9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíPlzeňsko, Česká republikaSbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v PlzniZápadní Čechy - především z území nově zřízeného Plzeňského kraje.Sbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v PlzniZápadní Čechy - především z území nově zřízeného Plzeňského kraje.
  Období10. - 18. stoletíSbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v Plzni Sbírka dokumentuje nejstarší dějiny od paleolitu po vznik českého státu, tj. zhruba období 40.000 př.n.l. až 1.000 našeho letopočtu. Výjimečně jsou zastoupeny i mladší předměty, které jsou součástí starších souborů. Archeologická sbírka vznikla společně se zřízením muzea v roce 1878, nejstarší dosud platné zápisy v inventárních knihách pochází z počátku minulého století. Sbírka narůstala vlastní výzkumnou činností i dary a již v roce 1909 obsahovala 309 nádob, 13 zlatých předmětů, 84 kamenných, 692 bronzových a 76 železných předmětů. V roce 1920 byla ze zámku Kozlu předána waldsteinská sbírka, která obsahovala 582 celých nebo doplnitelných nádob, 7 506 střepů, 11 zlatých předmětů, 589 bronzových, 603 kamenných, 74 železných, 205 hliněných, 113 kostěných, 2 předměty jantarové, 2 skleněné a další, celkem 10.367 ks předmětů. Archeologické sbírky se nadále rozrůstaly vlastní činností muzea, především systematickými výzkumy, jako např. mohylové pohřebiště v Plzni-Nové Hospodě, ve Vrhavči, Zeleném, hradišti Radná u Plané. Takto vytvořená sbírka byla ve své době jednou z nejlepších, protože byla vytvářena především výzkumy, které byly dokumentovány, takže přinášely plně vypovídající a plně hodnotný materiál, dokumentující vývoj pravěkého a slovanského osídlení západních Čech. Léta 1939-1945 jsou temnou stránkou dějin sbírky, v roce 1943 byly veškeré archeologické výzkumy zakázány a činnost se přenesla na zpracování a evidenci starších nálezů. Koncem roku 1944 a začátkem 1945 byly na Plzeň podniknuty nálety, které bohužel poznamenaly i budovu muzea. Tlaková vlna vzniklá při zásahu sousedního hotelu Continentál nejvíce postihla pravěké sbírky uložené v lapidáriu muzea. Po válce se do muzea vrátil V. Čtrnáct a spolu s J. Salákem se oba věnovali konzervaci materiálu a zpracování části Francovy sbírky. V roce 1956 získalo muzeum budovu františkánského kláštera a po stavebních úpravách tam byly prehistorické sbírky v roce 1957 přestěhovány ze suterénu muzea. Teprve po částečné adaptaci kláštera a díky mimořádnému vypětí zaměstnanců prehistorického oddělení M. Anderlové-Doubové a V. Čtrnácta, se dostalo sbírkovým předmětům prehistorického oddělení přijatelného uložení a možnosti se sbírkami pracovat.Prehistorické oddělení zahájilo svoji novou výzkumnou a odbornou činnost v roce 1974 příchodem Dary Soukupové-Baštové do muzea. Po mnoha letech byly znovu zahájeny rozsáhlejší práce v terénu. Intenzivními průzkumy v regionu celých západních Čech přinesly nárůst sbírek a rozšíření pramenné základny pro studium pravěkých dějin západních Čech. D. Baštová byla kurátorem sbírky do svého odchodu na nové pracoviště v Muzeu hlavního města Prahy v únoru 1993 a od března téhož roku ji zpravuje vedoucí oddělení Milan Metlička. Nový vedoucí musel již při svém nástupu během jednoho roku přestěhovat všechny archeologické sbírky, laboratoře a pracovny z budovy františkánského kláštera do náhradních prostor v ne zcela vyhovujících objektech mimo centrum Plzně. Současně byl pověřen prováděním záchranných archeologických výzkumů v rámci západních Čech. Zejména rozsáhlé