3 - Mineralogická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.mzm.cz/mineralogicko-petrograficke-oddeleni/
  ÚzemíA - minerály z území Moravy a SlezskaB - minerály z Čech a zahraničí
  ObdobíOd roku 1818 do současnosti. Od r. 1817 zahrnuty starší sbírky Mitrovského, Salma, Lichtensteina, od 20.st. vlastní akvizice, zejména z vlastních výzkumů.
  PředmětyPodsbírka minerálů Moravského zemského muzea má svoje počátky už v době jeho založení v r. 1818, neboť minerály byly tehdy součástí přírodovědných sbírek jeho prvních příznivců, např. hraběte J. N. Mitrovského, starohraběte H. Salma a knížete K. Lichtensteina. Právě tato sbírka byla po celou dobu existence muzea nejvíce rozvíjena a dnes obsahuje cca 150 000 ks vzorků. Obsahuje nejúplnější soubor minerálů ze stovek lokalit Moravy a Slezska. Souvisí to s tradicí moravské topografické mineralogie počínající již v první polovině 19. století (W. Hruschka, F. Kolenati, B. Kučera, E. Burkart, T. Kruťa). Nejenže jde často o dokladový materiál k obsáhlým publikacím z moravské topografické mineralogie, představujících vlastně doprovodnou „databázi lokalit, sběratelů a nálezových okolností vzorků“, ale tyto vzorky jsou navíc bez problémů přístupné pro odborné studium. Tato část sbírky se nadále rozšiřuje především vlastními sběry, ale i koupěmi a výměnou. Již ne tak topograficky vyhraněný charakter má ta část podsbírky, která je věnována minerálům ze světových lokalit (včetně Čech a Slovenska), naopak obsahuje řadu vzorků vysoké estetické úrovně pocházejících např. ze sbírky F. Kretschmera (1848-1921) a zejména J. Bakeše (1871-1930), které jsou většinou součástí expozice „Svět nerostů“. V poslední době se rovněž klade také důraz na vědeckou hodnotu sbírkového materiálu, kdy často jde o vzorky genetické povahy získané většinou vlastními sběry na našich i zahraničních lokalitách.Expozice „Svět nerostů“ je součástí stálé expozice Moravského zemského muzea v Dietrichsteinském paláci a byla otevřena v r. 1991. První část je věnována fyzikálním vlastnostem minerálů a je zakončena vitrínou s moravskými a slezskými meteority. Druhá a hlavní část expozice je založena na genetické klasifikaci minerálů (minerály magmatitů, pegmatitů, rudní mineralizace, sedimentární a metamorfované horniny) a je zaměřena na minerály Moravy a Slezska. Systematická část zahrnuje mineralogický a petrografický systém, ukázky tektitů a nových minerálů, popsaných poprvé z našeho regionu. Menšího rozsahu jsou ukázky nerostných surovin včetně drahých kamenů.
  Obor3 - Mineralogická
  Počet předmětů23879
   Expozice Svět nerostů - beryl, Otov, ČR Expozice Svět nerostů - mineralogický systém Expozice Svět nerostů - mineralogický systém Expozice Svět nerostů - lepidolit Expozice Svět nerostů - mineralogický systém Depozitář mineralogicko-petrografického oddělení Depozitář mineralogicko-petrografického oddělení Depozitář mineralogicko-petrografického oddělení Expozice Svět nerostů - barva minerálů Expozice Svět nerostů - vlastnosti minerálů Topaz, Spitzkoppje, Afrika Fluorit - drúza, Durhan, Anglie Elbait, San Piero del Campo, Elba Expozice Svět nerostů - chloritoid Expozice Svět nerostů - pegmatity Chalkopyrit, Javůrek-Šmelcovna, ČR Grafit, Tišnov-Dřínová, ČR Chalcedon, Ahníkov, Čechy, ČR Záhněda, Bohdalec u Bobrové, ČR Rutil, Lom u trati, Věžná, ČR Klinoptilolit, Příbor u N. Jičína - Hončova Hůrka, ČR Korund, Pokojovice u Třebíče, ČR Záhněda, Bobrůvka, ČR Tetraedrit, Javůrek-Šmelcovna, ČR Záhněda -drúza, Obyčtov, ČR Spinel, Červená Lhota, ČR Ortoklas, epidot, strigovit, Strzegom, Polsko Palygorskit, Polná u Jihlavy, ČR Rodonit, Čučma, Slovensko Petalit, Nová Ves u Křemže, ČR Natrolit, Hohentwiel, Německo Serpentin, Lom Redzing, Polsko Křemenná hmota, Horní Halže, ČR Apatit, Monte Sella, Itálie Pyromorfit, Bohutín-Příbram, ČR Pyrit, Navajún, Španělsko Fluorit, Berbes, Španělsko Almandin, Obergurgl, Otztal, Rakousko Záhněda, Dolní Bory, ČR, 3ks Epidot, Švagrov, štola Václav, ČR Sekaninait, Dolní Bory- Hatě, ČR Ortoklas, Znětínek u Ostrova nad Oslavou, ČR Klinochryzotil, Borek u Chotěboře, ČR Biotit, Višněgorsk, Ural, Rusko Analcim, Zálezly, Čechy, ČR Pyromorfit, Broken Hill, Zambie, Afrika Achát, Frýdštejn-Bezděčín, ČR Titanklinohumit, Roca Castellata, Val Malenco, Itálie Almandin, Malenice u Volyně, ČR Natrolit, Ústí nad Labem, ČR Amazonit, Crystal Peak, Colorado, USA Ortoklas, Epprechtstein, Kirchenlamitz, Německo Whewellit, Dubí u Kladna, ČR Pyromorfit, Bohutín - Příbram, ČR Spessartin, Strážek, ČR Beryl, Assuncao, Portugalsko Záhněda, Rubášov u Slavonic, ČR Skoryl, Dolní Bory, ČR, 2ks Verdelit, Kalifornie, USA Elbait, San Piero del Campo, Elba Expozice Svět nerostů- baryt Epidot, Knappenwald, Rakousko Epidot, Prince of Wales, Aljaška Expozice Svět nerostů - mineralogický systém Depozitář mineralogicko-petrografického oddělení Depozitář mineralogicko-petrografického oddělení Depozitář mineralogicko-petrografického oddělení Expozice Svět nerostů - záhněda, skoryl Expozice Svět nerostů - ametyst, Bochovice u Třebíče Expozice Svět nerostů - mineralogický systém