10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/historicke-muzeum-/starsi-české-dejiny.php
  ÚzemíStředoevropský region, hlavní zaměření na území Čech, Moravy a Slezska, s nezbytnými přesahy v rámci rakousko-uherské monarchie a celosvětovými vazbami.
  Období11. Století až počátek 20. Století. Horní hranici tvoří rok 1918 s nezbytnými přesahy.
  PředmětySbírka se začala utvářet od roku 1818. Zpočátku spíše nahodile, od roku 1892 plánovitě. Počátkem 20. let 20. století byly z fondů oddělení vyčleněny národopisné sbírky: předměty cizí etnografie přešly do Náprstkova muzea (1921) a národopisný materiál z území Československé republiky byl převeden do Národopisného muzea československého (1922 - 1923).Po druhé světové válce se projevil velký nárůst fondu, převážně z konfiskací.V 60. - 80. letech 20. století byly sbírky rozšiřovány nákupy od soukromých majitelů, výkupy v prodejnách starožitností, vlastními archeologickými výzkumy a dary. Historická sbírka OSČD obsahuje převážně předměty náležející k následujícím skupinám: historicko-archeologická, kamenná skulptura, sádrové odlitky a modely, zbraně a zbroj, lékárenské předměty a historické lékárny, bohoslužebné předměty, porcelán a keramika, sklo, obecné kovy, drahé kovy, šperky, polodrahokamy a drahokamy, zvony, medaile a vyznamenání, odznaky, hračky a hry, dřevěné předměty, dřevořezba, nábytek, předměty ze vzácnějších dřevěných a dalších přírodních materiálů, vosk, textil, oděvní doplňky, obrazy a miniatury, grafika, svaté obrázky, mapy a plány, kresba, fotografie, pohlednice, papír a tisky, tiskařské štočky a desky, pasací potřeby, pečetidla a pečetě, měřičské přístroje, řemeslné nástroje a pomůcky, příbory, kuřácké potřeby, pouzdra a obaly, osobní památky a další materiál.PORCELÁN (převážně Čechy a Morava, menší část ostatní Evropa;19. století, částečně 18. století)- Převážnou část tvoří ukázky produkce českých porcelánek v průběhu 19. století. Zastoupeno je zejména stolní nádobí (koflíky, konvice, talíře, podnosy ad.), dekorativní předměty (figurky, vázy, okrasné talíře ad.) a další typy výrobků (lázeňské pohárky, lékárnické nádoby ad.) z produkce porcelánek v Horním Slavkově, Březové, Klášterci nad Ohří, Kysiblu, Dalovic, Prahy ad. V omezené míře jsou je sbírce zastoupena produkce zahraničních porcelánek z 18. a 19. století, např. Míšně a Vídně. Zajímavou část sbírky představuje soubor vyrobený pro mexického císaře Maxmiliána Habsburského firmou T. Goode v anglickém Mintonu.KERAMIKA (převážně Čechy a Morava, menší část ostatní Evropa;16. – 19. století)- Sbírka obsahuje ca. 8.000 sbírkových předmětů ze 16. – 19. století. Ve sbírce je zastoupena tzv. tvrdá kamenina, převážně z německé porýnské a saské produkce (Siegburg, Kreussen, Waldenburg), evropská fajáns (italská majolika, žitavská fajáns, habánská fajáns, holíčská fajáns) i domácí produkce (berounské zboží, renesanční a barokní kachle). Převážnou část sbírky pak tvoří tzv. měkká kamenina z domácí produkce první poloviny 19. století (Týnec nad Sázavou, Praha, Dalovice, Vranov ad.). SKLO - Sbírka obsahuje ca. 5.000 sbírkových předmětů z 14. – 19. století. Menší, obsahově však významnou část sbírky tvoří středověké sklo – především okenní vitraje. Ve větší míře je zastoupeno barokní sklo z domácí produkce (předměty malované emailem, sklo hutně tvarované, broušené a ryté sklo, dvojstěnné sklo, sklo zlatem malované, v menší míře též malované švarclotem ad.). Největší část sbírky tvoří předměty z 19. století (sklo hyalithové a lythialinové, broušené a ryté sklo, různé typy barevného a vrstveného skla ad.), z různých jihočeských a severočeských skláren.SBÍRKA ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU - Sbírka zahrnuje památky hmotné kultury archeologického původu období 10. – 17. století z pálené hlíny, obecných i drahých kovů, organických materiálů, atd., dokumentující životní prostředí venkova, měst, panských sídel i církevních institucí. Specifikem tohoto sbírkového fondu (starší akvizice) je, že archeologické nálezy jsou více či méně zastoupeny téměř ve všech kolekcích historické sbírky, vytvořených podle materiálové klasifikace (sbírka keramiky, skla, obecných a drahých kovů, zbraní a zbroje, lapidária, textilu). Z významných lokalit jsou nálezově zastoupeny např. kláštery Ostrov u Davle či Louňovice pod Blaníkem, hrad Mělník, tvrze Semonice u Jaroměře, Mrázova Lhota u Ledče nad Sázavou, města reprezentuje především Praha, rané městské lokace Hradišťko u Davle. K nejvzácnějším unikátům sbírky období raného středověku patří např. románská čelenka z Českých Budějovic, depot relikviárních křížků z Opočnice u Poděbrad, hansovní mísy z Olomouce, z vrcholného středověku tzv. akvamanile z Hradce Králové, militaria a mnoho jiných památek. Významná je sbírka reliéfní keramiky, dlaždic, obkládacích desek a kamnových kachlů.GALERIE NÁRODNÍHO PORTRÉTU (16. – 1. polovina 20. st.)- Brzy po svém vzniku v r. 1818 začalo Národní muzeum na podnět Josefa Dobrovského budovat sbírku podobizen významných osobností českých dějin. Jde o stejnou ideu, jež stála mnohem později u kolébky dnes velmi proslulé National Portrait Gallery v Londýně, založené až v r. 1856. Na rozdíl od skvělé sbírky anglického národního portrétu má česká kolekce mnohem skromnější podobu a nebyla dosud nikdy ve větším rozsahu vystavena. V oddělení starších českých dějin NM, kde je soustředěno její podstatné jádro, se jednotlivé podobizny nacházejí v různých fondech, tříděných podle materiálu. Nejvíce podobizen významných mužů a žen z české historie se nachází v kolekcích grafických portrétů, fotografií a pohlednic, malovaných portrétů závěsných, drobných i miniaturních (viz zde další podsbírky). Tyto soubory jsou doplňovány portréty na siluetách, v kresbách, tiskařských štočcích, na medailích a odznacích či portréty sochařskými (v sádře, bronzu, kameni, dřevě, porcelánu, skle, vosku atd.). Jen malá část podobizen tohoto charakteru je vystavena, a to ve stálých expozicích vybudovaných oddělením starších českých dějin, především v expozici na zámku Vrchotovy Janovice, nazvané Společnost v Čechách devatenáctého století. Reprezentativní výběr nejcennějších příkladů národního portrétu byl ve stálé expozici NM Památky národní minulosti v Lobkovickém paláci na Pražském hradě až do jejího zrušení k 31. 12. 2005. Tato expozice měla i rozsáhlý katalog. – Další podobizny předních osobností české historie lze ovšem hledat i v ostatních odděleních Historického muzea (odd. novodobých českých dějin, divadelní oddělení, národopisné oddělení, Tyršovo muzeum, archiv NM, numismatické oddělení aj.) i v dalších útvarech Národního muzea (např. v Knihovně NM, v Českém muzeu hudby, Náprstkově muzeu, ale i v Přírodovědném muzeu).
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů199894
   Truhla z královské hrobky sv. Víta, dřevo, cín, Itálie, kolem 1200 Kružidlo redukční, zlacená měď, 1577, Iosua Habermel Portrét Boženy Němcové jako sedmnáctileté dívky, od Antonína Lhoty, 60. léta 19. stol. Šaty dámské společenské, Praha, 1870-1880, z rodiny Riegrovy Kuše lovecká, dřevo, kost, železo, kolem 1600, z Daunovy sbírky Dvě desky s citáty Basilejských kompaktát z roku 1437, ze zdi kaple Božího těla na Karlově náměstí: s latinským textem. Pískovec se zlacením a nátěrem, dřevěný rám, Praha asi 1605. Kříž pacifikál z domu Na bojišti, Praha, 2.čtvrtina 14.století Kalich, stříbrný, z roku 1482. Zasedání většího soudu v Praze 1593, olej na plátně, Čechy, po 1594 Část mitry, zelený samet, Itálie, 2. čtvrtina 14. Století Archa z kostela sv. Jakuba v Letařovicích, 4. čtvrtina 15. Století Okenní vitraj s postavou sv. Ondřeje, Čechy Portrét Františka Palackého, od Josefa Vojtěcha Hellicha, 1846 Portrét Bohuslava Balbína, od Jana Jiřího Heinsche a jeho dílny, 1683 Portrét J. Dobrovského, autor F. Tkadlík, Čechy, 1820 Klavír, hračka ze stříbra a stříbrného filigránu, stříbro, 2. polovina 19. století. Kachel, s motivem krále v lázni, neglazovaná pálená hlína, barva střepu cihlově červená, Praha, 15. Století Náušnice Boženy Němcové, zlato, korál, Rakousko, 2. čtvrtina 19. století Sousoší maršálka J.V. Radeckého s 8 vojáky na podstavci, bronzový pomník z Malostranského náměstí v Praze, Emanuel a Josef Maxové, Praha, 1858 Soubor soch trůnícího císaře Karla IV., krále Václava IV, svatých Víta, Vojtěcha, Zikmunda a lev, ze Staroměstské mostecké věže, Huť Petra Parléře, Praha kolem 1380, pískovec Soubor soch trůnícího císaře Karla IV., krále Václava IV, svatých Víta, Vojtěcha, Zikmunda a lev, ze Staroměstské mostecké věže, Huť Petra Parléře, Praha kolem 1380, pískovec Soubor soch trůnícího císaře Karla IV., krále Václava IV, svatých Víta, Vojtěcha, Zikmunda a lev, ze Staroměstské mostecké věže, Huť Petra Parléře, Praha kolem 1380, pískovec Soubor soch trůnícího císaře Karla IV., krále Václava IV, svatých Víta, Vojtěcha, Zikmunda a lev, ze Staroměstské mostecké věže, Huť Petra Parléře, Praha kolem 1380, pískovec Soubor soch trůnícího císaře Karla IV., krále Václava IV, svatých Víta, Vojtěcha, Zikmunda a lev, ze Staroměstské mostecké věže, Huť Petra Parléře, Praha kolem 1380, pískovec Soubor soch trůnícího císaře Karla IV., krále Václava IV, svatých Víta, Vojtěcha, Zikmunda a lev, ze Staroměstské mostecké věže, Huť Petra Parléře, Praha kolem 1380, pískovec Náhrobní deska princezny Guty II., z královské nekropole Přemyslovců v kostele Nejsv. Salvátora v Anežském klášteře, opuka, Praha, 1297 Akvamanile v podobě zvířecího monstra, bronz, Hradec Králové, kolem poloviny 13. stol. Dvě desky s citáty Basilejských kompaktát z roku 1437, ze zdi kaple Božího těla na Karlově náměstí: s latinským textem. Pískovec se zlacením a nátěrem, dřevěný rám, Praha asi 1605. Portrét J. Jungmanna. Dlaždice se lvem a nápisem, glazovaná pálená hlína, Zvíkov, 3. čtvrtina 13. stol. Pavéza s Davidem a Goliášem, malba na plátně a dřevě, vých. Čechy, pol. 15. stol. Kameninový pohár v koženém pouzdře, zdobeném řezbou, Praha, Emauzský klášter, 3. čtvrtina 14. Století Svatební pohár z mléčného skla, 1500-1510, Benátky Střevíčky dětské, 1770 – 1780, Čechy Kůsa brabantská, Augsburg, 1577, kůsa dvorské stráže Rudolfa II. Pohřební štít Petra Voka z Rožmberka, Praha, 1612 Wendel Roskopf, Hlava Jana Źižky, opuka, Tábor 1516 Merkur jedoucí na voze, Mikuláš Pfaff, Praha před 1607. Slonovina řezaná a soustružená. Model pro fresku „Alegorie přirozeného a zjeveného poznání“ od Jana Hiebla z r. 1727, pro Klementinum Štít s vyobrazením armády pekelných mocností, následovník Hieronyma Bosche (Pieter Huys?), kolem pol. 16. stol. Náhrdelník Naděždy Kramářové se 148 diamanty, zlato, Rakousko před 1910 a kolem 1925 Panorama Prahy s detailem Pražského hradu od jihu, Joris Hoefnagel – Abraham Hogenberg, 1598, kolorovaná mědirytina na papíře Relikviář ve tvaru mitry, zvaný Mitra sv. Eligia, zlacené stříbro a křišťál, Praha po roce 1378 Přilba, Praha – Královská obora, 9.- 10. stol. Rožmberské (třeboňské) antependium, Praha, kolem 1380 Románská čelenka, stříbro, konec 12. stol., České Budějovice Dřevořezba Poslední večeře Páně z Betlémské kaple Socha Boha Otce z kaple Nejsvětější trojice na hradě Rabí, dřevořezba s polychromií a zlacením z roku 1498. Depozitář sbírky Historická. Pravděpodobně svatební šaty Marie Louisy (1810, svatba s Napoleonem Bonapartem), Francie Asymetrická radlice těžkého rámového pluhu (evropsky nejstarší archeologický doklad), tvrz Semonice, před 1300 Depozitář sbírky Historická. Depozitář sbírky Historická. Depozitář sbírky Historická.