6 - Mykologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíZejména Česká republika, Slovensko; dále celá Evropa, zejména střední a severní; Asie, zejména Turecko, Sibiř, Mongolsko, Čína; Severní Amerika, zejména USA a Kanada; v menší míře také Afrika, Jižní Amerika a Austrálie, ojediněle i jiné části světa.
  Období1818 až současnost bez přerušení, nejvíce předmětů získáno zhruba od roku 1930 do současnosti.
  PředmětySušené stélky a plodnice ze všech systematických skupin hub a houbových organismů a stélky lišejníků (herbářové položky neboli exsikáty); sbírka typových položek nově popsaných druhů hub a lišejníků; kusová sbírka velkých plodnic, zejména chorošů a břichatkovitých hub; sbírka tekutinových preparátů hub; sbírka sádrových a moduritových modelů velkých hub (makromycetů); sbírka ilustrací hub od Otto Ušáka, Rudolfa Veselého a Bohumila Dvořáka; sbírka negativů se záběry hub nasnímanými Albertem Pilátem.Nejvýznamnější sběratelé: J. Anders, F. Bubák, A. C. J. Corda, J. Herink, A. Hilitzer, V. Holubová-Jechová, O. Klement, F. Kotlaba, V. Kuťák, P. M. Opiz, F. Petrak, A. Pilát, Z. Pouzar, M. Servít, V. J. Staněk, M. Svrček, J. Suza, V. Vacek, J. Velenovský, J. Veselský, E. Wichanský.
  Obor6 - Mykologická
  Počet předmětů326699
   Uložení - sbírka tekutinových preparátů hub ve speciální kovové skříni Verrucaria paklenicae - Tato položka druhu Verrucaria paklenicae je z typové sbírky lišejníků. Přes 700 druhů a variet tohoto rodu, které se nachází v typovém herbáři, popsal známý če Usnea longissima - Usnea longissima je u nás již vyhynulý druh obrovské provazovky, která dosahovala i přes dva metry délky a tvořila záclonovité porosty na jehličnatých stromech Uložení - herbářové položky hub (exsikáty) jsou uloženy ve speciálních krabicích nebo herbářových balících Uložení - v Praze - Horních Počernicích Phellinus pouzarii - ohňovec Pouzarův popsal známý český mykolog F. Kotlaba na počest mykologa Národního muzea Zdeňka Pouzara Psilocybe allenii - holotyp lysohlávky Allenovy (sběr z USA) věnoval do sbírek NM pracovník Akademie věd ČR Jan Borovička Mutinus caninus - k vystavování vhodné plodnice psivky obecné, druhu z příbuzenstva hadovky smrduté Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková, choroš, který neztrácí svou zářivou barvu ani po usušení plodnic Pleurotus ostreatus - plodnice hlívy ústřičné lze pro muzejní sbírky uchovat vysušením, k vystavování se ale příliš nehodí Trametes versicolor - některé chorošovité houby (zde outkovka pestrá) v muzejních sbírkách zachovávají tvar i barvu Boletus radicans - krásné vyobrazení hřiba medotrpkého od Otto Ušáka, použité k tisku v knize Naše houby II Agaricus bernardii - materiál pečárky Bernardovy z Mongolska, doplněný popisem makroznaků od autora druhu, A. Piláta Agaricus benesii - nejslavnější světová exsikátová sbírka hub: sběr pečárky Benešovy, popsané muzejním mykologem A. Pilátem Tato položka patří zajímavé skupině hub, které parazitují na stélkách lišejníků. Předpokládá se, že větší výskyt lichenikolních hub je dobrým ukazatelem kvality životního prostředí Aspergillus baeticus - typová položka mikroskopické houby (plísně) na vysušené agarové plotně Boletus kluzakii - hřib Kluzákův - holotyp nedávno popsaného druhu Cladonia cryptochlorophaea - Tento exemplář dutohlávky Cladonia cryptochlorophaea je jednou z dvou a půl tisíce položek pocházejícíc z rozsáhlé exsikátové sbírky Antonína Vězdy Coprinus micaceus - tekutinový preparát trsu plodnic běžné houby hnojníku třpytivého Crepidotus applanatus - plodnice trepkovitky zploštělé z bývalé Podkarpatské Rusi, kde mykolog Národního muzea A. Pilát často bádal Geastrum fornicatum - plodnice hvězdovky klenbové z kusové sbírky mykologického oddělení Národního muzea Geastrum pouzarii - holotyp hvězdovky Pouzarovy ze slavné sbírky hvězdovek přírodovědce a filmaře V.J. Staňka Helvella leucomelaena - tekutinový preparát plodnic chřapáče kalíškovitého, použitelný pro výstavní účely Hymenochaete cruenta - starý sběr kožovky krvavé z exsikátové sbírky slavného mykologa Franze Petraka, rodáka z Hranic na Moravě Pestřec, pýchavka, hadovka - akvarel Otto Ušáka (pestřec, pýchavka, hadovka) použitý k tisku ve slavném Kapesním atlase hub A. Piláta Lobaria pulmonaria - Celidonium stictarum či nově Lobaria pulmonaria je dnes v ČR již velmi vzácný druh lišejníku vázaný na pralesovité porosty listnatých lesů Loweporus roseoalbus - vzácný choroš z Austrálie, darovaný do sbírek Národního muzea amatérským mykologem C. Kosinou Calvatia excipuliformis - usušené plodnice pýchavky palicovité z kusové sbírky mykologického oddělení Národního muzea