24 - Sbírka meteoritů

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíCelosvětová sbírka
  ObdobíSbírka meteoritů, kterou založil a soustavně doplňoval K. Vrba, byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1904. K otevření byl vydán i katalog, který tehdy popisoval meteority ze 181 meteorických pádů z celého světa. Sbírka je mimořádně ceněná především tím, že jsou v ní zastoupeny téměř všechny historicky známé kusy, zastupující jednotlivé klasifikační skupiny meteoritů, velmi často odřezy typového materiálu. Jde např. o velmi vzácné uhlíkaté meteority, podle nichž jsou pojmenované základní typy - např. Mighei, vzácné achondrity jako např. Novo-Urej (podle něj je nazván jeden typ achondritů jako ureility), Nakhla - (nakhlity, meteority pravděpodobně z Marsu) nebo Stannern (moravský pád od Stonařova).Neméně významná jsou např. kamenná železa Krasnojarsk (tzv. Pallasovo železo), historicky cenný pád chondritu Ensisheim a další. Sbírka vznikala jednak dary, jednak za značné finanční podpory významných českých osobností. Mnoho meteoritů bylo získáno zahraničními výměnami především za odřezy historických českých a moravských meteoritů. Nejcennějším meteoritem nejmladšího období sbírky je světový unikát - meteorit Příbram z roku 1959, nalezený podle fotografovaného pádu bolidu a vypočtené dráhy.
  PředmětyKurátory sbírky byli kromě K. Vrby K. Tuček a M. Bukovanská.V současnosti je ve sbírce evidováno téměř 500 meteoritů, z toho je zastoupeno 181 kamenných meteoritů - chondritů a achondritů, 127 meteorických želez a 22 kamenných želez celkem ze 330 světových pádů a nálezů. Expozice je rozdělena do několika částí: 1 - úvodní všeobecná, 2 - systematická podle moderní klasifikace meteoritů, 3 - české a slovenské meteority, 4 - jevy při dopadu meteoritů, krátery a tektity a 5 - ukázky českých a světových meteoritů významné historicky, strukturně nebo minerálním složením.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů520
   Příklad uložení konkrétního kusu meteoritu v kartónové krabičce s popisem Členitý úlomek pallasitu - meteorického železa s olivíny, nalezený u Krasnojarsku v Rusku, hmotnost 96 g, rozměry 30x44x64 mm. Plochý celotvar chondritu L z Mociu v Rumunsku, 54,5 g, rozměry 17x38x51 mm. Část eukritu ze Stonařova u Jihlavy s černou lesklou povrchovou kůrou, hmotnost 173,5 g, rozměry 41x65x74 mm. Celotvar meteorického železa IIAB z Broumova, hmotnost 17,23 kg, rozměry 140x213x225 mm. Celotvar chondritu L ze Suchého Dolu u Police nad Metují, hmotnost 682 g, rozměry 116x72x59 mm. Odříznutá část chondritu H z Rumanové na Slovensku, hmotnost 220 g, rozměry 70x65x28 mm. Částečně odlomený chondrit LL5 z Čeljabinska v Rusku s černou povrchovou kůrou, uvnitř světle šedý, hmotnost 59,3 g, rozměry 50x33x21 mm. Úlomek chondritu H od Tábora, na povrchu s tmavošedou kůrou, uvnitř světle šedý, hmotnost 127,5 g, rozměry 28x47x66 mm. Úlomek chondritu LL nalezeného u Sieny v Itálii, s částí povrchové kůry, uvnitř tmavě šedý, hmotnost 57 g, rozměry 21x33x51 mm. Malý úlomek chondritu H nalezeného u Blanska, hmotnost 19,5 g, rozměry 16x24x32 mm. Odříznutá část meteorického železa IAB z Tolucy v Mexiku, hmotnost 582 g, rozměry 29x61x99 mm. Odříznutá část meteorické železa IAB z Magury na Slovensku se zarostlým 2cm žlutohnědým zrnem troilitu, hmotnost 368 g, rozměry 27x66x95 mm. Úlonek chondritu L z Tourinnes-la-Grosse v Belgii s částí černé povrchové kůry, hmotnost 76 g, rozměry 28x39x50 mm. Odříznutá a naleštěná část meteorického železa IAB z Tolucy v Mexiku, hmotnost 12,11 kg, rozměry 45x230x280 mm. Celotvar uhlíkatého chondritu z Orgueil ve Francii, popraskaný a rozpadavý s černou povrchovou kůrou, hmotnost 329 g, rozměry 60x72x84 mm. Celotvar chondritu L z Mociu v Rumunsku, hmotnost 263 g, rozměry 37x56x64 mm. Naleštěný odřezek meteorického železa IIIE ze Stauntonu ve Virginii, USA, hmotnost 557 g, rozměry 15x52x138 mm. Odříznutá část meteorického železa IID z Lokte v záp. Čechách, hmotnost 6,6 kg, rozměry 84x140x160 mm. Členitý úlomek pallasitu - meteorického železa s olivíny z Krasnojarsku v Rusku, hmotnost 32,5 g, rozměry 24x39x42 mm. Celtovar pallasitu - meteorického železa s olivíny z Krasnojarsku v Rusku, hmotnost 295 g, rozměry 36x85x60 mm. Leštěná destička meteorického železa IIIAB z Lenartova na Slovensku, 282 g, 9x70x71 mm. Odříznutá a naleštěná část pallasitu - meteorického železa s olivíny z Krasnojarsku v Rusku, hmotnost 206 g, rozměry 27x64x80 mm. Celotvar chondritu L z Ústí nad Orlicí - Kerhartic, malá část odříznutá, hmotnost 1216 g, rozměry 121x90x74 mm. Úlomek chondritu L z Ostré u Lysé nad Labem s částí černé povrchové kůry, hmotnost 570 g, rozměry 66x64x85 mm Částečně naleštěný úlomek chondritu z Praskoles u Žebráka, hmotnost 836 g, rozměry 77x79x102 mm. Způsob uložení velkoformátových meteoritů v depozitáři Způsob uložení sbírky meteoritů v zásuvkách kompaktorových skříní v depozitáři