plošné záchranné výzkumy přinesly vedle kvantitativního nárůstu i zhodnocení a zkvalitnění sbírkového fondu. Souběžně probíhá i laboratorní zpracovávání a evidence nových přírůstků.Sbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v Plzni Sbírka dokumentuje nejstarší dějiny od paleolitu po vznik českého státu, tj. zhruba období 40.000 př.n.l. až 1.000 našeho letopočtu. Výjimečně jsou zastoupeny i mladší předměty, které jsou součástí starších souborů. Archeologická sbírka vznikla společně se zřízením muzea v roce 1878, nejstarší dosud platné zápisy v inventárních knihách pochází z počátku minulého století. Sbírka narůstala vlastní výzkumnou činností i dary a již v roce 1909 obsahovala 309 nádob, 13 zlatých předmětů, 84 kamenných, 692 bronzových a 76 železných předmětů. V roce 1920 byla ze zámku Kozlu předána waldsteinská sbírka, která obsahovala 582 celých nebo doplnitelných nádob, 7 506 střepů, 11 zlatých předmětů, 589 bronzových, 603 kamenných, 74 železných, 205 hliněných, 113 kostěných, 2 předměty jantarové, 2 skleněné a další, celkem 10.367 ks předmětů. Archeologické sbírky se nadále rozrůstaly vlastní činností muzea, především systematickými výzkumy, jako např. mohylové pohřebiště v Plzni-Nové Hospodě, ve Vrhavči, Zeleném, hradišti Radná u Plané. Takto vytvořená sbírka byla ve své době jednou z nejlepších, protože byla vytvářena především výzkumy, které byly dokumentovány, takže přinášely plně vypovídající a plně hodnotný materiál, dokumentující vývoj pravěkého a slovanského osídlení západních Čech. Léta 1939-1945 jsou temnou stránkou dějin sbírky, v roce 1943 byly veškeré archeologické výzkumy zakázány a činnost se přenesla na zpracování a evidenci starších nálezů. Koncem roku 1944 a začátkem 1945 byly na Plzeň podniknuty nálety, které bohužel poznamenaly i budovu muzea. Tlaková vlna vzniklá při zásahu sousedního hotelu Continentál nejvíce postihla pravěké sbírky uložené v lapidáriu muzea. Po válce se do muzea vrátil V. Čtrnáct a spolu s J. Salákem se oba věnovali konzervaci materiálu a zpracování části Francovy sbírky. V roce 1956 získalo muzeum budovu františkánského kláštera a po stavebních úpravách tam byly prehistorické sbírky v roce 1957 přestěhovány ze suterénu muzea. Teprve po částečné adaptaci kláštera a díky mimořádnému vypětí zaměstnanců prehistorického oddělení M. Anderlové-Doubové a V. Čtrnácta, se dostalo sbírkovým předmětům prehistorického oddělení přijatelného uložení a možnosti se sbírkami pracovat.Prehistorické oddělení zahájilo svoji novou výzkumnou a odbornou činnost v roce 1974 příchodem Dary Soukupové-Baštové do muzea. Po mnoha letech byly znovu zahájeny rozsáhlejší práce v terénu. Intenzivními průzkumy v regionu celých západních Čech přinesly nárůst sbírek a rozšíření pramenné základny pro studium pravěkých dějin západních Čech. D. Baštová byla kurátorem sbírky do svého odchodu na nové pracoviště v Muzeu hlavního města Prahy v únoru 1993 a od března téhož roku ji zpravuje vedoucí oddělení Milan Metlička. Nový vedoucí musel již při svém nástupu během jednoho roku přestěhovat všechny archeologické sbírky, laboratoře a pracovny z budovy františkánského kláštera do náhradních prostor v ne zcela vyhovujících objektech mimo centrum Plzně. Současně byl pověřen prováděním záchranných archeologických výzkumů v rámci západních Čech. Zejména rozsáhlé plošné záchranné výzkumy přinesly vedle kvantitativního nárůstu i zhodnocení a zkvalitnění sbírkového fondu. Souběžně probíhá i laboratorní zpracovávání a evidence nových přírůstků.
  Předmětykeramické, skleněné, dřevěné, kožené, kovové, kamenné a kostěnné artefaktylidské a zvířecí kosti, rostlinné zbytkySbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v Plzni Sbírka obsahuje veškerý archeologický materiál, nepočetněji je zastoupena zlomková keramika, mazanice, zvířecí kosti, keramické nádoby, štípaná a broušená industrie, bronzové a železné šperky, zbraně, výrobní nástroje a kování. V menší míře předměty z kostí (šídla, hřebeny, zdobené kosti), jantaru (perly, korály), skla (korálky, náramky), stříbra (šperky- ozdoby), švartny (náramky, přesleny), kamene (drtidla, drtiče, přesleny), zlata (šperky), zubovina, struska, kůže, keramické přesleny a plastiky, bronzové nádoby či jejich části a zuhelnatělé zbytky dřev. Většina inventárních čísel obsahuje více předmětů (jedná se zejména o střepový materiál, mazanici a zvířecí kosti), takže sbírka zahrnuje více jak 300.000 ks sbírkových předmětů.Sbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v Plzni Sbírka obsahuje veškerý archeologický materiál, nepočetněji je zastoupena zlomková keramika, mazanice, zvířecí kosti, keramické nádoby, štípaná a broušená industrie, bronzové a železné šperky, zbraně, výrobní nástroje a kování. V menší míře předměty z kostí (šídla, hřebeny, zdobené kosti), jantaru (perly, korály), skla (korálky, náramky), stříbra (šperky- ozdoby), švartny (náramky, přesleny), kamene (drtidla, drtiče, přesleny), zlata (šperky), zubovina, struska, kůže, keramické přesleny a plastiky, bronzové nádoby či jejich části a zuhelnatělé zbytky dřev. Většina inventárních čísel obsahuje více předmětů (jedná se zejména o střepový materiál, mazanici a zvířecí kosti), takže sbírka zahrnuje více jak 300.000 ks sbírkových předmětů.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů33114
   depozitář celých keramických nádob HA29253 – sáňky, Plzeň čp. 79, Pražská 5, studna 1, 15. století HA18829 - Stříbrná záušnice, Starý Plzenec, Hůrka, kostel sv. Vavřince, 12. století. HA14507 - Kostěná hrací kostka, Starý Plzenec, parc. č. 137, 12. století. HA28819 - Dřevěné krájecí prkénko. Plzeň čp. 209, Riegrova 7, studna 1. 15. století. HA28521 - Dřevěné soustružené zrcadlo. Plzeň čp. 207, Riegrova 3, studna 1. 15. století. HA4536 - Olejová lampa. Plzeň, Smetanova ul. 15. století. HA29254 - Rycí vidle. Plzeň čp. 137, nám. Republiky 23, studna 1. 15. století. HA17821 - Keramická plastika koníka se sedlem. Plzeň čp. 289, Dominikánská 2. 15. století. HA28018 - Svatební talíř typu tondino, „žitavská fajáns“. Plzeň - Branka, zásyp komory bývalé Litické brány. 1659-1800. HA29209 - Hrnek. Plzeň čp. 237, Solní 3, studna 2. 2. polovina 13. století. HA30106 - Kostěná brusle, Starý Plzenec – Hůrka, 13. století. HA21034 - Prubířský kámen, Plzeň čp. 288, Dominikánská 4, odpadní jímka. HA19448 - Drobná keramická plastika znázorňující mnicha – františkána. Plzeň čp. 6, nám. Republiky 5, studna 1. 15. století. HA15444 - Lahvovitá nádoba, Starý Plzenec parc. č. 137, 13. století. HA28017 - Kameninový džbán. Plzeň - Branka, zásyp komory bývalé Litické brány. 18. století. uložení dřevěných artefaktů HA16999 - Židovský náhrobek. Plzeň, starý stav muzea. 15. století. HA19344 – skalpel, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1, 17. století HA24225 - zlacený pohár na nožce, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1, 17. století HA27759 – cedník, Plzeň čp. 207, Riegrova 3, studna 1, 16./17.století HA29388 - dřevěná dýhová miska, Plzeň čp. 137, nám. Republiky 23, studna 1, 15. století depozitář skleněných nádob depozitář skleněných nádob HA29193 - dřevěná soustružená mistička, Plzeň čp. 207, Riegrova 3, studna 1, 15. století HA24226 - Pohár na nožce zdobený plastickými antropomorfními nálepy a emailem, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1, konec 16. století. HA15441 - Bronzový páskový prstýnek s terčovitou zdobenou plochou, Starý Plzenec, parc. č. 137, 13. století. HA6048 - Zrcátko. Plzeň čp. 83, Perlová 1, studna 2. 15. století. HA24230 - Lahvička, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1, konec 16. století. HA28512 - Dřevěná píšťalka. Plzeň čp. 6, nám. Republiky 5, studna 1. 15. století. HA28528 - Dřevěná lžíce. Plzeň čp. 9, Rooseveltova 7, studna 1. 15. století. HA29895 - Dřevěný soustružený džbánek, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1, přelom 16. a 17. století. HA13516 - Glazovaná pokladnička. Plzeň čp. 209, Riegrova 7, studna 1. Počátek 16. století. HA26608 – Džbán zdobený kolky. Plzeň čp. 137, nám. Republiky 23, studna 1. 1.polovina 15.století. HA4681 - Střevíc s dřevěnou trepkou - koturn. Plzeň čp. 232, nám. Republiky 33, studna 3. 15. století. HA28021 - Svatební talíř typu fondina, mezzomajolika. Plzeň - Branka, zásyp komory bývalé Litické brány. 1664-1737. HA5671 - Džbán. Plzeň čp. 79, Pražská 5, studna 1. Počátek 14. století. HA2889 - Zlomek dlaždice s portrétem císaře Nerona, Starý Plzenec – Hůrka, 12. století. HA27331 - Keramická akvamanile. Plzeň čp. 120, Františkánská 7, studna 1. 1. polovina 15. století. HA29763 - Picí cínová konvička s víčkem. Plzeň čp. 120, Františkánská 7, studna 1. Polovina 15. století. HA28662 - Komorový kachel s motivem českého zemského znaku. Plzeň. Přelom 15. a 16. století. HA2874 - Římsový kachel s motivem „Propletení draci“. Plzeň čp. 274, Solní 12. Přelom 15. a 16. století. HA25420 - Číše s taženými kapkami zdobenými modrými perličkami. Plzeň čp. 191, Sedláčkova ul. 9, studna 2. 2. polovina 15. století. HA24233 - Láhev s plastickým optickým dekorem, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1, konec 16. století. HA17981 - Plochá láhev s optickým dekorem, Plzeň čp. 207, Riegrova 3, studna 1, konec 16. století. HA14267 - Polychromovaný a zlacený kamnový nástavec v podobě vztyčeného lva držícího erbovní štít Kašpara Kropáče z Kozince, Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna, 1565 – 1567 (1563 – 1579). depozitář celých keramických nádob depozitář celých keramických nádob HA26574 – džbánek, Plzeň čp. 103, Dřevěná 6, sonda v měst. příkopu, 17. století HA27395 - dřevěný soustružený pohárek, Plzeň čp. 83, Perlová 1, studna 1, 15. století HA29363 - dřevěná dýhová miska, Plzeň čp. 237, Solní 3, studna 1, 15. století HA29861 – plastika, Plzeň čp. 137, nám. Republiky 23, studna 1, 1275 – 1300. uložení železných artefaktů HA19364 - Keramický zvonek. Plzeň čp. 119, Františkánská 5, studna 4. Počátek 15. století. HA4537 – Lampička. Plzeň, Smetanova ul. Polovina 15. století HA4526 – Pohár. Plzeň, Smetanova ul. Polovina 15. století HA29704 - Dřevěná hračka – káča. Plzeň čp. 6, nám. Republiky 5, studna 1. 15. století.