8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  Územízápadní Čechy
  ObdobíRozvoj zoologické sbírky Západočeského muzea v Plzni započal nástupem Dr. Jaroslava Tykače v roce 1923. Sbírka dokumentuje období od tohoto data po současnost.
  PředmětyPřevážnou část sbírky tvoří preparáty mammaliologické a ornitologické.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů8008
   Z 16066 Skokan ostronosý (Rana arvalis) Z 12480 Prase divoké (Sus scrofa) Z 12503 Mandelík hajní (Coracias garrulus) Z 12689 Dudek chocholatý (Upupa epops) Z 12720 Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Z 12760 Kukačka obecná (Cuculus canorus) Z 12945 Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Z 15384 Ježek západní (Erinaceus europaeus) Z 15632 Skokan zelený (Rana esculenta) Z 16059 Ropucha obecná (Bufo bufo) Z 16061 Ropucha zelená (Bufo viridis) Z 16062 Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) Z 28 Ledňáček říční (Alcedo atthis) Z 477, Z 478 Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Z 12523 Datel černý (Dryocopus martius) Z 12605 Plch zahradní (Eliomys quercinus) Z 12751 Racek bouřní (Larus canus) Z 12759 Holub hřivnáč (Columba palumbus) Z 15448 Chameleon obecný (Chamaeleo chamaeleon) Z 20699 Výr velký (Bubo bubo) Z 20874 Sýkora koňadra (Parus major) Z 20882 Vrána černá (Corvus corone) Z 20899 Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Z 20979 Sýček obecný (Athene noctua) APŘ 22117 Candát obecný (Stizostedion lucioperca) APŘ 22238 Užovka obojková (Natrix natrix) APŘ 22272 Puštík bělavý (Strix uralensis) APŘ 22292 Okoun říční (Perca fluviatilis) APŘ 22294 Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) APŘ 22318 Candát obecný (Stizostedion lucioperca) APŘ 22333, APŘ 22334 Cejn velký (Abramis brama) APŘ 22406 Žluna zelená (Picus viridis) APŘ 22447 Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) PŘZ 22481 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) PŘZ 22535 Jezevec lesní (Meles meles) Zoologický depozitář Zoologický depozitář Z 16060 Ropucha krátkonohá (Bufo calamita) Z 17561 Zmije obecná (Vipera berus) Z 20636 Kalous pustovka (Asio flammeus) Z 20682 Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Z 20873 Linduška lesní (Anthus trivialis) Z 20891 Strnad obecný (Emberiza citrinella) Z 20911 Poštolka obecná (Falco tinnunculus) PŘZ 21170 Kuna lesní (Martes martes) APŘ 22182 Štika obecná (Esox lucius) APŘ 22262 Veverka obecná (Sciurus vulgaris) APŘ 22280 Užovka hladká (Coronella austriaca) APŘ 22349 Sova pálená (Tyto alba) APŘ 22429 Rorýs obecný (Apus apus) APŘ 22452 Kalous ušatý (Asio otus) PŘZ 22493 Zajíc polní (Lepus europaeus) Zoologický depozitář