7 - Entomologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  ÚzemíNejvětší část materiálu z Palearktické oblasti, z toho nejvíce střední Evropa, zvláště Česká a Slovenská republika; největší procento z regionu severní Moravy. Mimo to materiál z celého světa, malá procenta z různých řádů z orientální, etiopské a australské oblasti, také z jižní Ameriky.
  ObdobíNejstarší doklady z 19. století, většina sběrů z průběhu 20. století.Základem sbírky jsou centrální sbírky brouků (konfiskáty od různých sběratelů z poválečné doby, dále sbírky ucelené nebo dílčí od Pekarského, Wawerky, Kostelníka, Marka, Rešky, Laibnera, Laštovky a Majera) a motýlů (ucelená sbírka A. Rudolfa, rozsáhlé materiály motýlů od Tajduše, Pijáčka, Stiovy a dalších). Z jiných řádů hmyzu jsou také zastoupeny Heteroptera a Orthoptera (Dobšík aj.), Odonata (regionální sběry a sběry L. Stiovy), Hymenoptera, Diptera (Čepelák, Laštovka), součástí entomologické podsbírky jsou také další materiály bezobratlých - Mollusca, Collembola a Aphaniptera.Správci sbírky byli např. A. Rudolf v 50. letech 20. století, dr. L. Kempný v letech 1963-1974, dr. Z. Prymus v letech 1975-1980, Ing. M. Foral v letech 1982-1993 a Ing. J. Vávra v letech 1993-dosud.Sbírka byla prezentována návštěvníkům formou výstav od 50. let 20. století.
  PředmětySbírka je tvořena cca z 80% zástupci řádu brouků a motýlů, ostatní řády hmyzu a bezobratlí jsou tvořeny mnohem menším počtem exemplářů. Drtivá většina materiálu je preparována na sucho, pouze malá část materiálu je uložena v konzervačních tekutinách (líh aj.) nebo jako mikroskopické preparáty (Collembola, Aphaniptera). Z nejvýznamnějších exponátů je možno uvést typový materiál, podle kterého byly druhy popsány (2 druhy Coleoptera, 3 druhy Diptera - PARATYPY). Dále sbírka obsahuje 10 exemplářů dnes již vyhynulého poddruhu jasoně červenookého (Parnassius apollo strambergensis) a také unikátní dokladovou sbírku mezidruhového křížení vřetenušek (Lepidoptera) od J. Pijáčka. Sbírku tvoří cca 100 000 exemplářů bezobratlých.
  Obor7 - Entomologická
  Počet předmětů338
   Brouci čeledi střevlíkovitých (Carabidae) Brouci čeledi potápníkovitých (Dytiscidae) Brouci čeledi stehenáčovitých (Oedemeridae) Zástupci řádu vážek (Odonata) Brouci čeledi Leiodidae: Cholevinae Brouci čeledi Leiodidae: Leiodinae Brouci čeledi Leiodidae: Leiodinae 2 Zástupci řádu dvoukřídlých (Diptera) 2 Motýli čeledi obalečovitých (Tortricidae) Zástupci řádu dvoukřídlých (Diptera) Zástupci řádu ploštic (Heteroptera) Denní motýli: soumračníkovití a ostruháčkovití Denní motýli: Jasoň červenooký Denní motýli: Jasoň červenooký 2 Noční motýli: bourovcovití Denní motýli: otakárkovití Sbírka blech (Aphaniptera) Noční motýli: bourovcovití, martináčovití Entomologický depozitář 1 Entomologický depozitář 3 Brouci čeledi kůrovcovitých (Scolytidae) Zástupci řádu blanokřídlých (Hymenoptera): mravenci (Formicoidea) Motýli čeledi molovitých (Tinneidae) Polymorphismus u vřetenušky Zygaena ephialtes Entomologický depozitář 2 Denní motýli: otakárkovití 2 Denní motýli: otakárkovití, babočkovití, perleťovci, aj. Denní motýli z čeledi modráskovitých (Lycaenidae)