9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  ÚzemíStatutární město Ostrava, Morava, české Slezsko, výjimečně Čechy
  ObdobíNejstarší sbírkové předměty pocházejí z paleolitu, převážná část je ze středověku. Základ tvoří část sbírky K. J. Bukovanského z konce 19. století, nálezy ing. J. Folprechta z let 1924-1936 na Landeku, předměty z archeologických výzkumů Ostravského muzea ze 70.-90. let 20. Století, předaný archeologický materiál ze záchranných výzkumů jiných institucí (AÚ Brno, AÚ Opava) z 2. poloviny 20. století a povrchové sběry dárců amatérů z 90. let 20. století. Správci sbírky byli např.: dr. L. Wiegandová - 60.-70. léta 20. století, dr. R. Janošík - 1975-1979, dr. Z. Měchurová - 1994-dosud.Veřejnosti je část sbírky prezentována v expozici "Dovednost lidských rukou" od roku 1994.
  PředmětySbírku tvoří archeologické nálezy - keramika, kámen, kost, kovy, sklo.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů5920
   Keramická figurka jezdce na koni pochází z výzkumu na hradě Landeku (14.-15.st.). Bronzový meč vybagrovaný v Koblově, kultura popelnicových polí (okolo r. 1100 př.n.l.). Podsbirka archeologie pohled do depozitáře 3 Část kostěného obložení předmětu (střenky nože?), Slezskoostravský hrad, 16.-17. století. Silicitová sekerka, Dánsko. Silicitová sekerka, Rossoy, Norsko. Keramický loštický pohár, Loštice, 15. století. Škrabadlo, Opava Komárov, aurignacien. Keramické závaží tkalcovského stavu, návrší Landek, 5. století př. n. l. Přívěšek v podobě sekyry, Klobouky. Sekeromlat z dioritu, neznámá lokalita. Břitová část sekeromlatu vyrobená z olivinického bazaltu, návrší Landek. Keramické osudíčko, Tršice, okolo 9. st. př.n.l. (pozdní doba bronzová). Keramický kachel s motivem Jošafata, Slezskoostravský hrad, 16. století. Zlomek keramického kachle s vegetabilním motivem, Slezskoostravský hrad, 16.-17. století. Zlomek komorového kachle s motivem vegetabilní výzdoby, Slezskoostravský hrad, 16.-17. století. Kamenná dlaždice, Slezskoostravský hrad, novověk. Zlomek římsového komorového kachle, Slezskoostravský hrad, 16.-17. století. Zlomek komorového kachle s výzdobou nápisu gotické minuskuly, Slezskoostravský hrad, 15. století. Dvoulící sekáč (chopping tool) anebo o polotovar pěstního klínu, Bretuil (Francie), více než 300 000 př. n. l. Zbytek jádra, z něhož byly odbíjeny čepelky, Ostrava Petřkovice, mladý paleolit. Zlomek korunního římsového komorového kachle s plastickou úpravou v podobě cimbuří, Slezskoostravský hrad, 16. století. Zlomek římsového komorového kachle s výzdobou nápisu gotické minuskuly, Slezskoostravský hrad, 15. století. Bronzový nánožník, Němčičky u Hustopečí, 3.-2. st. př. n.l. (latenká kultura). Bronzová puklička, Křečhoř u Kolína, doba bronzová. Železná sekera, Ostrava, Milíčova ulice, novověk. Železný hák nad otevřené ohniště, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Čepelové škrabadlo, Kostelec. Plochá sekerka, Kozmice (okr. Opava). Zakřivené rydlo, neznámá lokalita. Zlomek misky se zdobením mřížky, návrší Landek, 5. století př. n. l. (platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí). Kostěný hřeben, hrad Landek, 2. pol. 13.-14. století. Část kostěného hřebenu, hrad Landek, 2. pol. 13.-14. století. Železný hrot střely, hrad Landek, 14. století. Část železného klíče, hrad Landek, 14. století. Část železného srpu, hrad Landek, 14. století. Fragment bronzové přezky, hrad Landek, 14. století. Kamenný brousek, hrad Landek, 14. století. Zlomek keramické plastiky zvířete(?), hrad Landek, 14. století. Měděná sekerka, les mezi Hlučínem a Jilešovicemi, mladý eneolit (snad okolo 2500 př. n. l.). Zlomek keramického hrnce, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Dno keramického cedníku, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Keramická láhvovitá nádobka, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Dřevěný čerpák, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Železný kahan, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Podsbirka archeologie pohled do depozitáře 2 Zlomek keramické mísy, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Keramický přeslen. Ostrava Kostelní náměstí, 16. století. Část keramického džbánu s výzdobou červeného malování, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Zlomek keramického hrnce, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Část zdobeného keramického poháru, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Dutý haléř Přemka Opavského, Ostrava Kostelní náměstí, 1. polovina 15. století. Keramický džbán, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Keramický hrnec, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Dýha ze skládané misky, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Džber, Ostrava, okolo přelomu 13. a 14. století. Podsbirka archeologie pohled do depozitáře 1