18 - Knihy

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíJárdo sbírky tvoří tzv. arciděkanská knihovna, kterou muzeum získalo darem kolem roku 1900. Ta je plzeňské provenience, neboť vznikala při latinské škole u sv. Bartoloměje. Další části sbírky byly tvořeny na základě různých akvizičních záměrů. Takže např. část uměleckých vazeb má provenience francouzské, italské i anglické, část rukopisných zlomků provenience italské, německé, francouzské apod. Původem jsou tisky prodkcí tiskáren převážně německých, italských, švýcarských, českých, francouzských aj. Současná akvizice je zaměřena provenienčně především na západní Čechy, přeneseno na celé Čechy.
  ObdobíSbírka zasahuje v chronologickém řazení od 3. století (rukopisný papyrový zlomek) po 20. století (umělecké knižní vazby).
  PředmětySbírka je označena pojmem "Staré tisky". Toto nepřesné značení jsme ponechali, jelikož bylo použito již v minulosti (od 70. let) a je bežně používáno i v jiných ústavech. Je vnitřně členěna na několik nestejně velkých částí.1. Rukopisy svazkové - 116 ex. , od 14. po 20. století, připravuje se vydání Soupisu. Zpracovány formou digitalizace a zpřístupněny veřejnosti na CD-Romu byly zatím Johannes Utino Compilatio librorum, připravují se J. Tanner: Epitome historia rerum civitatis Plsnae, Antiphonarium Plsnense, fragment Koránu a Sá´dt: Gulistán.2. Rukopisy zlomkové - cca , od 3. do 16. století, většinou folia, někdy i složka, často jen vyřezaná inicála. Významná po výtvarné stránce. Vznikla původně pro potřeby uměleckoprůmyslového muzea jako sbírka předloh, v současnosti se chystá její odborné zpracování pomocí grantového projektu.3. Prvotisky - 123 ex., zpracováno a publikováno jako "Soupis prvotiků Západočeského muzea v Plzni" v r. 2000.4. Staré tisky - největší část sbírky, od r.1501 do konce 18. století. Bude postupně zpracována a publikována jako část prvotisková.5. Tisky 19. století - je tvořena tisky, které jsou z různých důvodů (autorských, obsahových, provenienčních) zařazeny do sbírkového fondu, přestože již datem vydání přesahují hranici vymezenou starým tiskům.6. Umělecké a vzácné tisky - od 18. století po současnost, kritériem jsou umělecké, případně ruční vazby, vzácná nebo bibliofilská vydání.7. Faksimile - jelikož byly při vytváření sbírkového fondu v 70. letech do něj zařazeny i faksimilní výtisky (Guttenbergova 42řádková Bible, edice Cimelia Bohemica aj.), a jelikož mají tyto exempláře charakter odpovídající sbírkovým předmětům, byly ve fondu ponechány a příležitostně se doplňují.
  Obor18 - Knihy
  Počet předmětů3487
   Depozitář fondu Staré tisky. 002-72 Guarino Vokabulář. Plzeň, 1511 012-11 - Nausaea, F. Blanci Vampiani, Coloniae, 1530 015-11 Chompré, P. Selecta latini sermones. Vindobonae, 1779 017-04 Bible Severinova, 2.vyd. Praha, 1537 020-07 Wenig, F. Knihovna a co v ní. Plzeň, 1931 031-08 Komenský, J.A. Labirynt Swěta a Rág Srdce. Berliln, 1757 037-11 Němcová, B. Babička. Praha, 1929 038-99 Krecar, J.Řemeslo a umění v knize. Praha, 1927 041-92 Zborov 1917-1937. Praha, 1937 145-08 Menhart Tvorba písma. Brno, 1958 152-95 Papias. De expositione vocabulorum. Plzeň, 15. stol. 232-95 Breviarium Ordinis Minorum, Toskánsko, 14. stol. 261-95 Graduale Plsnense, Plzeň, 1531 395-95 Joannes de Utino. Compilatio librorum historialium. Čechy, 14. stol. 484-95 Villon. Praha, 1951 485-95 Schnitzler, Arthur. Reigen. Wie, 1903 495-95 John, J. Olivový olej. Plzeň, 1935 511-95 Wenig, Frank. Otec syna poučuje. Plzeň, 1932 556-95 Tennyson, Alfred. Idylls of the King. London, 1859 Depozitář fondu Staré tisky. Depozitář fondu Staré tisky. 001-72 Missale Pragense. Plzeň, 1479 005-72 Petrarca. De remediis. Heidelberg, 1490 013-04 Erbová, K. V básni se rozední. Plzeň, 2003 020-01 Jurík, Stanislav. Hlasy ptáků. Plzeň, 1993 023-95 Tanner, J. Epitome historica rerum civitatis Plsnae. Čechy, cca 1780 039-72 Imitatio Christi. Štrasburg, 1489 056-08 Vollständige Sammlung. Ed. K. Nadherny. Prag, 1833 178-95 Brant Titulorum omnium iuris. Lyon, 1560 367-95 Congregatione sacrorum rituum. Roma, 1770 401-95 Lactantius Miraculis occultis, Jena, 1588 495-95 Komenský, J.A. Kšaft umírající matky. Praha, 1908 Depozitář fondu Staré tisky. Depozitář fondu Staré tisky.