7 - Entomologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČeská republika (převažují nálezy z jižních Čech), malá část sbírky, především v řádech Coleoptera a Lepidoptera, pochází z různých částí světa
  ObdobíNejstarší doklady jsou z dvacátých let 20. století, převážná část sbírky pochází z let 1940 - 1985. Významný podíl na tvorbě sbírky má Jan Máca, který v době svého působení v muzeu (1969 - 1985) realizoval řadu nákupů od regionálních badatelů (J. Balatý, V. Dvořák, J. Flíček, A. Z. Hnízdo, A. Jungmann, V. Karas, Z. Karas, J. Niedl a další) a současně vlastním sběrem doplňoval a rozšiřoval kolekce jednotlivých hmyzích řádů.
  PředmětySbírku tvoří více než 40 000 kusů členovců (převážně zástupci hmyzu), řádově desítky kusů čítá sbírka měkkýšů.
  Obor7 - Entomologická
  Počet předmětů6172
   vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata) - jižní Čechy, ze sbírky J. Flíčka uložení podsbírky v depozitáři tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) - soubor samců, Třeboň (o. Jindřichův Hradec) krasec měďák (Chalcophora mariana) - Poněšice (o. České Budějovice), 1938, ze sbírky A. Mrázka škeble rybničná (Anodonta cygnea) - Soběslav (o. Tábor): Nový rybník, 1950 rak říční (Astacus fluviatilis) - dermoplastický preparát, Černovický potok (o. Tábor), 1963 motýlice obecná (Calopteryx virgo) - Soběslav (o. Tábor) a Cep (o. Jindřichův Hradec), ze sbírky J. Flíčka šídlatka tmavá (Lestes dryas) - Cep a Lutová (o. Jindřichův Hradec), ze sbírky J. Flíčka šídlo pestré (Aeschna mixta) - Cep (o. Jindřichův Hradec), ze sbírky J. Flíčka roháč obecný (Lucanus cervus) - soubor samců, Hluboká n. Vlt. (o. České Budějovice) lišaj paví oko (Smerinthus ocellata) - Soběslav (o. Tábor), 1956, ze sbírky J. Balatého lišaj šeříkový (Sphinx ligustri) - Soběslav (o. Tábor), 1954, ze sbírky J. Balatého lišaj smrtihlav (Acherontia atropos) - Soběslav (o. Tábor), 1954, ze sbírky J. Balatého martináč bukový (Aglia tau) - Kleť (o. Český Krumlov), 1936, ze sbírky J. Balatého zelenopláštník březový (Geometra papilionaria) - jižní Čechy, 1931, ze sbírky J. Balatého otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) - Soběslav (o. Tábor), 1950, ze sbírky J. Balatého otakárek fenyklový (Papilio machaon) - Soběslav (o. Tábor), 1956, ze sbírky J. Balatého jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) - Morava, 1948 bělopásek topolový (Limenitis populi) - Soběslav (o. Tábor), 1950, ze sbírky J. Balatého babočka paví oko (Inachis io) - Soběslav (o. Tábor), 1956, ze sbírky J. Balatého babočka osiková (Nymphalis antiopa) - Soběslav (o. Tábor), 1948, ze sbírky J. Balatého střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens) - Hostinné n. L. (o. Trutnov), 1932, ze sbírky A. Z. Hnízda potápník široký (Dytiscus latissimus) - Lipnice, 1932 nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) - Ukrajina: Užhorod 1927, ze sbírky A. Z. Hnízda uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) - ze sbírky R. Veselého zemoun skalní (Aegopis verticillus) - ze sbírky R. Veselého