18 - Knihy

 1. Sbírkalupa Sbírka UPM
  ÚzemíSbírka je orientována na českou provenienci, ale obsahuje i významné konvoluty zahraničního knižního umění, zejm. evropského (Francie, Německo, Rakousko) z období pozdní gotiky, baroka, klasicismu, secese a art deco, dále obsahuje soubor amerického knižního umění (autorská kniha 80.-90. léta 20. století)
  ObdobíSbírka obsahuje kolem 24.400 položek, zahrnujících historickou šíři oboru od rukopisů k CDROM, tj. od 13. stol po současnost. Sbírka knih byla budována od založení musea, nejprve byla zaměřena na sledování knižní vazby. Od prvního desetiletí 20. století se zájem přesunul také na bibliofilii, typografii, předsádkové papíry a další složky knihy. Od dvacátých let se začala sledovat kniha jako celistvé umělecké dílo a to nejen ve svých vrcholných projevech uměleckých, ale i v nakladatelské a běžné produkci. Sbírka je intenzivně využívána na českých a zahraničních stylových výstavách, zejména od 70. let 20. století a ve stálých expozicích UPM. Velmi frekventovaný je též badatelský provoz. Sbírka je podchycena ve významných katalozích Uměleckoprůmyslového musea, Národní galerie, Obecního domu a v řadě zahraničních publikací.Významní kurátoři sbírky: o sbírku se intenzivně zajímali první ředitelé UPM jako Karel Chytil, František A. Borovský, F. X. Jiřík, v 70.-80. 20. století letech zde působil Jan Rous, který získal do sbírek významné celky české knižní secese a avantgardy.
  PředmětySbírkové předměty dokládají vývoj knižní kultury: knižní vazba, ilustrace, písmo a typografie, tisk, grafická úprava. Sbírka obsahuje tyto typy knižních nosičů: rukopisy, inkunábule, tisky, šlechtické památníky, učebnice, dětské knihy, vzorníky písem, nakladatelské seznamy, časopisy, autorská kniha, kniha jako objekt, historická a umělecká knižní vazba.
  Obor18 - Knihy
  Počet předmětů23496