25 - Pozůstalost manželů Ottových

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea v Rýmařově
  ÚzemíSbírka pochází z Československé republiky, z malé části Británie, Rumunska a Itálie a především severní Afriky.
  ObdobíSbírka dokumentuje osudy manželů Ottových z let 1918 - 1998, nejvýznamnější část se týká Československého rozhlasu v Káhiře a protagonistů stanice z let zahraničního odboje (1941 - 1945),j především redaktora stanice pplk.Karla Otty (1910 - 1953).Malou část pozůstalosti prodala nezúčastněná žena, které se podařilo věci nepříliš morálním způsobem získat, Historickému ústavu Armády České republliky, muzeum však stačilo pořídit kopie nejdůležitějších dokumentů. Sbírka svým významem překračuje oblast fakticky regionálního muzea, byla však uložena na přání jejich původních majitelek, Zory Ottové (žila v Rýmařově 1954 - 1994) a jejích dcer, díky důvěře, kterou našemu muzeu věnují. Muzeum po přijetí sbírky slíbilo, že pozůstalost zůstane trvale součástí jeho sbírek, nijak se však nebrání jejich prezenčnímu studiu.
  PředmětySbírka je rozsáhlým souborem osobního charakteru manželů Ottových (studijní dokumenty, soukromé dopisy, dopisys významných představitelů české kultury, průkazy, kopie fotografického alba atd.), velmi závažnou součástí jsou písemnosti pocházející z rozhlasové stanice (denní hlášení, svodky, tisk západního odboje - Egypt, Anglie, USA, zprávy ze severoafrického bojiště 1940-1943, důkazy o činnosti jednotlivých členů redakce, spolupráce s Angličany, písemnén příspěvky vojáků československé jednostky v severní Africe, vojáků spojeneckých armád, doklady o výsleších zajatců, ukázky rukopisných frontových časopisů, doklady o poválečném vysílání Armádního rozhlasu a jeho redakci i vykonstruovaných obviněních válečných redaktorů, část soukromé knihovny, vzácné válečné tisky ad.). Vedle písemných dokumentů obsahuje i filmy, gramofonové nahrávky, magnetofonovou pásku, kopie rodinného alba a další drobné trojrozměrné předměty. Dokumentuje dosud málo publikovanou oblast západního odboje.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů198
   Kalendář 1946 - Naše vojsko. R.A.F. MARCH PAST ( Wolford Dawies). zn.The London Transcription Service ( British Broadcasting Corponation) 78 rpmMade in England. Deska o průměru 33 cm bez označení. Představujeme čs. piloty - The London Transcription Service , British Broadcastin Corporation - 78 rpm - Made inEngland. Čs. válečný kříž slovenskému letci K 8.listopadu 1945- gramodeska zn. Gevaphone ( Zuoton studio ). Rozhovor s čs. letcem v Anglii - The London Transcription Service - Made in England ( 78 rpm ) Uložení pozůstalosti K. Otty v depozitáři muzea Uložení pozůstalosti K. Otty v depozitáři muzea Československá křídla ( Czechoslovak Eings) Sebrané spisy Jana Nerudy - Kritické spisy I. Vydáno v Praze 1907. Filosofický slovník pro samouky , neboli Antigorgias . Vyšlo ve vydavatelství Družstevní práce v Praze v r. 1948. Květnové dny - kniha fotografiií vydaná k prvnímu výročí osvobození  Prahy. Vydalo nakladatelství Naše vojsko v Praze v r. 1946. Kolektiv autorů : Československý boj za svobodu- část první. Londýn, 1941 Osmnáct měsíců čs. pěšího praporu 11.Kapitola z čs.boje za svobodu, Palestina 1942 TGM 1937 14.IX. 1941.Zpravodaj - deník čs.vojenské jednotky na Střednímvýchodě Státní židovské muzeum v Praze Naši v poušti - reportáž o čs. jednotce na Středním východě. Vydalo naklatelství Naše vojsko v Praze v r. 1946. Fotografie Stromy a mraky. Z pozůstalosti mjr. Karla Otty. Gramodeska průměru 20 cm zn. Radio - gramo Muller Brno. Znělka. Čs. úspěch nad Biskajským zálivem K 8.listopadu 1945- gramodeska zn. Gevaphone ( Zuoton studio ). Z deníku čs. stíhače , gramodeska zn. The London Transcription Service- Made in England ( 78 rpm). President Beneš nad rakví TGM - Český rozhlas. Fr. Roubík : Český rok 1848 . Vydal v r.1948 L. Kuncíř v Praze. Jiří Jeníček : Vojáci v horách. Vydalo nakladatelství Naše vojsko v Praze 1947 Zdeněk Nejedlý : Smetanova čítanka, vydáno v Praze 1924 Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948 - první komunistická ústava. Viktor Fischl : Dvorní šašci, Praha 1990 1 ks krabice na 16 mm film , 4ks prázdných cívek.