8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Vysočiny
  ÚzemíPředevším z území Českomoravské vrchoviny, méně z jiných území České republiky a Slovenska.
  ObdobíPřevážně 2. polovina 20. století.
  PředmětyLihové a dermoplastické preparáty bezobratlých a obratlovců, balky a lebky obratlovců, vejce ptáků.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů1583
   Zoologické sbírky MVJ: vodouš bahenní (Tringa glareola) Zoologické sbírky MVJ: hranostaj (Mustela erminea) Zoologické sbírky MVJ: prase divoké (Sus scrofa) Evidenční záznam- hranostaj (Mustela erminea) Zoologické sbírky MVJ: netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) Zoologické sbírky MVJ: muflon (Ovis orientalis musimon) nové depozitární prostory Muzea Vysočiny Jihlava Liška obecná (Vulpes vulpes), ♀, Popice u Jihlavy, 16.12.1958, IČ Z 491 Králík divoký (Oryctolagus cuniculus), ♂, Třebíč, 17.12.1966, IČ Z694 Tchoř tmavý (Mustela putorius), Jihlava, 20.11.1991 puštík obecný – Strix aluco, ♀, Jihlava, 27.4.1960, IČ: Z 23 havran polní – Corvus frugilegus, Kostelec u Jihlavy, 3.3.1960, IČ: Z 25 kajka mořská – Somateria mollissima, Hostim (M. Budějovice), 20.9.1957, IČ: Z 487 kvakoš noční – Nycticorax nycticorax, Hybrálec (Jihlava), 22.8.1958, IČ: Z 429 sova pálená – Tyto alba, ♂, Žirovnice, 23.4.1958, IČ: Z 363 morčák velký – Mergus merganser, ♂, Strachotín (Břeclav), 13.3.1985, IČ: Z 1457 kalous ušatý – Asio otus, Ledeč nad Sázavou, 10.11.1992, IČ: Z 1542 potáplice severní – Gavia arctica, ♂, Netín, Netínský rybník, 7.4.1943, IČ: Z 484 bukáček malý – Ixobrychus minutus, ♂, Bohdalov, 7.6.1963, IČ: Z 233 potápka roháč – Podiceps cristatus, ♂, Nové Veselí, 12.4.1957, IČ: Z 441 jestřáb lesní – Accipiter gentilis, ♀, Dačice, 27.1.1956, IČ: Z 479 polák velký – Aythya ferina, ♂, Studenec u Třebíče, 8.4.1961, IČ: Z 434 dudek chocholatý – Upupa epops, ♂, Slatina u Znojma, 3.6.1962, IČ: Z 44 čírka obecná – Anas (Nettion) crecca, ♀, Nové Veselí, 20.6.1959, IČ: Z 52 tetřívek obecný – Tetrao tetrix, ♂, Lidéřovice u Č. Rudolce, 9.4.1961, IČ: Z 464 moták pilich – Circus cyaneus, ♀, Arnolec (J. Hradec), 14.11.1956, IČ: Z 399 kachna divoká – Anas platyrhynchos, ♂, Nové Veselí, 24.4.1957, IČ: Z 417 dytík úhorní – Burhinus oedicnemus, IČ: JP – P481 sýček obecný – Athene noctua, IČ: Z 3  puštík obecný – Strix aluco, Jihlava, 31.10.1956, IČ: Z 473 kachna ruánská – Anas platyrhynchos f. domestica, ♀, IČ: Z 1566 kalous pustovka – Asio flammeus, Vysoké Studnice (Jihlava), XI. 1995, IČ: Z 1552 bukač velký – Botaurus stellaris, Matějov, Matějovský r., 2.10.1962, IČ: Z 428 bukáček malý – Ixobrychus minutus, ♀, Jihlava, 5.8.1963, IČ: Z 232 kachnička mandarínská – Aix galericulata, ♂, 18.3.1958, IČ: Z 48 ukázka uložení zoologických sbírek ukázka uložení zoologických sbírek ukázka uložení zoologických sbírek ukázka uložení zoologických sbírek ukázka uložení zoologických sbírek ukázka uložení zoologických sbírek