25 - Sbírka Muzea Antonína Dvořáka

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/antonin-dvorak.php
  Územípřevážně Česká republika, ale též ostatní země světa
  ObdobíSbírkový program je zaměřen na dokumentaci osobnosti, života, tvorby a doby Antonína Dvořáka včetně provozování a recepce skladatelova díla doma i v zahraničí od 2.poloviny 19. století po současnost.
  PředmětyZákladem sbírky jsou materiály a předměty shromážděné Spolkem a později Společností Antonína Dvořáka, Dvořákova pozůstalost, především notové autografy, byla zakoupena od skladatelových dědiců v r. 1980. K dalšímu rozšiřování sbírkových fondů dochází průběžně koupěmi, dary, vlastním sběrem či převody. Notové i nenotové rukopisy, notové i nenotové tisky, ikonografie, trofeje, mobiliář, hudební nástroje, zvukové a AV nosiče.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů8475
   Uložení předmětů v depozitáři Dopis F. L. Riegera A. Dvořákovi, Vídeň 23. 6. 1889 Časopis Meziaktí Praha 13. 6. 1901 American Art Journal, New York 4. 5. 1895 Portrét A. Dvořáka, J. Mulač Praha 1901 Fotografie A. Nikische s podpisem, 1894 A. Dvořák - Symfonie č. 1 c moll - partitura Program koncertu ke 100. výročí narození AD, Praha 1941 Dobový opis libreta Rusalky, op. 114 Fotografie z inscenace opery Armida, divadlo Brémy 1960-61 Vyznamenání Literis et artibus pro A. Dvořáka New York Herald, 2. 1. 1894 Stříbrné pouzdro na doutníky s podpisy, Petrohrad 1890 Dvořákovo kvarteto při hře v plenéru (Hnyk, Foltýn, Ruis, Pišinger) Schůze výboru Společnosti A. Dvořáka, 1961 Leeds - radnice. Černobílá pohlednice, počátek 20. stol. A. Dvořák - Symfonie č. 9, New York 1893-3 Tablo Chicago - Český den, 12. 8. 1893 A. Dvořák - Zpěv z Lešetínského kováře, tisk - Simrock 1911 Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka v úpravě L. Janáček A. Dvořák - Slovanské tance op. 46, pfte, úprava J. Máslo Dvořákův večer - čestným doktorem české univerzity, Praha 11.4.1891 A. Dvořák - Král a uhlíř - fragmenty II. Dějství Dopis J. Thurberové A. Dvořákovi, New York 28. 4. 1894 Dopisnice A. Rusa A. Dvořákovi, Písek 31. 12. 1898 A. Dvořák - Armida - skici A. Dvořák - Tercet C dur - partitura A. Dvořák - I. Aufgabe (úloha z harmonie) Fotografie A. Dvořáka s rodinou a přáteli v New Yorku, 1893 Spolek Žerotín pro A. Dvořáka a jeho manželku Annu - blahopřání ke stříbrné svatbě, Olomouc 17. 11. 1898 Portrét A. Dvořáka, Spiess, New York 1893 A. Dvořák s českými skladateli, Mulač Praha 1885 The American Musician, New York 23. 8. 1890 Humoresky, op. 101 - partitura Symfonie č. 9 Dopis A. Dvořáka F. Simrockovi, Praha 8. 4. 1879 Kvitance na plat pro A. Dvořáka od konzervatoře v New Yorku Viola Antonína Dvořáka Slovanské tance - tisk - Simrock 1878 s dedikací p. Wassmanovi Pamětní list 100. výročí železniční dráhy AD, 1941 (+ 2 pamětní známky), Klub filatelistů v Přerově Dopis A. Dvořáka A. Göblovi, 17. 9. 1879 Fotografie Ing. Otakara Dvořáka (syna A. Dvořáka) s chotí Marií Fotografie z pohřbu A. Dvořáka - studenti v historickém kroji s praporem Fotografie z inscenace opery Čert a Káča, divadlo Varna 1961 Fotografie z inscenace opery Alfred Olomouc 1938 (představitelé, dirigent +AD II) Program koncertu - Česká duchovní hudba - k Dvořákovým oslavám v chrámu sv. Jakuba v Praze, 1941 A. Dvořák - Humoresky, Simrock Účty za práce spojené s údržbou domu A. Dvořáka na Vysoké Uložení předmětů v depozitáři Postoupení nakladatelských práv firmě Simrock Uložení předmětů v depozitáři Portrét A. Dvořáka, Tietz-Gallat Chrudim Program Velkého slovanského koncertu, Praha 1892