13 - Numizmatická

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  ÚzemíČeské země, Evropa, v menším měřítku jiné země světa.
  ObdobíSbírkové předměty pocházejí z 11. až 20. století. Základ tvoří sbírka sběratele ing. V. Iglauera, kterou muzeum získalo v 70. letech 20. století a předměty z legionářských pozůstalostí. Správci numizmatické části sbírky byli např. Mgr. N. Ptáková v letech 1987-1999, Mgr. Kateřina Barcuchová v letech 2000-dosud. Správci faleristické části sbírky byli např. Mgr. N. Ptáková v letech 1987-1996, Mgr. J. Dlouhý v letech 1996-dosud.Sbírka je veřejnosti prezentována formou výstav.
  PředmětyNumizmatickou část sbírky tvoří kovová a papírová platidla. Jedná se např. o zlaté dukáty, dvou- a čtyřdukáty, brakteráty, denáry a šlikovské tolary. Významnou součástí sbírky jsou nálezy "pokladů" z Ostravy-Muglinova a z Kostelní ulice v Ostravě a soubory pražských grošů. Faleristická část sbírky obsahuje odznaky, medaile, řády, vyznamenání, přívěsky i plakety. Početná je kolekce odznaků z 1. světové války, v menším rozsahu je zastoupena i 2. světová válka, odznaky s portréty osobností, soubor odznaků regionálních spolků a svazů, sportovní odznaky nebo příležitostné odznaky (např. k různým výstavám, jubilejní odznaky atd.).
  Obor13 - Numizmatická
  Počet předmětů467
   Odznak Ostravského automobilového klubu, Fried. Draxler, Vídeň Čechy, Karel IV. (1346-1378), Praha, dukát Pohled do depozitáře-mince Čechy, Rudolf II. (1576-1611), Praha, dukát 1590 Čechy, Stavové (1619-1620), Kutná Hora, 24 krejcar 1620 Slezsko, Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf (1621-1652), Lehnice, 24 krejcar bez označení hodnoty 1621 Morava, Olomouc- biskupství, Karel II. Liechtenstein (1664-1695), Kroměříž, 3 krejcar 1670 Uhry, Leopold I. (1657-1705), Kremnica, XV krejcar 1675 Morava, Olomouc-biskupství, Karel III. Lotrinský (1695-1711), Kroměříž, tolar 1707 Čechy, František II. (1792-1835), Praha, tolar 1827 Čechy, Ferdinand V. (1835-1848), Praha, 3 krejcar 1838 ČSR, období 1918-1939, dukát 1928 Rakousko-Uhersko, František Josef I.(1848-1916), Kremnica, 5 koruna 1907 ČSR, období 1918-1939, 5 koruna 1938 Odznak železniční skupiny upomínající na ofenzívu na Sommě, 1916 Odznak 5. armády s nápisem Viribus unitis, sign. Gurschner, Vídeň, 1915 Odznak s hlavami Františka Josefa I. a Viléma II., 1915 Upomínková stužka s odznakem pro zakladatele Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) Moravská Ostrava II., 1933 Odznak Mladých střelců Střeleckého spolku v Moravské Ostravě, kolem 1900 Odznak cyklistického spolku z Moravské Ostravy – Radfahrer-Club, 1897-1920 Odznak moravsko-ostravské sekce turistického Beskydského spolku (Beskiden-verein), sign. Ad. Belada, Vídeň, kolem 1900 Upomínkový odznak na Průmyslovou a živnostenskou výstavu v Moravské Ostravě od 16. 6. do 31. 7. 1923 Upomínkový odznak na 21. sjezd Svazu německo-rakouských místních a malých drah v Moravské Ostravě, sign. J. Souval, Vídeň, 1913 Pamětní medaile na 30 let Nové hutě Klementa Gottwalda (NHKG), 1981 Pamětní medaile na 75 let městské dopravy v Ostravě, sign. B. L., 1969 Odznak Staň se horníkem OKR (Ostravsko-karvinského revíru), kolem 1980 Odznak Budu horníkem OKR (Ostravsko-karvinského revíru), kolem 1980 Upomínkový odznak na 30 let Záchranného sboru HBZS (Hlavní báňská záchranná stanice) Ostrava, 1977 Uložení odznaků a medailí Pohled do depozitáře-mince