21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

 1. Sbírkalupa Sbírka UPM
  ÚzemíSbírka je orientována zejména na českou provenienci, ale obsahuje i významné solitéry zahraniční fotografie (např. Nadar, Man Ray)
  ObdobíSbírka obsahuje kole 48.500 předmětů a zahrnuje historii média od počátků daguerrotypie do současnosti (tj. od 1839). Jako projev řemeslné a umělecké činnosti byla fotografie sledována od založení musea. Postupně byly získávány významné autorské konvoluty (amatérská fotografie, dar Františka Drtikola a pozůstalost Josefa Sudka). Sbírka umělecké fotografie se začala intenzivně budovat od 70. let 20. století a je průběžně doplňována. V 50. letech byla sbírka převedena do NTM, ovšem v letech 60. byla opět vrácena zpět do UPM. Významní kurátoři: Anna Fárová, Zdeněk Kirschner (70.-80. léta 20. století). Sbírka je podchycena ve významných katalozích Uměleckoprůmyslového musea, Národní galerie, Obecního domu, Galerie hl. M. Prahy, Pražského Hradu a v řadě zahraničních publikací.
  Předměty- všechny typy fotografického média:negativy, daguerrotypie, pozitivy: portrétní ateliérová fotografie, kabinetky, alba, amatérská fotografie, reklamní fotografie, umělecká fotografie- zvláštní část sbírky tvoří diplomové práce FAMU
  Obor21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  Počet předmětů74802
   cover cover publikace restaurátorské pracoviště expozice František Drtikol, Pohyb.Pigmentový tisk, 1929Výška 28, 7 cm, šířka 20 cm Josef Sudek, z cyklu Procházka po kouzelné zahrádce.            Bromostříbrná fotografie, 1954 - 1959            Výška 29, 7 cm, šířka 39, 3 cm depozitáře cover cover cover cover cover publikace publikace publikace restaurátorské pracoviště expozice evidenční záznam