24 - Písemná pozůstalost Jaroslava Marii

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období1917-1941, žil v letech 1870-1942, právník
  Předmětylistinný materiál - rukopisy, knihy, foto
  Obor24 - Další
  Počet předmětů428
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Československá třídní loterie roční lístek ČSD Z. Mayerové, 1926 dopis od pana Černého, 1940 dopis od S. Dinterové, 1937 dopis od J. Hedeottiho, 1937 dopisnice od J. Chlubny, 1933 čtenářská krespondence od p. Janovské, 1938 čtenářská krespondence od p. Opluštila, 1938 ex libris Jaroslava Maria fotografie z pozůstalosti Jaroslava Marii ex libris Jaroslava Maria jniha - Maria, Jaroslav: Váhy a meče, 1928 kniha - Maria, Jaroslav: Dobráci, 1899 novinový výstřižek týkající se Jaroslava Marii, 1937 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři černobílá foografie Jaroslava Marii, 1940 uložení podsbírky v depozitáři legitimace Jaroslava Mayera, 1938 účtenka z velkoobchodu s uhlím, 1942 osobní korespondence s M. Baumannovou, 1941 dopisnice od Ing. Diekopfa, 1938 dopisnice od Hillara, 1915 čtenářská krespondence od p. Dostála, 1939 čtenářská krespondence od p. Zašlové, 1938 černobílá fotografie Jaroslava Marii kniha - Maria, Jaroslav: Hellenská kněžna, 1911 kniha - Maria, Jaroslav: V podvečer věku, 1898