16 - Uměleckého řemesla

 1. Sbírkalupa Sbírka UPM
  ÚzemíSbírky uměleckého řemesla a užitého umění jsou zaměřeny na předměty evropské provenience, ovšem jádrem sbírky jsou předměty vzniklé na území českých zemí. Rozmanitostí a četností patří k nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším světovým sbírkám svého druhu.
  ObdobíSbírka obsahuje cca 72.400 položek v rozmezí od pozdní antiky až po současnost. Vznik sbírek Uměleckoprůmyslového musea se datuje oficielně do roku jeho založení 1885 (pod záštitou Obchodní a živnostenské komory). Jejich základ tvořily dary soukromých sběratelů, zejm. sbírka skla průmyslníka Vojtěcha Lanny (1836 - 1909). Již v počátcích se však začaly systematicky sbírat další materiály podle vzoru evropských uměleckoprůmyslových muzeí: textil, kůže, písmo a tisk, miniatury, keramika, email, kovy, železo, dřevo, kámen. Museum doplňovalo již v 90. letech 19. století své sbírky na zahraničních aukcích zejména v Německu a ve Vídni, kde byly např. zakoupeny významné exponáty z Lannovy pozůstalosti, důležité byly také dary sběratelů a mecenášů musea B. a L. Bondyů. První ředitel musea Karel Chytil (1857 - 1934) se zaměřil zejména na akvizice historických materiálů včetně předloh pro řemeslníky a návrháře a postupně rozšiřoval akviziční záběr o soudobou produkci. Postupně se podařilo získat obsáhlé interiérové soubory ze světových a mezinárodních výstav jako např. interiéry Obchodní a živnostenské komory a Uměleckoprůmyslové školy na pařížské výstavě 1900, St. Louis v roce 1904 nebo v Paříži 1925. Ještě za první světové války došlo k předání významných darů od průmyslníka Jindřicha Waldese v roce 1916, Tomáše Bati v roce 1916, později také Václava Butty v roce 1934 a G.E. Pazaurka, jehož vědecky uspořádaná sbírka skla čítala přes 2000 předmětů.Ve 20.-40. letech, zejména za ředitele Karla Heraina (1890 - 1953), byla posílena orientace akviziční a prezentační činnosti na spojení se soudobou průmyslovou výrobou, zejména pořádáním soutěžních výstav ve spolupráci s progresivními uměleckými organizacemi jako Artěl a Svaz československého díla. Akvizice byly zaměřeny na tehdejší důležité exportní materiály jako např. porcelán, dále obohaceny o dynamicky se rozvíjející oblast reklamní grafiky a fotografie. Po druhé světové válce ředitel Emanuel Poche (1903 -1987) pokračoval ve sbírkotvorné činnosti, která harmonicky vyvažovala zájem o historické materiály a vliv musea na soudobou průmyslovou produkci. UPM se však muselo vypořádat s různými přikázanými pohyby sbírek mezi institucemi jako Národní galerie, Národní technické museum a Náprstkovo muzeum, které se bohužel ukázaly jako velmi nešťastné. V 60. letech na základě tohoto meziinstitucionálního vypořádání byla založena samostatná evidence sbírky užité grafiky a fotografie, která byla pohyby sbírek postižena nejvíce. V 50. letech UPM získalo v záborech řadu cenného historického, soukromého a církevního sbírkového materiálu, který byl v 90. letech většinou restituován. V roce 1969 bylo zřízeno za ředitele Jiřího Šetlíka (1929) oddělení 20. století, kde působili významní kurátoři jako Alena Adlerová, Milena Lamarová, Dagmar Tučná, později Jana Horneková a Sylva Petrová.V 1972 - 1988 působila ve vedení UPM Dagmar Hejdová. V historických sbírkách působily vědecky a pedagogicky činné osobnosti jako Jiřina Vydrová, Jarmila Brožová, Jarmila Blažková, Olga Drahotová, Olga Herbenová, Zdeněk Kirschner, Milena Zeminová, Věra Vokáčová, Libuše Urešová ad. Vyvážená sbírkotvorná činnost zaměřená jak na historický, tak i na současný materiál se projevovala i v živé výstavní a publikační činnosti na půdě UPM a v jiných českých a zahraničních institucích. V druhé polovině 20. století byly uspořádány následující objevné výstavy: a/ historický materiál - české barokní sklo, středověké umělecké řemeslo, italská majolika, móda, b/ moderní - secese, funkcionalismus historismus, kubismus, 50. léta. Tato odborná činnost v hrubém nástinu zmapovala sbírky UPM v odborných publikacích a katalozích. Od roku 1991 pod vedením Heleny Koenigsmarkové se zájem soustředil na historickou kontinuitu sbírek a jejich zpřístupnění na rozsáhlých zahraničních a domácích výstavách a ve stálých expozicích, které bohatství a rozmanitost sbírek UPM v Praze prezentují na úrovni současných muzeologických požadavků co nejširší návštěvnické obci.
  PředmětySbírka uměleckého řemesla, užitého umění a designu UPM patří k světově proslulým sbírkám. Člení se na tyto základní skupiny: 1. sklo, keramika a porcelán, 2. užitá grafika a fotografie, 3. nábytek, hodiny, práce ze dřeva, kovu a další materiály, 4. textil a móda, hračky.1. Sbírka skla patří rozsahem a kvalitou k nejvýznamnějším světovým sbírkám skla. Základ sbírky je sklo české produkce od 14. století až do současnosti: gotické vitraje, renesanční malované sklo, barokní broušené, řezané malované sklo včetně unikátního souboru dvojstěnek, soubor dekorativního skla secesního a užitkového skla funkcionalismu, významně je zastoupena ateliérová sklářská tvorba 2. poloviny 20. století. Ze zahraniční produkce je výrazně zastoupeno sklo benátské 16. a 17. století a např. produkce francouzských skláren doby secese.1. Sbírka keramiky obsahuje významné české celky antické, středověké, nejvýznamnější světový soubor habánských fajánsí a odkaz manufaktury v Holiči, ze zahraničních souborů je nejvýznamnějším celkem delftská fajáns, německá a anglická kamenina. Průběžně je zachycována ateliérová a užitková tvorba 20. století.1. Sbírka porcelánu systematicky zachycuje vývoj výroby porcelánu v českých zemích (zpřístupněna stálou expozicí v Klášterci nad Ohří). Dále obsahuje významné soubory míšeňského a vídeňského porcelánu 19.-20. století.2. Sbírku knih, plakátu, užité grafiky a fotografie tvoří samostatné evidenční řady3. Sbírka nábytku, prací ze dřeva Sbírka se začala systematicky budovat ve 20. století, kdy byly získány darem nebo koupí významné celky období renesance, manýrismu (kabinety), baroka (italský liturgický nábytek), biedermeieru, historismu (Koula, Wiehl) a secese.Od třicátých let se začala systematicky sledovat tvorba významných osobností 20. století - Jan Kotěra. Dušan Jurkovič. Světově unikátní je soubor kubistického nábytku. Unikátním celkem je mezinárodní sbírka sedacího nábytku z plastů ze 70. Let 20. století. Nábytek tvoří základ stálých expozic UPM ve vlastní budově, Veletržním paláci, dále ve stálých expozicích zámeckých jako Hrubý Rohozec, Duchcov a Doudleby.3. Sbírka hodinVýznamná sbírka hodin a hodinek je zaměřena na uměleckořemeslné zpracování skříní a plášťů, které tvořily významnou součást stylových interiérů. Byla naposledy zpřístupněna samostatnou výstavou a obsáhlým katalogem v roce 1998. Součástí sbírky jsou též rudolfinské astronomické přístroje.3. Sbírka kovůSbírka obecných kovů obsahuje významný soubor železné litiny českých a moravských sléváren 19. století, dále sbírku evropského cínu 15. - 19. století, sbírku kovářských prací ze železa (mříže, zámky, kování atd.) a soubor emailů počínaje středověkými pracemi z Limoges. Sbírku drahých kovů tvoří šperky, zejména české provenience, dále významný soubor liturgického náčiní a stolního stříbra. Unikátní je soubor tzv. karlštejnského pokladu, konvolut náčiní a zejména šatních ozdob a spínadel z 2. poloviny 14. století, který byl ve sbírkách musea legalizován v roce 1995 darem dědiců původního majitele Jindřicha Waldese. Prohlášen za kulturní památku v roce 2000 (č.j. 15535/1994)3. Sbírka prací ze dřeva Sbírka obsahuje dřevořezby, rámy, výplně nábytku, z nichž nejzajímavější je soubor středověkých vyřezávaných výplní.3.Sbírka různého materiáluSbírka obsahuje cenné manýristické řezby z polodrahokamů, práce ze slonoviny, mramoru i vosku.4. Sbírka textilu Sbírka textilu patří k nejstarším sbírkám svého druhu v Evropě. Již z roku 1886 pochází základ kolekce koptských tkanin. V dalších letech byly systematicky budovány sbírky fragmentů damašků, brokátů, sametů z 15.-18. století, další celek tvoří doklady evropského krajkářství a vyšívačského umění a liturgická roucha. Významnými historickými fondy jsou kolekce evropských historických tapiserií a autorské textilní volné tvorby druhé poloviny 20. století. 4. Sbírka módyOd 70. let 20. století je systematicky sbírány dámský, pánský a dětský oděv jako doklad historicko-společenského vývoje. Sbírka je zaměřena zejména na českou provenienci, sledovány jsou významné meziválečné módní salóny, ale i oděvní tvorba druhé poloviny 20. století a současnosti. Sbírka byla publikována v katalozích a prezentována na 4 obsáhlých výstavách v letech 1990-2000.4. Sbírka hračekVýznamná je zejména kolekce dřevěných autorských hraček od autorů družstva Artěl (1908), ale i tvorby specializovaných škol po roce 1945. Obsahuje i rozmanitý soubor historických hraček od 18. století (miniaturní nábytek) , panenek všech typů po hračky zlaté doby přelomu 19. a 20. století.
  Obor16 - Uměleckého řemesla
  Počet předmětů80538
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   Pokál skleněný, křídlový s květinou, kupa zdobena rytím.          Čechy, imitace benátského skla, 18. století          Výška 29, 5 cm expozice cover cover cover cover cover publikace publikace Nejstarší odborná karta muzea z roku 1885 s popisem prvního muzejního exponátu. evidenční záznam sbírkového předmětu depozitáře depozitáře expozice cover cover cover cover cover cover publikace konzervátorské pracoviště konzervátorské pracoviště Vysoký stolek, Josef Fanta, nábytek z interiéru pražské Obchodní a živnostenské komory na Světové výstavě v Paříži 1900, Praha, 1900, javorové dřevo, měď, bronz, inv.č. 20191 Paraván s gobelínovou výplní, Rudolf Schlattauer, návrh, výroba Moravská gobelínová manufakura, V.Meziříčí, kol.r.1910, vlna, ruční tkaní, inv.č. 99090 Váza, Sklárna Daum Freres, Nancy, Francie, po r.1905, čiré sklo vrsvené zeleným, leptané, inv.č.24462 Žardiniéra se skleněnou vložkou, AK & Cie, Vídeň, kol.r.1900, cín litý, stříbřený, kobaltové sklo, inv.č. 92925 Váza, Legras & Cie, Saint-Denis, Francie, kol.r.1900, čiré sklo, na povrchu natavená barevná sklovina, leptané, inv.č. 98300 Souprava předkládacích příborů, Praha, po r. 1900, ocel leptaná a zlacená, stříbro, inv.č. 31734a-e Žardiniéra, Střední Evropa, (Německo?) po r. 1900, stříbro, měď, inv.č. 102195ab Společenská toaleta, Mme joséphine and Co., Paříž, kol.r.1905, montovaná krajka, krajkovina, sametové stužky, voál, hedvábný taft, inv.č. 86750 Plesová toaleta, Helene Neumann, Wollzeile, Wien, 1910-1912, veluršifon a satén, vlněná tkanina, výšivka hedvábím a korálky, inv.č. 57754 Večerní šaty, Vídeň, 1910-1912, satén, inv.č. 88926 Váza ve tvaru rostliny, Sklárna Johann Lötz vdova, Klášterský Mlýn, 1898, zel.sko hutně tvarované, irisované, inv.č. 54163 Náhrdelník, Marie Křivánková, návrh, po r. 1910, zlato, smaragdy, syntetické korundy, perleť, inv.č. 74306 Váza, Sklárna Émile Gallé, Nancy, Francie, čiré sklo, zdola červeně sbíhané, vrsvené, leptané, inv.č. 20834 Závěs, Marie Křivánková, návrh, Praha, zlato, smaragd, po r. 1918, inv.č. 75445 Konvice, Carl Knoll, Rybáře u Karlových Varů, po r. 1900, porcelán s barevnou listrovanou glazurou, zlacený, inv.č. 27366 Váza, Harrachovská sklárna Nový Svět, 1904, čiré sklo zdola uvnitř zel.sbíhané, broušené, řezané, mal.zlatem, i.č.72099 Váza, Sklárna Daum Freres, Nancy, Francie, po r.1900, čiré sklo podjímané opálovým, zdola uvnitř modře sbíhané, leptané, malované emaily a zlatem, inv.č.20831 Psací souprava, Erhard und Söhne, Schwabisch Gmünd, 1910 - 1915, palisandrové dřevo, mosaz, inv.č. 102111/1-9 Kávový soubor, Pavel Janák (návrh), výroba Graniton, Rydl & Thon, pro Artěl, Praha, 1911,měkká kamenina bíle glazovaná, inv.č. 30846/1ab, 52190 - 52193ab, 73519ab -73526, 92946 - 92947 Stříbrník s hodinami, Jan Kotěra, Jídelna pro nakladatele Jana Laichtera, Praha, 1907-1908, jilmové dřevo, mamor, kov, intarzie, inv. č.51619 Část stolní soupravy s dekorem irisů, Carl Knoll, Rybáře u Karlových Varů, kol.r.1900, porcelán s pestrou malbou a zlacením, inv. č. 82259-82261 Příborník, Louis Majorelle, interiér ze Světové výstavy v Paříži 1900, Mercier Freres, Paříž, 1900, řezané ořechové dřevo, intarzovaná ořech.dýha, mosaz, sklo, inv.