10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea v Rýmařově
  ÚzemíVe sbírce jsou zastoupeny převážně předměty v Rýmařově a na Rýmařovsku vyrobené či užívané nebo jinak se uvedené oblasti přímo týkající.
  ObdobíSbírkové předměty pocházejí z období 17. - 20.století s akcentem na 19. - 20.století, 17. - 18.století je zastoupeno podstatně méně. Sbírka vznikla v letech 1991 - 2002 z muzejních sběrů, darů muzejníků, členů organizací pracujících při muzeu (volné umělecké sdružení Octopus, Spolek pro obnovu městského muzea v Rýmařově), výtvarníků, radnice i příznivců muzea či podniků, ale i z dosud sporadicky vracených sbírkových předmětů z původního muzejního fondu (zal. 1901, 1958 likvidováno, 1991 obnoveno, 1992 otevřeno pro veřejnost), tj. fotografie, plastika, 3 barokní obrazy.
  PředmětyVe sbírce jsou zastoupeny zejména předměty a materiály:1. Dokumenty - listiny, zápisky (např. vězně z nacistických věznic),j průkazy, dobové tiskoviny, korespondence (soukromá i firemní), vkladní knížky, pamětní knihy, kroniky podniků a organizací, volební letáky, úřední rozhodnutí, čestná uznání, částečné pozůstalosti - Rýmařovsko, 18. 20.století2. Fotografie a kopie fotografií, fotografický archiv nár. podniků Hedva Rýmařov a Horní Město, fotografická příloha městaské kroniky (díly 1945 - 1990), dokumentární snímky krajiny (20.století) a sídel na Rýmařovsku, alba atd.3. Filokartie - pohlednice a kopie historickách pohlednic - město Rýmařov a Rýmařovsko s okolím, 19. a 20. století4. Videokazety, diapozitivy, filmy, skleněné fotografické desky, CD - ROM - Rýmařovsko, 20. století5. Zvukové nosiče - gramofonové desky, fonografické válečky, magnetofonové kazety, kompaktní disky (20. soletí)6. Kartografické doklady - mapy, plány, plány nerealizovaných projektů (železnice Kozlí - Olomouc - úsek Rýmařovska, městské přestavby, školy ad.7. Kamenné a jiné doklady z terénu - mezníky, pamětní desky, znaky, ěmstský pranýř z roku 1680, erb z šedé litiny8. Knihovna (17. - 20.století) - politická literatura, propaganda, učebnice, slovníky, obrazové publikace, odborná literatura (historie, archeologie, politologie, přirodověda, jazykověda, literární věda, pedagogika, geografie, publicistika), vázané ročníky časopisů - Přítomnost, Květy, učitelské věstníky ad., beletrie, turistické průvodce, staré tisky (do r. 1850 - církevní cirkuláře, farní agenda, modlitební knížky, zákoníky)9. Hasičská výstroj (pásy, přilby), výzbroj (hasicí přístroje, proudnice) - Rýmařovsko, 19. - 20.století10. Militária a lovecké potřeby - přilby, odznaky, přezky, knoflíky, minimálně výzbroj a munice - 19. - 20.století11. Školství - vysvědčení, sešity, zákovské práce (výkresy, návrhy), školní obrazy, pomůcky, ajktovka, břidlicová tabulka - rýmařovsko, 19. - 20.století12. Šperky a bižuterie - 19. století13. Faleristika - odznaky organizací, spolků, firem, akcí, událostí, politických stran, měst a jiné14. Numismatika - mince (neúplná sbírka od 1. Do 20.století, častěji 18. - 20.století), bankvky (neúplná sbírka 20.století).15. Medaile a plakety - 20. století16. Sfragistika - pečeti cechů, měst, spolků, církevní - 17. - 19.století 17. Razítka rýmařovských podniků, spolků, úřadů - 20.století18. Tabulky, uliční