25 - Historická Veselí n. L

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Veselsko
  Období18. - 20. st.
  Předmětyrůznorodé předměty z původního vybavení muzea (nábytek, obrazy, předměty z obchodů - nářadí, náčiní, církevní textilie - ornáty, měšťanské oděvy atd.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů3485
   uložení podsbírky v depozitáři plastika Vzkříšený Kristus - neznámý autor, Nedvědice u Soběslavi (kostel sv. Mikuláše) alianční erb Petra Voka a Kateřiny z Ludanic - 19. stol., Soběslav (kostel sv. Petra Voka) epitaf Zachariáše Marka Markovského, soběslavského erbovního měšťana a zakladatele kostela sv. Marka - neznámý autor, kolem 1670, olej na plátně, Soběslav (špitál) votivní svícen - na podstavci vyryta datace a iniciály donátora Jana Václava Sumsara z Rozenetu, 1660, cín, Soběslav (kostel sv. Marka) kříž s plastickým Kristem - Soběslavsko přezka na opasek s hákovým křížem - Soběslavsko těžítko s motivem lišky a ibisa - Soběslavsko plastika Sv. Petr sedící na trůně - pravá ruka drží klíč na srdci, trůn a podstavec jsou vyrobeny z alabastru, Soběslavsko zdobená římsa - součást gotické skříně sloužící jako městká a chrámová pokladnice, neznámý autor, 1482, dřevo s polychromií, Soběslav (věž kostela sv. Petra a Pavla) plastika sv. Václav - Wolfgang Eck (†1658), polovina 17. stol., dřevo se zachovalou polychromií, Soběslav (kostel sv. Marka) zdobená římsa - součást gotické skříně sloužící jako městká a chrámová pokladnice, neznámý autor, 1482, dřevo s polychromií, Soběslav (věž kostela sv. Petra a Pavla) papírová busta prezidenta T. G. Masaryka - Soběslavsko tablo legionářů tehdejšího soběslavského okresu Smrt Panny Marie - oboustranný gotický obraz, neznámý autor, okolo 1500, Soběslav (kostel sv. Víta?) portrét Petra Voka - Michael Jan Resch mladší (1681–1751), kolem roku 1730, Soběslav (radnice) plastika sv. Barbora - neznámý autor, gotika, Dolní Bukovsko (kostel) plastika Pieta - neznámý autor, gotika, Soběslav (kostel sv. Marka) plastika Madona - neznámý autor, gotika, Val (kostel) plastika Pieta - neznámý autor, dřevo, částečně polychromováno, Soběslavsko epitaf soběslavského faráře Jošta (1596) - Kristus na kříži, polovypuklá řezba do dřeva, částečně polychromovaná, Soběslav portrét Eleonory Amálie ze Schwarzenberku - Michael Jan Resch mladší (1681–1751), kolem roku 1730, Soběslav (radnice) plastika Sv. Petr - neznámý autor, 1. polovina 16. stol., dřevo, původně s polychromií, Soběslav (kostel sv. Petra a Pavla) Ukřižování Páně (Skalické ukřižování) - replika gotického obrazu z 15. stol. originál Soběslav (kostel sv. Víta), později Skalice (kostel sv. Šimona a Judy) portrét Adama Františka ze Schwarzenberku - Michael Jan Resch mladší (1681–1751), kolem roku 1730, Soběslav (radnice) svícen - s podstavcem ve tvaru dutého trojbokého jehlanu na třech volutových nožkách, Soběslavsko uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři