24 - Písemná pozůstalost Františka Nováka

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, TáborMaďarsko, Budapešť
  Období1862-1962, od r. 1872 působil v Budapešti, žil v letech 1848-1903.Je zde zahrnuta i pozůstalost Emila Maršíka, hudebního skladatele, zetě F. Nováka
  Předmětylistinný materiál - rukopisy, plánky, foto, notové záznamy
  Obor24 - Další
  Počet předmětů369
  Podsbírka obsahuje archiválie
   vysvědčení Františka Nováka z reálného gymnázia v Táboře z roku 1866 osvědčení Františka Nováka o absolutoriu Král. českého polytechnického institutu v Praze, 1871 rodný a křestní list Jana Nováka, 1939 úmrtní oznámení Františka Nováka dopis pro Františka Nováka od Tělocvičné jednoty Sokol v Budapešti, 1903 rukopisná práce Františka Nováka Fortifikace, 1870 fotografie Františka Nováka, nalepená na tvrdém kartonu fotografie z pohřbu Františka Nováka, 1903 fotografie J. V. Friče, nalepená na tvrdém kartonu fotografie Marušky Novákové fotografie koňského povozu v lese uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři vysvědčení Františka Nováka z veřejné nižší reálné školy v Táboře z roku 1862 vysvědčení Františka Nováka o zkoušce na Král. českém polytechnickém ústavu zemském v Praze z roku 1868 vysvědčení Františka Nováka o poslouchání přednášek na Královském českém polytechnickém ústavu zemském v Praze, 1870 vojenské jmenování poručíkem pro Františka Nováka k regimentu Frant. Josefa I., 1872 rodný a křestní list Anny Marie Suchomelové, 1939 úmrtní oznámení Františka Nováka poděkování městského muzea Františkovi Novákovi za darované sbírové předměty, 1902 peněžní poukázka pro Marii Schüthelsberg z Netřenic, 1899 brožura Vzpomínky z Uher od Karla Adámka, Praha 1909 fotografie skupiny 8 vojáků fotografie hrobu Fratiška Nováka na hřbitově sv. Jakuba v Táboře fotografie skupiny postav u ohníčku (zřejmě A. Nováková s dcerou Maruškou) skupinová fotografie v přírodě, druhá zprava je Maruška Nováková fotografie manželů Nováků se synem, 1898 uložení podsbírky v depozitáři