24 - Historická Tábor

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, Táborsko
  Období16. - 20. století
  Předmětylistinný materiál, dokladující historické události od nejstaršího data v muzejních sbírkách se nacházejících, až po začátek 20. století (prohlášení, nařízení, oběžníky, doklady, tisky starých písní, mapy atd.)
  Obor24 - Další
  Počet předmětů610
  Podsbírka obsahuje archiválie
   jmenování Mořice Schöne čestným občanem Tábora - ručně malovaný diplom s městkou pečetí, 1881 svatební smlouva mezi Antonínem Hruškou a Marianou Prokopovou z Nové Vsi, 8. leden 1847, Tábor Selské noviny číslo 13, roč. 14, květen 1908 - vydavatel Alfons Šťastný, tisk Tábor pozvánka k veřejné promoci E. Schustera doktorem práv v Karolinu, 2. 8. 1817 věstník Žižkovy sokolské župy - tiskárna Frank, Tábor, číslo 1, květen 1888 upomínka právního zástupce o zaplacení dluhu lékárníkovi Janu Shuhovi z Tábora, 15. 6.1858 dlužní úpis perníkáře a cukráře Jana Stegera z Tábora na částku 50 zlatých, 1863 potvrzení berního úřadu v Táboře o výši činže na dům čp. 156 Jana Stegera, cukráře v Táboře, 1878 fotografie - pohled na interiér přírodovědného pavilónu Jihočeské výstavy v Táboře v roce 1902, fotoateliér Šechtl & Voseček, 1902 pohlednice z Kostnice s rytinou kamene na místě upálení Jana Husa - zaslaná Karolíně Hrubé do Plzně, 18. 9. 1894 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři program koncertu na oslavu Jana Husa ve prospěch chudých studentů táborských škol - tisk, 1869 výtisk magazínu 1. máj - zvláštní vydání Tiskového výboru Československé sociálně demokratické strany dělnické, 1908 desky s materiály k odhalení pomníku Josefa Němce v Táboře 24. a 25. června 1933 - proslov, pozvánky, fotografie, soupis přítomných příbuzných smlouva mezi tiskařem Petrem Frankem a učněm Hynkem Čeňkem o vzetí do učení, leden 1907, Tábor fotografie - odhalení pomníku Jana Žižky od J. V. Myslbeka v Táboře, fotoateliér Šechtl & Voseček, 26. 8. 1877 pravidla chování žáků ve škole - tiskárna správcování c.k. školních kněh pro Čechy, 1855 mapa táborského a budějovického okresu, 1. polovina 19. století propouštěcí vysvědčení měšťanské školy v Táboře pro Antonína Podhrázkého, 1908 mapa táborského panství před r. 1420 podle rekonstrukce Augusta Sedláčka - tisk, nedat. obsílka z purkmistrovského úřadu města Tábora Marii Procházkové kvůli úřednímu řízení, 25. 11. 1897 platební rozkaz na daň z příjmu pro perníkáře a cukráře Jana Stegera z Tábora, 1871 platební rozkaz na daň z příjmu pro perníkáře a cukráře Jana Stegera z Tábora, 1871 dlužní úpis perníkáře a cukráře Jana Stegera z Tábora na částku 50 zlatých, 1863 zápis o exekučním řízení na nemovitost Antonína Srnky ze Soběslavi pro Antonii Stegrovou z Tábora, 1893 zápis o exekučním řízení na nemovitost Antonína Srnky ze Soběslavi pro Antonii Stegrovou z Tábora, 1893 fotografie - pohled na výstaviště Jihočeské výstavy v Táboře v roce 1902, fotoateliér Šechtl & Voseček, 1902 fotografie - pohled na pavilón táborského právovárečného měšťanstva na Jihočeské výstavě v Táboře v roce 1902, fotoateliér Šechtl & Voseček, 1902 výsledky sčítání lidu v politickém okrese Tábor za rok 1910 - c.k. okresní hejtmanství Táborské, 1910 uložení podsbírky v depozitáři