24 - Sbírka tektitů

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíSbírka zahrnuje především předměty z území j. Čech a z. Moravy a je doplněna nálezy tektitů v jv. Asii a Austrálii.
  ObdobíSbírka přírodních skel meteoritického původu - tektitů je jednou z nejmladších sbírek mineralogicko-petrologického oddělení. Její základ byl položen v roce 1930 zakoupením 1 700 vybraných kusů českých tektitů - vltavínů (moldavitů) téměř ze všech našich nalezišť od F. Hanuše. Již v roce 1933 byla sbírka doplněna koupí kolekce moravských vltavínů o d A. Hanische z Třebíče a později dalšími kolekcemi třebíčských sběratelů J. Fialy a J. Krejčího. Zásluhou Františka Slavíka byly od poloviny 30. let získány výměnou i první zahraniční tektity - indočínity, filipínity, australity a jiné. Od poloviny 60. let se vltavínová sbírka výrazně rozšiřovala koupěmi a dary jak jednotlivých vybraných kusů, tak poměrně rozsáhlých kolekcí a celých sbírek. Významnými kurátory tektitové sbírky byli L. Slavíková, K. Tuček, E. Pacovská a M. Bukovanská. Z prostorových důvodů jen malá část tektitové sbírky je vystavena.
  PředmětySbírka tektitů zahrnuje 13 678 položek a téměř 23 200 kusů, z toho 20 800 českých a 1 700 moravských vltavínů. Jde o největší sbírku tektitů v České republice a současně i největší muzejní sbírku vltavínů na světě. České vltavíny jsou většinou drobné, často jen několikagramové; ukázky nad 30 - 40 g jsou již vzácností. Naopak moravské vltavíny jsou větší a těžší, ale barvou a povrchovou strukturou nejsou tak zajímavé. Sbírka vltavínů je významná nejen počtem zastoupených lokalit (140), ale také morfologickou, barevnou a hmotnostní pestrostí.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů14015
   Protáhlý válcovitý vltavín z Jeviněvsi u Mělníka, hmotnost 4,5 g, rozměry 35x9x9 mm. Silně otřelý valoun z Maloviček v jižních Čechách, hmotnost 57,0 g, rozměry 62x34x27 mm. Silně otřelý valoun z Kožichovic na Moravě, hmotnost 104,1 g, rozměry 6x4,5x3 cm. Matný jamkovitý vltavín ze Slavic na Moravě, hmotnost 89,84 g, rozměry 7x5x2,5 cm. Lesklý, plochý, jemně skulptovaný vltavín z Chlumu v jižních Čechách, hmotnost 51,6 g, rozměry 71x48x12 mm. Matný, nevýrazně skulptovaný vltavín z Kožichovic na Moravě, hmotnost 98,3 g, rozměry 5x4x3,5 cm. Silně otřelý valoun od Vídeňského rybníka u Třebíče, hmotnost 98,3 g, rozměry 5x4x3,5 cm. Plochý nepravidelný vltavín z Dobrkovské Lhotky v jižních Čechách, hmotnost 46,0 g, rozměry 85x45x12 mm. Tlustě činkovitý indočínit z Mao Ming v Číně, hmotnost 168.4 g, rozměry 11x4x3.5 cm. Oválný až nepravidelný jamkovitý indočínit z Mao Ming v Číně, hmotnost 33.4 g, rozměry 5.5x3x2.5 cm. Průsvitné až průhledné, matně lesklé libyjské sklo s jamkovitým povrchem ze západní části Egypta, hmotnost 139 g, rozměry 8,5x5x4,5 cm. Nažloutlý neprůhledný matný hranec s hrubě jamkovitým povrchem z Egypta, hmotnost 346,5 g, rozměry 13x9x5 cm. Výrazně skulptovaný plochý vltavín z Lhenic v jižních Čechách, hmotnost 65,4 g, rozměry 57x44x21 mm. Výrazbě skulptovaný plochý vltavín z Netolic v jižních Čechách, hmotnost 35,7 g. Extrémně tmavý skulptovaný vltavín z Chlumu v jižních Čechách, hmotnost 10 4g, rozměry 53x52x32 mm. Vejčitý vltavín s jamkovitým povrchem z Kožichovic na Moravě, hmotnost 147 g, rozměry 77x45x33 mm. Vzácný knoflíkovitý australit z Leigh Creek v Jižní Austrálii, hmotnost 6 g, rozměry 2,3x2,3x1 cm. Matně lesklý vltavín s otřelou skulptací z Malovic v jižních Čechách, hmotnost 61,0 g, rozměry 74x32x23 mm. Příklad uložení několika kusů tektitů v depozitáři Způsob uložení tektitů v zásuvce v depozitáři Plochý, bohatě skulptovaný vltavín z Korosek v jižních Čechách, hmotnost 47,5 g, rozměry 75x37x16 mm. Bohatě skulptovaný vltavín z Chlumu v jižních Čechách, hmotnost 55,1 g, rozměry 63x56x15 mm. Výrazně skulptovaný, ploše činkovitý celotvar z Chlumu v jižních Čechách, hmotnost 58,3 g, rozměry 81x33x24 mm. Ploše oválný vltavín z Dolních Chrášťan v jižních Čechách, hmotnost 46,12 g, rozměry 60x43x17 mm. Silně otřelý valoun z Malé Krochoty u Třebíče, hmotnost 94,25 g, rozměry 6,5x3,8x2,7 cm. Plochý skulptovaný vltavín z Netolic v jižních Čechách, hmotnost 50,6 g, rozměry 68x44x16 mm Plochý, bohatě skulptovaný vltavín z Besednice v jižních Čechách, hmotnost 47,4 g, rozměry 55x46x15 mm. Uložení tektitů v zásuvkách v kompaktorové skříni v depozitáři