1 - Geologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíCelosvětová sbírka
  ObdobíSbírka je vytvářena postupně zejména od 60. let 20. století a její dlouhodobou kurátorkou byla D. Březinová (do r. 1992). Kromě vybraných rozměrných předmětů, které jsou součástí stálých expozic mineralogicko-petrologického oddělení, je sbírka uložena v depozitářích. Dominantou v expozici jsou čedičové a pískovcové sloupy z českých nalezišť, dokumentující specifickou odlučnost těchto hornin.
  PředmětyUnikátní sbírka geologických ukázek je prozatím uložena v depozitáři a je připravována pro novou vývojovou expozici. Na těchto horninových vzorcích je dokumentována geologická činnost vody, větru, ledovce, sopečná činnost atd. Najdeme zde různé vzorky z krasových oblastí, zajímavé ukázky hornin s výraznými texturními a strukturními znaky, horniny typické pro oblasti s pouštním klimatem a horniny z mírných pásem. Sbírku tvoří více jak 3 700 přírodnin.
  Obor1 - Geologická
  Počet předmětů3762
   Ptygmatické provrásnění - injikovaná ptygmaticky provrásněná biotitická pararula mezi dvěma polohami aplitu, moldanubikum, Krasíkovice, s. Pelhřimova, Čechy, 23 x 12 x 8 cm Brekcie - suťová, vápencová s žilkami prosycenými Fe, tmel je vápnitý, kvartér, Hrhov, Slovenský kras, Slovensko, 30 x 23 x 10 cm Vrásová struktura - mírně šikmé vrásy amplitudy 1-6 cm v páskované zelené břidlici, variské stáří, Horní Údolí (ústí štoly), Zlaté Hory, Morava, půlený vrt průměr 11 cm, dél Lávové krápníky - skupina až 8 cm vysokých lávových krápníků s přiškvařenými kapkami láv na silně pórovité struskové lávě, Námafjall, Island, 20 x 18 x 12 cm Tektonická břidlice - úlomky algonkických prachovců a prachovitých břidlic stmelené bílým krystalickým kalcitem, variské stáří, Dobříš, Čechy, 24 x 25 x 17 cm Sférická odlučnost - čedičové pumy s výraznou koncentrickou stavbou, zvýrazněnou lupenitým rozpadem koncentrických slupek horniny, tecier, Wartberg, Německo, 32 x 29 x 14 cm Dendrity - keříčkovité, bohatě členěné, prostorově duté, několik mm do hloubky vyluhované v jílovitém prachovci, křída, Vyšehořovice, Čechy, 21 x 24 x 3 cm Zvětrávání - škrapy - škrapovitě korodovaný vápenec nepravidelně výraznými žlábky milimetrového řádu, kvartér, Křinice j. od Broumova, Čechy, 16 x 18 x 7 cm Roubíkovitý rozpad - kulmské jemnozrnné břidlice, paleozoikum, Jedovnice, Morava, roubíky délky do 17 cm Travertin - porézní krápníkovitý sediment se zbytky rostlinných stonků, terciér - kvartér, Spišské Podhradie, Slovensko, 26 x 16 x 6 cm Lapilli - sopečná struska oříškovitého tvaru (lapilly) je tmelena okrově hnědým vápnitým tmelem místy s hnízdy žlutavého kalcitu, terciér, Dannenfels, Německo, 10 x 8 x 4 cm, 5 x 5 x Zkřemenělé dřevo, poušť - část kmene s patrnými letokruhy, silným ohlazem a se zbytky pouštního laku, terciér - kvartér, Egypt, 30 x 14 x 13 cm Bahenní praskliny - v jemnozrnném slídnatém pískovci, praskliny jsou vyplněné stejným materiálem, který tvoří nepravidelně silné valy, permokarbon, Kyje j. Lomnice n/P, Čechy, 30 x 20 x Celkový pohled na depozitární skříně, v nichž je uložena geologická podsbírka Uložení předmětů geologické podsbírky v zásuvkách depozitární skříně Uložení předmětů geologické podsbírky v zásuvce Konkrece - soubor kulovitých, oválných a různě deformovaných vápnito-písčitých konkrecí srostlých do jednoho útvaru, terrciér - kvartér, Vídeň, Rakousko, 40 x 22 x 13 cm Konkrece a hlízy - oranžově hnědý karneol zarostlý ve vápnitém jílovci, který se střídá s mírně prohnutými vrstvičkami hnědavého rohovce, karbon, Nová Paka, Čechy, 13 x 10 x 6 cm Růžicovité krápníky - narůstající na shlukly krystalograficky omezených kalcitů, doklad krasové činnosti, kvartér, Koněprusy, Čechy, 28 x 18 x 15 cm Pelosideritová konkrece - polovina jemnozrnné konkrece s hvězdicovitě rozvětvenou dutinou s narostlými drobnými krystaly chabazitu velikosti prům. 2 mm, permokarbon, Kladno, Čechy, 24 x 21 x Ledovcový souvek - oválný šedý vápenec s rýhami a ohlazy způsobenými činností ledovce, kavrtér, La Grive, Isére, Francie, 23 x 13 x 12 cm Čedičová provazová láva - láva se silně torsně stočenými provazy, terciér, Uhlířská sopka, Morava, 35 x 22 x 16 cm Zvětrávání, skalní voštiny - voštinovité, obdelníkově protáhlé jamky vyvinuté vyvětráváním v různě hrubě zrnitém pískovci, křída, Adršpach, Čechy, 32 x 12 x 8 cm Hranec - křemencový, ordovický, ohlazený do finálního tvaru eolickou činností v kvartéru, Lištice, Čechy, 17 x 13 x 9 cm Lineace a fylitické svraštění - vymizení vrásy ve směru vrásové osy, devonský fylit z vrbenských vrstev, Zlaté Hory, Morava, 13 x 14 x 5 cm Nárazový klín (shatter cone) - ve vápenci, vznikl nárazem při předpokládaném dopadu komety cca před 14 mil. lety, Steinheim, Německo, 27 x 8 cm Konkrece - septárie - elipsovitá vápnitá s žebrovitě vystupujícím tvrdším karbonátem v původních prasklinách, karbon, pohoří Dalrowa Gornica, Polsko, průměr konkrece 17 cm Eroze a zvětrávání - tři vrstvy tmavě šedého tvrdého rohovce vyčnívají nad polohy světlého měkčího vápence, pleistocén, Wisconsin Rapid, stát Wiskonsin, USA, 20 x 13 x 11 cm