14 - Militária

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíPřevážnou část sbírky tvoří předměty ze SZ a z pohraniční krušnohorské oblasti. Obsahuje však i předměty z jiných částí Čech a Evropy.
  ObdobíNejstarší předměty jsou z 16. století, většina dalších z 18. až 20. století. Do sbírky byly zařazeny i předměty ze sbírek zrušených muzeí v Jirkově, Kadani, Vejprt, a Červeném Hrádku. Součástí sbírky je kolekce pušek od puškařů z Chomutova, Jirkova, Kadaně a Vejprt. Sbírka je doplňována formou darů a nákupem.
  PředmětySbírka je rozdělena tématicky na několik hlavních celků: zbraně, sportovní mechanické, sportovní palné, lovecké, úderné palné, vojenské, chladné zbraně s násadou, chladné zbraně sečné a bodné, lafetové, orientální, výstroj ochranná a uniformy, odznaky a medaile. Materiál: železo, slitiny kovů, textilie, dřevo, perleť, kůže, sklo.
  Obor14 - Militária
  Počet předmětů510
   Pruský pěchotní tesák model 1864, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 510 Ruský ženijní tesák model 1862, nabyto sběrem, inv. č. ZM 514 Rakousko-uherský ženijní tesák pro mužstvo a poddůstojníky model 1915, nabyto sběrem, inv. č. ZM 515 Šavle pro důstojníky granátníků a myslivců model 1837, Rakouské císařství, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 519 Hasičský tesák, Čechy, 2. pol. 19. stol, nabyto sběrem, inv. č. ZM 522 Šavle pro poddůstojníky lehkého jezdectva model 1803, Rakouské císařství, nabyto sběrem, inv. č. ZM 524 Šavle pro důstojníky pěchoty model 1854, Rakouské císařství, nabyto sběrem, inv. č. ZM 529 Šavle v individuální úpravě?, Solingen, 19. století, nabyto sběrem, inv. č. ZM 531 Salutní hmoždíř, Čechy, 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 533 Šavle kavkazského typu, Kavkaz, 18. či počátek 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 537 Depozitář podsbírky Militária, Oblastní muzeum v Chomutově Depozitář podsbírky Militária, Oblastní muzeum v Chomutově Lovecký tesák, Čechy?, pol. 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 511 Hasičský tesák, Čechy, 2. pol. 19. stol, nabyto sběrem, inv. č. ZM 512 Rakousko-uherský tesák pro mužstvo a poddůstojníky dělostřelectva a ženistů model 1853/1862, nabyto sběrem, inv. č. ZM 513 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty model 1861, nabyto sběrem, inv. č. ZM 527 Hasičský tesák, Čechy, 2. pol. 19. stol, nabyto sběrem, inv. č. ZM 516 Šavle pro poddůstojníky lehkého jezdectva model 1803, Rakouské císařství, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 517 Šavle pro poddůstojníky lehkého jezdectva model 1803, Rakouské císařství, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 518 Ruský důstojnický kord model 1897, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 520 Ruská granátnická šavle, konec 18. či počátek 19. století, nabyto sběrem, inv. č. ZM 521 Handžar, Balkán, 18. století?, nabyto sběrem, inv. č. ZM 523 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty model 1861, nabyto sběrem, inv. č. ZM 525 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty model 1861, nabyto sběrem, inv. č. ZM 526 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty model 1861, nabyto sběrem, inv. č. ZM 528 Lovecký či kostýmní tesák, Čechy?, 18. století, nabyto sběrem, inv. č. ZM 530 Nástražné zařízení na systému perkusního zámku, 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 532 Salutní hmoždíř, Čechy, 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 534 Salutní historizující dělo, Čechy, 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 535 Salutní historizující dělo, Čechy, 19. století, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 536 Šavle model 1809/24 v individuální úpravě?, Rakouské císařství, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 538 Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty model 1861, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 539 Šavle pro poddůstojníky lehkého jezdectva model 1803, Rakouské císařství, převod z Muzea Kadaň, inv. č. ZM 540 Depozitář podsbírky Militária, Oblastní muzeum v Chomutově