18 - Knihy

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  ÚzemíStřední Evropa
  ObdobíNejstarší sbírkový předmět pochází z 16. století. Převážná část předmětů je z 18. a 19. století. Správci sbírky byli např. M. Ohnoutková v 80. letech 20. století-1993, Bc. M. Meluzínová v letech 1993-1999, Mgr. J. Ožanová v letech 1999-2001 a Ing. H. Šmírová v letech 2001-dosud.
  PředmětySbírka obsahuje staré tisky, z nichž převládají duchovní písně, modlitby, bible a lexikony.
  Obor18 - Knihy
  Počet předmětů553
   Bible Czieská, 1549, invent. č. S 143 Útěcha pro stáří a duše v očistci, 1889, invent. č. S 34 Písně duchovní, 1800, invent.č. S 51 In Genesin, 1527, invent.č. S 60 Histoire Romaine depuis la fondation de Rome, 1729, invent. č. S 65 Bible česká v Benátkách tištěná, 1506, invent. č. S 147 Zákon Nowy, 1506, invent. č. S 148 Wunder Spiegl oder Göttliche Wunderwerck…, 1678, invent. č. S 149 Allgemeine Gerichtsordnung, 1781, invent. č. S 184 Lectiones matematice, 1765, invent. č. S 215 Ursprung und Erdruingen der Bergwergen … , 1616, invent. č. S 225 Des Heil Rom, 1588, invent. č. S 240 Atlas selectus von allen Königreichen , 1700, invent. č. S 244 Romanum Breviarium, ???, invent. č. S 289 Der Kreuzweg ein Andachtsbuch, 1841, invent. č. S 376 Průvodní knížka pro horlivého poutníka, 1892, invent. č. S 383 Gründlicher und deutlicher Begriss …, 1744, invent. č. S 389 Pohled do depozitáře (2) Bock, H. Kreuterbuch, 1551, invent. č. S 394 Maria matka dobré rady, 1887, invent. č. S 475 Postylla, aneb gruntovní učení o článcích víry křesťanské, 1729, invent. č. S 548 Kancionál , 1696, invent. č. S 549 Bible svatá aneb všechna svatá písma …, 1722, invent. č. S 550 Pražský posel I., 1846, invent. č. S 555 Kancionál, 1816, invent. č. S 559 Pohled do depozitáře (3) Pohled do depozitáře (1) Codex Ferdinandeo – Leopoldino-Josephino…, 1720, invent.č. S 224