24 - Sbírka broušených drahých kamenů

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíCelosvětová sbírka
  ObdobíSbírka volných broušených drahých kamenů vznikala z jednotlivých darů až během poslední čtvrtiny l9. století. Velkou zásluhu na jejím budování měl K. Vrba. Již v roce 1893 byla kolekce instalována ve speciální vitríně. Základem celé sbírky se stala kolekce 600 kusů (311 inv. položek) drahých kamenů, kterou mimo jiné testamentárně odkázal muzeu Vojtěch Wraný. Do roku 1952 se sbírka drahých kamenů postupně rozrůstala až na 380 položek. Od roku 1952 se na dlouhou dobu čtyřiceti let stal správcem sbírky drahých kamenů J. Kouřimský. Díky četným darům některých jednotlivců se mu podařilo v prvních pěti letech sbírku více než zdvojnásobit. K 100. výročí dostavby nové budovy Národního muzea na Václavském náměstí v roce 1991 byla otevřena i nová trezorová expozice - Kabinet drahých kamenů.
  PředmětySbírka reprezentuje přibližně 19 000 jednotlivých kusů a je tak nejen největší sbírkou svého druhu v České republice, ale i jednou z nejpočetnějších sbírek na světě. Ve sbírce jsou zastoupeny v podstatě všechny minerální druhy, které bývají jako drahé kameny využívány, a to téměř ve všech svých drahokamových odrůdách, u převážné většiny je známé i naleziště. Ve sbírce broušených drahých kamenů se nacházejí jak klasické, ve šperkařství hojně používané drahé kameny (např. diamanty, spinely, beryly, topazy, granáty, olivíny aj.), tak méně obvykle broušené kameny jako sfalerit, pyrit, fluorit, kuprit, rutil, sádrovec nebo aragonit.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů4879
   Křišťál s inkluzemi. V bezbarvém křišťálu jsou často ceněné i dokonalé uzavřeniny jiného minerálu (amfibolu či turmalínu), které vyniknou v 58 mm dlouhém stupňovci z Madagaskaru. Aragonit. Unikátně čistý a mimořádně velký (13,962 g) stupňovcový brus aragonitu ze světově ojedinělé lokality Hořenec v Čechách. Křemen - ametrín. Pravidelný osmiboký stupňovec o délce 37,3 mm vzácné variéty křemene - ametrínu z ojedinělé lokality Anahí v Bolívii. Křemen - záhněda. Moderně a atypicky vybroušená růžově hnědá záhněda z Madagaskaru. Turmalín - rubelit. Vzácně zbarvený růžový rubelit z Brazílie v téměř 18 karátovém brusu ve formě oválného briliantu. Olivín - chryzolit. Obdélníkový fasetovaný brus olivínu z historické lokality v Egyptě, podobné kameny byly využívany již několik tisíciletí. Olivín. Unikátně velký (3,134 g) olivově zelený briliantový brus olivínu - chryzolitu z historické lokality Kozákov v Čechách. Křemen - záhněda. Kouřově hnědý dokonalý fasetovaný obdélníkový brus, jehož váha se blíží 150 karátům. Lazurit. Sytě modré muglované destičky lazuritu z Buchary, který pod názvem Lapis lazuli byl k ozdobným účelům využíván od starověku hlavně v Orientu. Malachit. Hedvábně lesklý kapkovitý výbrus zeleného vrstevnatého malachitu z Uralu býval tradičně zpracováván v Gumeševsku na Urale už v dobách carského Ruska. Chalcedon. Neobvykle modré zbarvení chalcedonu z Jihoafrické republiky ve formě kruhové mugle. Beryl - smaragd. Mimořádně velký (17,6211 g) sytě zelený stupňovcový brus smaragdu z klasické lokality Tokovaja na Urale (Rusko). Diamant. Největší diamant ve sbírce - kruhový briliant ( 4,52 g ) jasně žlutý z Jihoafrické republiky. Topaz. Nejtěžší kámen sbírky je světle zelenomodrý topaz ve formě osmibokého stupňovce mimořádné kvality, původem z Brazílie. Beryl. Vyjímečně zelený a zcela bez kazů je osmiboký stupňovec (72 karátů) dokonale vybroušeného zeleného berylu z Brazílie. Hematit. Ćernohnědý hematit se výborně hodí k rytí intaglií, v tomto případě ornamentální vzor v destičce. Růženín. Vysoká kruhová mugle růženínu (varieta křemene) z moravské lokalityDolní Bory. Korund - safír. Ve sbírce největší (10,7445 g) safír ze Srí Lanky, oválně fasetovaný brus vysoce standardní sytě modré barvy. Rodonit. Plochá oválná růžová mugle prostoupená černými manganovými keříčky (dendrity) je oblíbeným ruským kamenem, těženým už několik století na Uralu. Citrín. Mimořádně dokonalý kruhový briliantový brus o průměru 66 mm žlutého citrínu z Brazílie. Smithsonit - herrerit. K vzácnějším kamenům se řadí i modrozelená muglovaná destička smithsonitu z klasické lokality Tsumeb v Namíbii. Chalcedon - achát. Ćervenobělavá páskovaná kresba variety karneolonyx z Brazílie, vybroušená do eliptické destičky. Chalcedon - jaspis. Pestře zbarvená muglová destička z tradiční lokality Kozákov v Čechách odkud byly ozdobné jaspisy používány už od středověku. Mikroklín - amazonit. Modrozelená ploše čočkovitě vybroušená tabulka amazonitu z klasické lokality na Urale (Rusko). Uložení sbírkových předmětů podsbírky broušených drahých kamenů v zásuvkových skříních v depozitáři. Uložení sbírkových předmětů podsbírky broušených drahých kamenů v jednotlivé zásuvce v depozitáři. Detail uložení sbírkových předmětů podsbírky broušených drahých kamenů v zásuvce v depozitáři.