tabulky, tabule a firemní štítky - 20. století19. Filatelie - známky (nesystematická sbírka), známky organizací (ROH, KSČ, SdP, NSDAP, nálepky20. Nástroje (vrtáky, hobláíky, kladiva, sekery, hornická želízka, háčky, rýžovnické pánvičky, geologické kladívko, nástroj na lámání lnu, žernov a mlecí kameny, cepy ad., modrotiskové typáře, uzlovače, tkalcovské nůžky, odkorovač, pila břichatka apod.), pomůcky (miska na holení, na voňavky) ajejich repliky (hornická kladiva, rýžovnické splavy), přístroje (na řezání kůže, vázání knih, závitník, strojek na mák, kolovrátek)j, jednoduché stroje a jejich části (tkalcovský stav, paprsky, nitěnky, karty žakárských stavů, člunky, kanety, kóny, vrtné korunky, mlýnské kameny, kola transmise), zařízení - komplety a části dřevěného zařízení studní,(Rýmařovsko 18. - 20.století), váhy a závaží, vozík aj.21. Nástroje, přístroje a předměty denní potřeby - kuchyňské potřeby (lívanečník, džbán, příborová vidlička, formy na máslo, trdlo, válečky na těsto, železný hrnec, hmoždíře, zátkovač, opékač topinek, lis na brambory, forma na velikonočního beránka, radélko), pouzdro na brousek, hřebeny na borůvky, valcha, žehličky, nůžky, nástroj na třísky, kuřácké potřeby ad. - 19. - 20.století22. Sklo (pivní, vinné, likérové, sodovkové, limonádové, zavařovací, drogistiské a lékárenské lahve, skleničky a jejich části - korunky), porcelán (dózy,hrnečky, talíře, mísy), keramika (hrnce, pánvice, formy a formičky, květináče), keramické kachle a jejich části včetně zděří s firemními nápisy - 18. - 20.století, akcent na 19. - 20.století23. Hračky, účelové lidové pomůcky (kostelní velikonoční řehtačka), loutky a zařízení loutkové scény (zbytky rýmařovské scény z 50. - 70.let - trupy, hlavičky, oblečení, kulisy)24. Nevelký soubor hudebních nástrojů a jejich částí - Rýmařovsko, 20.století25. Metrový textil - výrobky závodu Hedva (Brokát, Henap, Flemmich, Bratři Schielové) - látky z pravého i umělého hedvábí (šatovky, kravatovina, církevní brokát, potahoviny, krojovina, repliky historických tapet a potahovin, funerální látky, vzorky), oděvy a oděvní doplňky (africké šátky, kravaty, motýlky, uniformy a čepice, ornát, ženské oblečení, boty), prapory a praporky, vlaječky, záložky - 19. - 20-století.26. Svítidla - svícny, lucerny, lampy, kočárová lampa - 19. - 20. století27. Tiskařské štočky, železné koule neznámého účelu28. Architektonické prvky - dveře cel městské šatlavy a mříž, plechové plátované dveře, radniční trámové hlavice, ukázky historické krytiny, části dlažby, účelové cihly, vepřovice a další stavební prvky (struskové tvárnice z 19.století), model lidového domu (18. - počátek 20.století)29. Sportovní potřebys - dobové lyže, sáňky, brusle, lyžařská obuv, turistické značky a tabulky - 20.století30. Funerália - náhrobní kříže a jejich čřásti z šedé litiny, břidlice, litinová kuželka zábradlí - 189.století31. Výtvarné umění - olejomalba (zvláště barokní práce F.Hoffmanna), grafické a kombinované techniky, ex libris, výtvarná fotografie 18. - 20. Století,drobná plastika, uměleckořemeslnné práce (sklo 17. - 19. Století, řezbářství - betlémové figurky - 19. - 20.století, knihvazačské práce a řezby z kosti a plastů - Rýmařovsko a střední Evropa32. Přírodniny - drobná nesystematická sbírka recentních ulit plžů a nmlžů, zoologické fragmenty, několik herbářových položek (1999 - 2001)
