léta, minc. Lipsko, in. č. J 636, rub Čechy, Maxmilián II., bílý groš b. l. (70.léta), minc. Budějovice, inv. č. J 981, líc Čechy, Rudolf II., tolar 1594, minc. Praha, inv. č. J 1277, líc Čechy, Bedřich Falcký, 48krejcar 1620, minc. Jáchymov, rub Olomouc, biskup Wolfgang ze Schrattembachu, tolar 1726, minc. Kroměříž, inv. č. J 2087, rub Uložení fondu M ( dílčí podsbírka medailí) v očíslovaných sáčcích a krabicích, depositář 23 a M Uložení fondu N ( dílčí podsbírka mincí) v očíslovaných sáčcích a krabicích, depositář 23 a N Uložení fondů DP ( dílčí podsbírka odznaků) v očíslovaných sáčcích a zásuvkách a vedle dílčí podsbírka papírových platidel v očíslovaných obálkách v plechových zásuvkách, depositář 23a DP Uložení fondu J (dílčí podsbírka českých platidel a medailí, tzv. sbírka JUDr. Ječného) v očíslovaných sáčcích a krabicích a dále uložení zlatých mincí a medailí fondů N a M v traisorové skříni Československo, hvězda řádu Bílého lva ( vydání po 1960), inv. č. F 952 Rakousko-Uhersko, velká stříbrná medaile Fortitudini (Karel I.), inv. č. F 378 Československo, hvězda Hrdiny ČSSR, inv. č. F 329 Československo, řád Klementa Gottwalda, inv. č. F 327 Rakousko-Uhersko, rytířský kříž řádu Marie Terezie ( novoražba), inv. č. F 712 Rakousko-Uhersko, rytířský kříž řádu Železné koruny s meči, inv. č. F 297 Československo, diplomový odznak Národních gard (řád Karla IV.), inv. č. F 452 Francie, komandérský kříž řádu Čestné legie ( republika), inv. č. F 1049 Čechy, kříž rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, inv. č. F 1573 Polsko, komandérský kříž řádu Virtuti militari ( vydání před 1939), inv. č. F 712 Medaile plzeňské zednářské lóže Bratrství, 1936 ( O. Walter), inv. č. M 1256 Secesní plaketa Praha vítá Vltavu, 1902 ( S. Sucharda), inv. č. M 1088 Medaile k odchodu Mansfeldových vojsk z Plzně 1621 ( J.K. Greuter), inv. č. M 404 Medaile k 30.výročí Svazarmu 1951 – 81 ( neznačeno), inv. č. M 3998 Plaketa KS SNB Plzeň k 30.výročí SNB 1945 – 75, neznačeno, inv. č. M 4136 Porcelánová medaile k poctě 6. švališerského pluku Bayreuth 1919, inv. č. M 2254 Medaile k poctě prof. Dr. J. Vlčka 1860 –1930 ( J. Šejnost), inv. č. M 1738 Plaketa k poctě prof. Dr. Oct. Gréarda 1897 ( J. C. Chaplain), inv. č. M 1343 Medaile Krajinské výstavy v Rokycanech 1888 ( A. Kettner), inv. č. M 672 Čechy, dvoutolar Ferdinanda III. 1629 / 1644, mincovna Praha, inv. č. M 1376, líc Čechy, tolar Jana Bohatého z Pernštejna 1541, minc. Kladsko, inv. č. N 33 313, rub Sasko, pamětní 3 marka 1913 ( pomník Bitvy národů Lipsko), in.č. N 33 705, líc a rub Rakousko, svatební tolar Ferdinanda Viléma a Marie Anny ze Schwarzenbergu 1696, mincovna Křemnice, inv. č. N 1065, rub Čechy, Václav I., velký brakteát typu C 740 ( b. l. , cca kolem 1240), minc. Praha, inv. č. N 1205, líc Brunšvik - Wolfenbüttel, Karel I. , 2/3 tolaru ( zlatník) 1764, minc. Brunšvik, inv. č. N 14 056, rub Čína, dynastie Přední Chan, usurpátor Wang-Mang, mince typu Bu, b. l. (cca 8 - 23 n. l. ), inv. č. N 14 042, líc Čechy, Přemysl II. Otakar, střední brakteát C 843 ( po 1260), minc. neurčitelná Německo, bankovka 100 marek 1908, inv. č. N 43 098 Finsko, bankovka 10 marek 1922, inv. č. N 44 354