24 - Písemná pozůstalost Jiřího Solara

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy
  Období1898-1979, žil v letech 1898-1981, spisovatel, reklamní agent
  Předmětylistinné předměty - rukopisy, plakáty, knihy, foto
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1534
  Podsbírka obsahuje archiválie
   potvrzení o odevzdání členské legitimace KSČ a kandidátského průkazu domobranecká legitimace vystavená Obecní radou královského města Tábora pro Josefa Slabého, 1916 propouštěcí list vystavený vojenským útvarem 5301 pro poručíka v záloze Ing. Josefa Solara, 1949 průkazka účastníka Lidových kurzů ruštiny č. 20, 1949 legitimace opravňující majitele J. Slabého k účasti na Masarykových hrách v Praze 1921 členský průkaz Československé obce sokolské číslo 216193 vystavený pro Ing. Josefa Solara pohlednice zaslaná J. Solarovi J. Červeným - gratulace k 70. narozeninám, 1957 dopis zaslaný J. Solarovi od Jany Ferusové, 1951 uložení podsbírky v depozitáři rodný a křestní list Josefa Solara, nar. 13. 12. 1898 v Milevsku osvědčení o státním občanství pro Ing. Josefa Solara z 25. 7. 1932 oddací list Ing. Josefa Slabého a Vlasty Matuchové, z 13. 7. 1927, na zadní straně záznam o změně příjmení Slabý na Solar výměr zemského úřadu v Praze znějící na 500 Kč za změnu jména Ing. J. Slabého na Solar, 1931 úmrtní oznámení Ing. Jiřího Solara legitimace řádného posluchače Král. české hospodářské akademie v Táboře, vystavená pro Josefa Slabého všeobecná občanská legitimace státního občana Československé republiky vystavená pro Ing. Josefa Solara, 1931 Seznam přednášek a cvičení Král. české akademie hospodářské v Táboře vystavený pro Josefa Slabého, 1916 jmenovací dekret Ministerstva národní obrany čj. 2244/20 vystavený pro Ing. Josefa Slabého, 1925 dekret ČSOL - Sdruženia čs. Dobrovolníkov zo Slovenska z r. 1918-1919 opravňující Ing. Josefa Solara k nošení Pamatné medaile za vernost a brannost Slovenska v rokoch 1918-1938, 1947 čestné uznání Okresního výboru Československého červeného kříže Ing. J. Solarovi, 1960 průkazka Ing. J. Solara, opravňující k přednostnímu nákupu v hodinách vyhrazených pro pracující zaměstnance legitimace C. K. Vyššího gymnázia v Táboře vystavená pro Josefa Slabého pro školní rok 1910/1911 legitimace Českého klubu velocipedistů 1880 na Smíchově pro Ing. J. Solara lístek síťový čtvrtletní Dopravního podniku hlavního města Prahy, číslo 9016 pro rok 1954, vystavený pro Ing. J. Solara pohlednice zaslaná J. Solarovi Petrem Bezručem, 1958 pohlednice zaslaná J. Solarovi Jakubem Demlem, 1947 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři