25 - Novější dějiny

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíZahraničí, Čechy, Plzeň a region.
  ObdobíOd druhé poloviny 19. století až do současnosti. Základem sbírky je sbírka Historického muzea, Muzea Osvobození, jenž vznikala v 30. letech 20. století a dále z bývalého, tendenčně zaměřeného oddělení dějin kapitalizmu a socializmu. Od 90. let 20. století je sbírka průběžně doplňována dalšími sbírkovými předměty, dokumentujícími politické, hospodářské a kulturní dění města a regionu. Sbírky jsou prezentovány veřejnosti zvláště formou výstav.
  PředmětySbírku tvoří předměty z mnoha oborů, převážně však dokumentující politický, hospodářský a kulturní vývoj Plzně a regionu. Ve velkém množství jsou zastoupeny písemnosti a tisky ( plakáty, letáky, diplomy, cechovní knihy, apod. ). Významnou součástí sbírky jsou i předměty technického charakteru ( promítací přístroje, psací a počítací stroje, měřící přístroje, domácí spotřebiče, apod. ). Mezi další soubory předmětů patří např. historické prapory, militária, obrazy, sportovní trofeje, apod. Ve sbírce je zastoupen i filmový a fotografický materiál.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů30327
   DKS 26538 Radio zn. Philips, typ 522 A DKS 139 Náčelnická trubka Jízdního odboru plzeňského Sokola věnovaná V. Petákovi z r. 1897 DKS 252 Edison Triumph Phonograph americké výroby DKS 306 Četnická přilba bez podbradníku z let 1930 - 1939 DKS 597 Prapor Spolku kamenického v Plzni DKS 3063 Přilba příslušníka státní policie z období I. republiky DKS 2887 Pamětní keramická deska k 30. výročí Února, 1978 DKS 3355 Prapor Společenství řezníků a uzenářů v Plzni, 9. 6. 1889 DKS 11023 Geodetický přístroj theodolit DKS 17979 Ukazovátkový psací stroj zn. Mignon, 1904 DKS 18003líc Prapor TJ Sokol Plzeň III. DKS 18003rub Prapor TJ Sokol Plzeň III. DKS 18007rub Putovní vlajka dorostu Sokolské župy Plzeňské DKS 19997 Branka v Plzni po úpravě, Smetanovy sady DKS 24601 Mechanický promítací přístroj DKS 26527 Gramofon z výstroje armády USA DKS 26539 Radio zn. Empo Gladiator DKS 27799 Pamětní tácek k 30. výročí Února 1948, 1978 DKS 26545 Kuřácká souprava s věnováním, 1925 - 1926 DKS 26566 Magnetofon kotoučový zn. Uran DKS 26700 Plakát s pozvánkou na Župní slet, 1936 DKS 26877 Hrneček s podšálkem z VI. ročníku Dělnické a hospodářské výstavy, 1938 DKS 26934a Prapor Československé obce legionářské v Plzni, 1929 DKS 27002 Phonograph Excelsior DKS 27795 Pamětní deska vydaná u příležitosti 30. výročí založení SNB, 1975 DKS 28027 Plakát s pozvánkou na Slet sokolské župy Plzeňské, 2. a 3. 7. 1921 DKS 28281 Plakát z období II. sv. války, 1944, Sběr obuvi pro české dělníky DKS 28418 Pamětní plaketa z XI. Všesokolského sletu, 1948 DKS 28589 Plakát z období II. sv. války, 1939 DKS 28765 Plakát z období II. sv. války, 1945 Odd. novějších dějin, Depozitář č. 1 Odd. novějších dějin, Depozitář č. 2 - prapory Odd. novějších dějin, Depozitář č. 4 - technika DKS 27 789 Keramická dlaždice s profilem Julia Fučíka, 70. - 80. léta 20. století DKS 266 Čepice rakouského polního četnictva, důstojnická, období I. sv. války DKS 2601 Keramická dlaždice s profilem V. I. Lenina k 60. výročí VŘSR DKS 2738 Pamětní talíř k 20. výročí působení na postu starosty v Plzni pro L. Pika, 1938 DKS 3932 Manifest k československému lidu v Americe, 1918 DKS 11028 Plaketa z Okružního závodu v cyklistice Západočeské župy Plzeňské, 7. 10. 1934 DKS 18007líc Putovní vlajka dorostu Sokolské župy Plzeňské DKS 19770 I. česká státní prům. škola, Chodské nám., V. Houda 40. léta 20. století DKS 26528 Radio zn. Talisman, výrobce Tesla, 50. léta 20. století DKS 26540 Radio zn. Philips 634 A DKS 26542 Radio zn. Telegraphia Bali Universal DKS 26679 Kazetový magnetofon zn. Portable, výrobce Tesla DKS 26708 Plakát sokolské župy Plzeňské s povánkou na slet III. okrsku ve Skvrňanech, 1927 DKS 27206 Ruční bubnová rotační kalkulačka (počátek 20. století) DKS 27905 Pamětní porcelánový talíř vydaný k 30. výročí osvobození ČSSR r. 1975 DKS 28022 Plakát TJ Sokol Plzeň-Skvrňany s pozvánkou na Šibřinky, 1. 2. 1930 DKS 28151 Skleněné stínidlo s portrétem V. I. Lenina, 70. – 80. léta 20. století DKS 28751 Plaketa Dorostenecký memorial Oskara Veseckého v házené, S.K. Viktoria Plzeň, 1937 Odd. novějších dějin, Depozitář č. 2a - prapory DKS 27202 Korouhev Sokolské jízdy líc DKS 27202 Korouhev Sokolské jízdy rub DKS 27923 Radio zn. Philips 535 A Sirius, 1935 - 1936 DKS 11027 Pohár ze závodu Mistrovství Čech v cyklistice, 1936