č. 70369 Závěsné osvětlovací těleso s vážkou, Vídeň, kol.r.1910, olovo, měď, sklo, inv.č. 104440 Lehátko, Gustav Siegel, výroba Jacob a Joseph Kohn, Vídeň, po r.1900, bukové dřevo, tmavě mořené, ohýbané, mosaz, textil, inv.č. 75518 Sekretář, Leopold Bauer, Interiér pro podnikatele Rudolfa Larische v Krnově, 1900-1902, březová, javorová a exotická dýha, perleť, mosaz, inv. č. 105126 Panneau Byzantská dívka, Alfons Mucha, výrobce neznámý, kol.r.1900, inv.č. 72714 Nástěnný závěs, patrně Uměleckoprůmyslová škola v Praze, před r.1904, hedvábí, zlatý a stříbrný dracoun, samet, vlna, skleněné perličky, kameny, ruční výšivka a aplikace, inv.č. 68652 Svícen Noc, M. H. Wilkens & Söhne, Brémy, Německo, 1901, stříbro, inv.č. 47827 Příbor na ryby s předkládacím příborem, Praha, po r. 1902, stříbro, 89696ab, 89702, 89703 Souprava na čaj, Franz Raumwolf, Vídeň, kol.r. 1900, stříbro částečně zlacené, kost, inv.č. 75816-75818 Dvoudílné odpolední šaty, Marie Hansal, K.U.K. Hoflieferant, Wien, 1902-1903, sukno, samet, strojová výšivka typu Divadelní plášť, Anna Renner, Neuer Markt, Wien I, 1905-1910, sukno, hrubý tyl, sutašková výšivka, inv.č. 57766 Letní kostým, Laviriere Robes-Manteaux Paris, kol.r.1910, šňůrová výšivka, barevný prýmek, inv.č. 102931 Večerní plášť kimonového střihu, Worth, Paříž, kol.r.1913, krep-mušelín, tyl, výšivka skleněnými korálky, inv.č. 70286 Plesová toaleta s tunikou, pravděpodobně Paříž, 1912-13, zlatá lamé tkanina, tyl inv.č. 86419 Spona k pásku, Čechy, pozdní 19.stol., obec.kov, čes.granáty, almandiny, inv.č. 49624 Váza, Louis Comfort Tiffany, New York, USA, kol.r.1900, světlezelené sklo irisované, malované, inv.č. 12873 Nápojová souprava, Sklárna Meyrův synovec, Adolfov na Šumavě, nebo sklárna Wilhelm Kralik, Lenora, po r.1900, čiré a zel.sklo, malované transparentními emaily a zlatem, inv.č. 63022ab-63028 Vitrínka, Jan Kotěra, Praha,1902, ořechová a palisandrová dýha, řezané javorové dřevo, intarzie, sklo, inv.č. 50815 Váza, Sklárna Johann Lötz vdova, Klášterský Mlýn, 1901, čiré sklo vrstvené opalinovým sklem, hutně tvarované, irisované, inv.č. 72817 Pohár s chinoiseriemi, malba Ignác Preissler, kol.1725-1730, čiré sklo, broušené, malované švarclotem, inv.č. 10020 Miska s kolowratským znakem, malba Ignác Preissler, kol. 1725-1730, čiré sklo, broušené, malované švarclotem a vyvyšovaným zlatem, inv.č. 10845 Pravoslav Rada, Hlava s pruhy, 1988, porcelán, lito, obtisky, inv.č. 98388 René Roubíček, Váza Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Plastika Vladimír Kopecký, Váza, 1965, foukané a malované sklo, inv.č.71047 František Vízner, Mísa, 1972, broušené sklo, inv.č.77375 Zdeněk Lhotský, Váza Daniel Piršč, Pouzdro na vajíčko Václav Šerák, Čtyřboká váza, 1965, kamenina, točeno, modelováno, glazováno, inv.č.75265 Jiří Lomecký, Váza Miroslav Oliva, Hlavonožec, 2010, kamenina, modelováno, glazováno, kaolín, inv.č.105898