8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.mzm.cz/zoologicke-oddeleni/
  ÚzemíMorava, Čechy, Slovensko, Jižní Amerika, Asie, Afrika
  ObdobíSbírka vytvářena již před oficiálním založením muzea v r. 1917. Nejstarší doklady pocházejí z poč. 19. stol. Nejvýznamnější kolekce vytvořili A. Schwab (1807-1891, ornitologická), J. Seilern (1883-1939, ornitologická, oologická), J. Karásek (1886-1937, ornitologická), F. Chorinsky (1867-1947, ornitologická, trofeje), J. Bakeš (1871-1930, trofeje), Jan Hála (1868-1956) a Jaroslav Hála (1905-1978, ornitologická, oologická, mammalogická), A. Koch (1837-1907, ornitologická), F. Zdobnitzky (1879-1944, ornitologická), J. Mrázek (1886-1948), J. Plachetka (1888-1961). Významnými kustody a kurátory zoologických sbírek MZM byli E. Bayer (1903-1909), K. Absolon (1907-1939), F. Zdobnitzky (1939-1944), Z. Kux (1950-1988) - cílevědomou sběrnou činností rozšířil studijní sbírky obratlovců, nashromáždil i materiál pro expozici moravské fauny. V nastoupeném trendu pokračuje M. Šebela (pro muzejní sbírku získal materiál z expedic do delty Dunaje, Jakutska a Jižní Ameriky, na Kubu). Jako preparátoři se na tvorbě sbírek podíleli jednak jejich samotní tvůrci (J. Schwab, Hálové, J. Mrázek, J. Plachetka), jednak preprátoři J., Bašta, R. Homberg, J. Mrázek, J. Talsky, J. Tesař, M. Vlasák.
  PředmětySbírka obratlovců - ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savcůdermoplastické preparátybalky a kožkový materiálosteologický materiál (lebky, kostry)oologický materiál - snůšky vajec ptáků, částečně vč. hnízdtrofeje - preparované hlavy, parohy, rohy
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů35409
   Z depozitáře zoologického oddělení MZM v Brně Pohled do veřejně přístupného depozitáře na zámku v Budišově Pohled do veřejně přístupného depozitáře na zámku v Budišově Pohled do preparátorské dílny zoologického oddělení MZM v Brně EXOPOK 17340; Megaceryle lugubris EXOPOK 17396; Halcyon nigrocyanea Ukázka ze stálé expozice Fauna Moravy umístěné v Biskupském dvoře v Brně Z depozitáře zoologického odělení MZM v Brně Diorama losa a bobra ve stálé expozici Fauna Moravy Pohled do veřejně přístupného depozitáře na zámku v Budišově Pohled do preparátorské dílny zoologického oddělení MZM v Brně EXOPOK1 43363; Colius colius EXOPOK1 44314; Anser indicus EXOPOK 1469; Ceryle rudis EXOPOK 1718; Ramphastos toco EXOPOK 2055; Rupicola peruviana EXOPOK 2384; Eupetomena macroura EXOPOK 2387; Ocreatus underwoodii EXOPOK 2532; Anthropoides virgo EXOPOK 17269; Garrulax pectoralis EXOPOK 17423; Garrulus glandarius japonicus EXOPOK 17497; Probosciger aterrimus EXOPOK 17524; Merops philippinus EXOPOK 18172; Leiothrix lutea EXOPOK 21997; Ramphastos tucanus EXOPOK 100258; Aceros undulatus TROFEJE 154; Cervus elaphus canadensis TROFEJE 178; Connochaetes taurinus TROFEJE 189; Kobus ellipsiprymnus TROFEJE 18127; Ovis musimon EXOMAMM 7; Papio hamadryas EXOPOK1 43333; Deroptyus accipitrinus EXOPOK1 43665; Ara militaris EXOPOK 976; Alcedo atthis EXOPOK 1708; Buceros bicornis EXOPOK 1752; Cyanocitta cristata EXOPOK 2172; Todus multicolor EXOPOK 2331; Campylopterus largipennis EXOMAMM 43366; Rhabdomys pumilio