24 - Kresby

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastní galerie Liberec
  ÚzemíČechy, severní Čechy, Německo, Rakousko
  ObdobíKresby vznikly převážně v 19. a 20. století, ale ve sbírce jsou i kresby starší.Samostatná sbírka kreseb byla v druhé polovině 80. let 20. století vyčleněna z původní galerijní sbírky grafik a kreseb. Jsou v ní zastoupeny kresby, jež byly již v kolekci výtvarného oddělení Nordböhmisches Gewerbemuseum v Liberci a které byly převedeny po druhé světové válce do galerie, dále kresby ze zrušeného muzea Josefa Führicha v Chrastavě a kresby získané systematickou akviziční činností galerie.
  PředmětyKresby tužkou, tuší nebo inkoustem, akvarely a kvaše převážně na papíře, ale i na lepence a kartonu.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů3054
   Eduard Charlemont: Mladý stavitel lodí Jan Křížek: Hlava ženy, 1942 Dalibor Matouš: Žena s váhami, 1947 Vladislav Mirvald: Undulační válce, 1989 K_242_Zdenka Braunerová, Kateřina Šustéka z Velké, 1894, kresba tužkou, papír K_594_Josef Lada, 1934, kolorovaná tuš, karton K_819_František Foltýn, Kompozice, (1937-1940), lavírovaná kresba perem, papír K_858_Julius Mařák, Noc, 1842, uhel, papír K_862_Jiří Kolář, Mrtvá hudba, 1965, koláž, papír K_1022_Josef Führich, Stětí sv. Jakuba, návrh oltářního obrazu v Nové Pace, asi 1830, pero, papír K_1109_Josef Führich, Svatá noc, 1816, kvaš, papír K_1111_Josef Führich, Zavraždění sv. Václava, 1816, akvarel, papír K_1703_František Kupka, Studie k obrazu Vanoucí modře, (1920-1930), kvaš, papír K_1714_Maxim Kopf, Ukřižování, 1920, pastel, papír K_2066_Jakub Schikaneder, Portrét dámy se závojem, pastel, karton K_2083_Léon-Augustin Lhermitte, Sekáč vojtěšky, kolem 1887, pastel, papír K_2853_Kandler Wilhelm, Aricia, (1843-1850), kresba olůvkem kolorovaná akvarelem, papír K_3061_Alex Beran, Černá Nisa, 1981, kresba tuší, papír ukázka uložení nevystavených předmětů v depozitáři ukázka uložení nevystavených předmětů v depozitáři ukázka uložení nevystavených předmětů v depozitáři K_236_Václav Brožík, Hlava vousatého muže z profilu, 1880, uhel, papír K_752_František Tichý, Paganini, 1945, kresba uhlem, papír K_834_Emil Filla, Malíř, 1934, kresba perem a tužkou, papír K_1012_Josef Führich, Nanebevstoupení Krista, kvaš, papír K_1110_Josef Führich, Kristus na hoře Olivetské, kvaš, papír K_1657_Alfred Kunft, Portrét Maxe Kopfa, 1922, kresba uhlem, papír K_1699_Gustav Klimt, Dívčí akty, (1900), tužka, balící papír K_2074_Rudolf von Alt, Interiérové zátiší s dívkou, květinami a zeleninou, 1885, akvarel, papír K_2352_Václav Špála, Sestra Máňa, 1910, štětcová kresba tuší, papír