25 - Sbírka Muzea Bedřicha Smetany

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/bedrich-smetana.php
  ÚzemíÚzemí, z něhož převážně fond pochází, je Česká republika.
  ObdobíStručná historie sbírky: 19. - 20. století1926 - Muzeum Bedřicha Smetany (MBS) založeno a spravováno Sborem pro postavení pomníku B. Smetanovi (od 1931 Společnost Bedřicha Smetany); 1952 zestátněno jako samostatný ústav; 1958 - 75 součást Památníku národního písemnictví; od 1976 součást Národního muzea - Muzea české hudby.Předmětem sbírkového programu je dokumentace osobnosti, života, tvorby a doby B. Smetany, provozování a recepce jeho díla doma i v cizině od 19. stol. do současnosti. Nejprve převzalo rozsáhlé sbírky shromážděné zřizovatelem do velké Smetanovy výstavy r. 1917. 1928 byla státem zakoupena Smetanova pozůstalost, 1929 - 32 předána postupně do MBS. Další sbírkové fondy byly průběžně získávány koupěmi, dary, vlastním sběrem, event, převody.
  PředmětyDruhy předmětů a materiálů zastoupené ve sbírce :Autografy B. Smetany : skladby, korespondence, dokumenty, deníky aj. nenotové rukopisyHudebniny - rukopisy a tiskyNenotové rukopisy a tiskyIkonografie : výtvarná sbírka (grafiky, malby, plastiky), fotografie a negativy, scénografieTrofejeLibretaTisková dokumentaceZvukové záznamyVideozáznamy
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů36416
   Uložení předmětů v depozitáři Uložení předmětů v depozitáři Uložení předmětů v depozitáři Uložení předmětů v depozitáři Expozice Muzea Bedřicha Smetany v Praze Expozice v Jabkenicích Expozice v Jabkenicích Expozice v Jabkenicích Expozice Muzea Bedřicha Smetany v Praze Sté provedení Prodané nevěsty, skupina šesti členů sboru z prvního až stého představení, velká kolorovaná fotografie s podpisy všech členů. 650 Dopis Franze Liszta Fr. Kistnerovi, (Lipsko) 9. 12. 1848. 769 Slavnost položení základního kamene Národního divadla 16. 5. 1868, kabinetní fotografie, vydal Zikmund Reach, Praha. 4221 Pachtovní knížka Františka Smetany z doby od 1. 4. 1814 do 31. 3. 1824 se záznamem o narození syna Bedřicha. 7988 Libreto Prodané nevěsty s rukopisnými poznámkami Františka Hynka, který režíroval tuto operu v letech 1881-1892. 8269 Bedřich Smetana: Bettina polka, autograf, 1859. S 217/1322 Divadelní kostým, Libuše, Národní divadlo, 1908. TP 329, TP 330 Deníkový zápis Bedřicha Smetany o premiéře opery Dalibor z května 1868. S 217/1108 Čestný diplom Bedřichu Smetanovi od orchestrálního spolku Filharmonia z roku 1874. S 217/79 Dopis Bedřicha Smetany pěvkyni Betty Fibichové 28. 2. 1879. S 217/231 Plakát Prodané nevěsty v Miláně, Itálie 1935. E 50 Ema Destinnová v roli Mařenky z Prodané nevěsty, kabinetní fotografie z ateliéru J. F. Langhanse, Praha. F 1592 Upomínka na 12. 8. 1881, kabinetní fotografie a náklad H. Eckerta, c. k. dvorního fotografa v Praze. Dvě třetiny celého výtěžku věnují se na znovuvybudování velkého národního divadla. F 4028 Bronzová busta B. Smetany z roku 1881, vytvořená podle živého modelu, autor Josef Strachovský (1850-1913), k 100. provedení Prodané nevěsty 5. 5. 1882 objednala u autora Umělecká beseda. M 891 J. Paukner: Zalkej, Čechie. Elegie nad troskami Národního divadla. Praha s.a. [1881], F. A. Urbánek. H 1047 B. Smetana: Má vlast č. 2. Vltava. Praha s.a. [1879], F. A. Urbánek. Skladatelova úprava pro klavír na 4 ruce. H 1326/2 B. Smetana - B. Štětka. Dalibor. Směs pro klavír na 2 ruce. Praha s.a., F. A. Urbánek. H 398 B. Smetana - J. Malát. Prodaná nevěsta. Komická opera. Směs. Praha s.a., F. A. Urbánek. H 447 R. Tichý. Erinnerung an das böhm. Nationaltheater. Potpourri Die verkaufte Braut, Dimitrij, Dalibor. Prag s.a. [1892], E. Starý. H 809/a Smetanova kresba inspirovaná patrně výletem do Alp v roce 1870. S 217/1481 Prodaná nevěsta – Mařenka, návrh na panel hudebního pavilonu výstavy na Expo 58 v Bruselu, 1957, autor Jan Bauch (1898 -1995), tempera na papíře. M 831 Bedřich Smetana, bronzový třetinový model pomníku v Litomyšli, 1923- 1924, autor Jan Štursa (1880-1925). M 890 M_968.jpg;Opona jabkenického ochotnického spolku Hálek „Příchod praotce Čecha na Říp“ malovaná Betty Smetanovou, 1877 podle originálu Antonína Lhoty (z cyklu obrazů z dějin českých vydaném ve Vídni). Osm plastik návrhu na pomník B. Smetany, autor Otto Gutfreund (1889-1927), 1926, 1. oceněné místo v soutěži, nerealizováno. M 914 Má vlast, ručně tkaná tapiserie kombinovaná s výšivkou, námět Rahel Anliker (Bern – Švýcarsko), realizace Eva a Josef Pospíšilovi, 1987-88. M 920 Oboustranná medaile vydaná ku příležitosti vystoupení souboru Národního divadla na jevišti Mezinárodní a divadelní výstavy ve Vídni 1892, autor Bohumil Vlček, raženo v závodě Ivana Pichla. TP 14 Cedule Prodané nevěsty v Simbirsku na Volze, Rusko 1916. O 106 Programová brožura Prodané nevěsty v Bulawayo, Zimbabwe 1956. O 20 Bedřich Smetana: Koncertní etuda Na břehu mořském, autograf, 1861.  S 217/1367 Kostýmní návrhy Karla Štapfera pro inscenaci Smetanova Dalibora v Národním divadle, [1900]. Sc 0418 Bedřich Smetana: Libuše. Autograf partitury 1. dějství, 1871. S 217/1205/1 Libuše. Národní divadlo 1897-1902. Scéna s účinkujícími v kostýmech, které navrhl Mikoláš Aleš. Hlavní role: Růžena Maturová. Foto J. Mulač, Praha. i.č. 4341 Jedna z posledních fotografií Bedřicha Smetany z ateliéru Jana Mulače v Praze, [1881]. S 217/1753 Titulní strana prvního vydání Smetanova klavírního výtahu opery Hubička, 1880. H 25/a Jan Malát: Potpourri z Prodané nevěsty, [1892]. Jedna z četných dobových popularizačních úprav Smetanovy opery. H 447 Stříbrný pohár, dar divadelního družstva Smetanovi při oslavách 50. výročí jeho prvního koncertního vystoupení. S 217/1804 Maketa scénického návrhu k Prodané nevěstě pro Národní divadlo, autor Jan Zrzavý (1890-1977),1946 Miniaturní maketa scény Hubičky, autor Edmund Chvalovský, akvarel, 1917. Sc 733 Nejstarší dochovaný návrh scény k Prodané nevěstě pro Národní divadlo, autor Jan Václav Kautský, 1881. Sc 82 Scénický návrh pro 1. jednání Tajemství, autor Karel Svolinský, 1948. Sc 875 Cedule ND, 30. 5. 1927 - 1000.představení Smetanovy Prodané nevěsty. T 129 Josef Schwarz (1845-1939) uprostřed svých vnuků. Zleva: Žofie Bernasová (*1895), Zdeněk Schwarz (*1901), Iša Č. (?), Jan Schwarz (*1903), Bedřich Schwarz (*1902), Edita Bernasová (*1897). F 3696/1 Přejímání pozůstalosti B. Smetany 29. 1. 1932 členy kuratoria Společnosti B. Smetany. Zleva A. Waisar, F. Táborský, Z. Nejedlý, Z. Schwarz, Z. Wirth, Fr. Daneš, J. Bartoš a J. Pečírka. F Bedřich Smetana, [1924], barevná litografie, autor Karel Votlučka (1896 -1963). M 321 Jabkenice z doby Smetanovy, olejomalba, nedatováno (50. léta 20.stol. ), autor Zdeněk Schwarz (vnuk Bedřicha Smetany, 1875-1960). M 773 Návrh živého obrazu pro třetí jednání Libuše (Libušina věštba), 1. obraz s názvem Břetislav a Jitka, autor František Kolár, 1881. Sc 531 Jasanový vějíř, zač. 20. stol., Čechy, s malovanými postavami Jeníka a Mařenky „Věrné naše milování“ podle Adolfa Liebschera (1893) a s tužkovými přípisy na okrajích. TP 145 Kovová vytavenina ze sutin Národního divadla po požáru 12. srpna 1881. TP 153 Skleněný korbel s víkem zdobený malbou postav Jeníka a Mařenky z Prodané nevěsty, podle Adolfa Liebschera 1893, přelom 19. a 20. století. TP 45 Porcelánová dózička s nápisem Skořice, zač. 20. století, s barevným obtiskem z Prodané nevěsty Staniž se tedy, staniž se, dám vám své požehnání. TP 56 Oboustranná bronzová plaketa, autor Otakar Španiel (1881-1955), ražena v Kremnické mincovně, vydal Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze 1923-1924 ke stému narození skladatele. TP 28