5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíČeská a Slovenská republika, svět, zejména Austrálie, Balkánský poloostrov, Střední Evropa, Jižní Amerika.
  ObdobíSbírka dokumentuje období od roku 1800 do dnešní doby. Základem byla herbářová kolekce K. Sternberga, která se postupně rozšířovala a dále rozšiřuje dary, nákupy a vlastními sběry pracovníků Národního muzea. Mezi nejvýznamnější herbářové kolekce ze světa patří sběry T. Haenkeho z let 1791 až 1794 zejména z Jižní Ameriky, F. A. Waldsteina a P. Kitaibela z Balkánského polostrova z počátku 19. století a K. Domina z Austrálie z let 1909 až 1910. Základem československého herbáře jsou zejména sběry L. J. Čelakovského, M. Deyla, J. Dostála, S. Hejného, J. Kablíkové, I. Klášterského, F. M. Opize, Z. Pilouse, J. Podpěry, A. Roubala, J. Šourka, I. F. Tausche a F. Webera.
  PředmětyHerbářové položky mechorostů a cévnatých rostlin. Sbírka obsahuje více než 5000 mimořádně cenných herbářových položek, podle kterých byly jednotlivé taxony popsány (tzv. typový materiál).
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů25123
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   Mentha oblongifolia Opiz. Typová položka Mentha oblongifolia Opiz Cirsium pinetorum Greenm. Typová položka Cirsium pinetorum Greenm. Piper denudatum Opiz. Typová položka Piper denudatum Opiz. Sida kohautiana C. Presl. Typová položka Sida kohautiana C. Presl. Thymus reineggeri Opiz. Typová položka Thymus reineggeri Opiz. Cirsium transsilvanicum Schur. Typová položka Cirsium transsilvanicum Schur. Nasturtium reichenbachii var. arenaria Knaf. Typová položka Nasturtium reichenbachii var. arenaria Knaf. Epilobium hypericifolium Tausch. Typová položka Epilobium hypericifolium Tausch. Acer subquinquelobatum Opiz. Typová položka Acer subquinquelobatum Opiz. Centranthus velenovskyi Vandas. Typová položka Centranthus velenovskyi Vandas. Saxifraga brunoniana Wall. ex Sternb. Typová položka Saxifraga brunoniana Wall. ex Sternb. Saxifraga marginata Sternb. Typová položka Saxifraga marginata Sternb. Symplocos paniculata C. Presl. Typová položka Symplocos paniculata C. Presl. Thymus ovatus var. concolor Opiz ex Borb. Typová položka Thymus ovatus var. concolor Opiz ex Borb. Asplenium trichomanes var. pinnatisectum Čelak. Typová položka Asplenium trichomanes var. pinnatisectum Čelak. Tetracera rhamnifolia C. Presl. Typová položka Tetracera rhamnifolia C. Presl. Saxifraga aspera L. em. DC. Originální Sternbergova položka Saxifraga aspera L. em. DC. Asperula longiflora Waldst. & Kit. Typová položka Asperula longiflora Waldst. & Kit. Crepis rigida Waldst. & Kit. Typová položka Crepis rigida Waldst. & Kit. Cerastium grandiflorum Waldst. & Kit. Typová položka Cerastium grandiflorum Waldst. & Kit. Caredamine carnosa Waldst. & Kit. Typová položka Caredamine carnosa Waldst. & Kit. Scorzonera rosea Waldst. & Kit. Typová položka Scorzonera rosea Waldst. & Kit. Spiraea cana Waldst. & Kit. Typová položka Spiraea cana Waldst. & Kit. Hieracium glandulosodentatum Uechtr. Originální Opizova položka Hieracium glandulosodentatum Uechtr. Kosteletzkya hastata C. Presl. Typová položka Kosteletzkya hastata C. Presl Depozitář. Uložení typové kolekce v botanické podsbírce Národního muzea Depozitář. Uložení generálního herbáře v botanické podsbírce Národního muzea.