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů10230
   Ošatka na pečení chleba Úzký rámařský hoblík Dřevěný zouvák, práce vesnického stolaře Depozitář historické sbírky Hřeben na česání borůvek, 19. - poč. 20. století Expozice textilnictví na Rýmařovsku Expozice dolování na Rýmařovsku Expozice textilnictví na Rýmařovsku Církevní brokát, 19. století Část pranýře, 1680 (Rýmařov) Hranečník selského majetku, 1790 (Stará Ves) Ošatka na pečení chleba Košík s ozdobným zakončením Soustružený dřevěný zátkovač s pístem a otvorem na vkládání nahřátých korkových zátek Hříbek na lisování zeleniny, ovoce i brambor Mlýnek na koření, nahoře nápis M.G.Garantirt Porcelánový hmoždíř, nápis Aus grosser Zeit, 1914-1916 Kožený brousek na břitvu Kovová, patrně pocínovaná zdobená konvička na kávu nebo čaj Kovová, patrně pocínovaná zdobená nádobka na mléko do kávy nebo čaje Ozdobná police na kořenky zdobená vypalováním Pozůstalost Blaženy Marečkové – dokumenty Vzorek brokátové látky vyrobené v závodu Hedva Rýmařov Pozvánka na valnou hromadu Rolnického mlékařského družstva v Rýmařově, 30. března 1946 Depozitář historické sbírky Propustka vojínovi Václavu Pavlišovi z dělostřeleckého pluku 154/ 1 baterie, 19. března 1939 Noviny Römerstadter Zeitung ze dne 27. leden 1940 Depozitář historické sbírky Depozitář historické sbírky Říšské dva pfeniky z roku 1940 Mince Československé republiky z roku 1922 Říšské mince z roku 1941 1 rakouská koruna pro země předlitavské, Rakousku-Uhersko, 1894 Historická expozice rýmařovského muzea Barokní olejomalby patrně od Františka Hoffmana, druhá polovina 18. století Hranečník řádu německých rytířů (bruntálské panství) Tkalcovský stav plátenický a bavlnářský, 18. století (Hlinsko) Velikonoční řehtačka, 19. století (Horní Město Láhev s vinětou Feinster Geltreide Kumel - Wilh Silberstein Liguer und Rum Fabrik Romerstadt. Hoblík, vpředu netypicky tvarovaná ručka zužující se do špičky. Žehlička s celoželeznou žehlící plochou, nahoře rovná Porcelánová poklička od cukřenky Pivní láhev z hnědozeleného skla z janovického zámeckého pivovaru, plastický nápis:Brauerei Janowitz Romerstadt Hřib na rozmělňování brambor Smetáček s kvalitními světle okrovými žíněmi Dřevěný šroub na upevnění otáčivého zařízení Košík s dvěma velkými uchy, barvený Ošatka na pečení chleba Čepová část pípy do sudu Dřevěná malovaná dózička Kuchyňská odměrka na tekutinu do objemu 1 1/2 litru Flakonek na parfém v bílé krabičce s nápisem TOSCA Ozdobná police s třemi dřevěnými talířky s vypalovanými květinovými vzory Ozdobně malované kuchyňské prkénko s květinovým vzorem Fotografie z pozůstalosti paní Blaženy Marečkové, rýmařovské učitelky Vějíř ze slonovinově bílé umělé hmoty vyrobený ku příležitosti hostinského plesu 14. února 1928 Vzorek brokátové látky vyrobené v závodu Hedva Rýmařov Vzorek brokátové látky vyrobené v závodu Hedva Rýmařov Vzorek brokátové látky vyrobené v závodu Hedva Rýmařov Plakát na rozlučkové divadelní představení Depozitář historické sbírky Depozitář historické sbírky Říšských pět pfeniků z roku 1938 Rakouský čtyřkrejcar Rakouského císařství z roku 1861