25 - Místní tisky časopisy

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíNoviny a časopisy v sbírce jsou vydávané v chomutovském regionu.
  ObdobíSbírku tvoří noviny a časopisy vydávané různými regionálními organizacemi a podniky. Základem sbírky jsou noviny (Nástup, Kadaňské noviny, Deník Chomutovska, Jirkosvké noviny, CV Týden) doplňované o časopisy, zpravodaje, bulletiny regionálních organizací (Ocelář, Kultura a život Chomutova, Památky-příroda-život, Zetkalák, Heimat-Chronik, Bulletin OO ČSÚ Chomutov) a další. Sbírka Místní tisky-časopisy dokumentuje období od roku 1948 do současnosti.
  Předmětynoviny a časopisy
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů690
   Pohled do depozitáře podsbírky Místní tisky časopisy Pohled do depozitáře podsbírky Místní tisky časopisy Pohled do depozitáře podsbírky Místní tisky časopisy MTč.10 – CV týden : Regionální zpravodajský list.Roč. 16. Týdeník. České Budějovice, Vltava - Labe - Press 2007. Regionální periodikum. Způsob nabytí: nákup MTč. 25 – Hornické listy. Časopis zaměstnanců skupiny SD. Ročník 22. Chomutov, Severočeské doly a. s. 2014. Regionální časopis. (dar) MTč. 24 – Jirkovské noviny. Měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Otvice, Strupčice a Vrskmaň. Roč. 19. Jirkov, Město Jirkov 2014. Regionální noviny (dar) MTč.12 – Kruh Poohří. Nezávislé regionální noviny. Roč. 10. Týdeník. Klášterec n. Ohří, Jiří Jabůrek 1999. Regionální periodikum. (dar) MTč.1 – Nástup. Soukromý regionální týdeník 2006, roč. XV (XLVII). Chomutov, Noviny Chomutovska 2006. Regionální noviny. (dar) MTč.2 – Vpřed za novou vesnici Chomutovska. Týdeník okresu Chomutov. Vydal ONV Chomutov. Roč. 3 - 4, 1954-1955. Regionální periodikum. (dar) MTč.8 – Rozbory Okresního oddělení ČSÚ Chomutov. Chomutov, Okresní oddělení Českého statistického úřadu 1987. Rozbory statistických přehledů okresu Chomutov. (dar) MTč. 23 – Volkszeitung. Sozialdemokratisches Tagblatt für Nordwestböhmen. Chomutov, Franz Kaufmann + Wenzel Jaksch. Roč. 8 (1926) sv. 1-4. Deník. Regionální periodikum (starý fond) MTč. 20 – Zpravodaj města Klášterce nad Ohří. Ročník 2. Klášterec nad Ohří, Městský úřad 1994. Regionální periodikum. (dar) MTč. 18 – Zpravodaj Okresního úřadu v Chomutově. Roč. 1. Chomutov, Okresní úřad 1993. (dar) MTč.7 – Bulletin Okresního oddělení Státního statistického úřadu Chomutov. Č. 19, 20, 21, 22. Chomutov, Okresní oddělení Českého statistického úřadu 1967. Statistické přehledy z okresu Chomutov. (dar) MTč. 17 – Bulletin Nadace Georgia Agricoly. Ročník 1, č. 1. Občasník. Měděnec, Nadace G. Agricoly 1993. Bulletin obsahuje informace o hornictví, geologii a mineralogii. Regionální časopis. (dar) MTč. 15 - Heimat-Chronik, komotauer Zeitung. Nachrichtenblatt des sudetendeutschen Heimatkreises Komotau. Roč. 49. Měsíčník. Nürnberg, Helmut Preussler Verlag 1995. Regionální časopis. (dar) MTč.14 – Chomutovské noviny. Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova. Roč. 16. Chomutov : Statutární město Chomutov, 2013. Regionální noviny. (dar) MTč. 19 – Informační bulletin Okresního úřadu Chomutov 2001/2002. Chomutov, Okresní úřad 2001. Informace pro vnitřní potřebu orgánů správy a samosprávy okresu Chomutov. (dar) MTč.11 – Kadaňské noviny. Čtrnáctideník kadaňských občanů. Roč. 24. Kadaň, Město Kadaň 2014. Regionální noviny. (dar) MTč. 27 – Komotauer Bote. Organ für die Vertretung der Interessen der Stadt und des Bezirkes Komotau. Roč. 3. Komotau, Ludwig Gelinek u. Eduard Göschka 1898. Týdeník. Regionální noviny (sběrem) MTč.6 – Kultura a život Chomutova - měsíčník MěstNV v Chomutově. Chomutov, MěNV 1990. Přehled kulturních pořadů v Chomutově, články s tématikou života ve městě. (dar) MTč. 16 – Deutsches Volksblatt, komotauer Zeitung. Unabhängige deutsch-nationale Zeitschrift für Nordwestböhmen. Komotau, Brüder Butter. Roč. 34 (1898) sv. 2. Deník. Regionální noviny. (starý fond) MTč.3 – Ocelář. Časopis zaměstnanců spojených oceláren v Chomutově a Mostě. Závodní odborová organizace Spojených oceláren, n.p. Chomutov. Roč. III., IV. 1948, 1949. Měsíčník. Regionální časopis.(dar) MTč.5 – Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska. Roč.27. Chomutov, Okresní muzeum 1995. Vychází 4 x ročně. Vlastivěda Chomutovska. (vl. nákl. OM) MTč.9 – Statistické informace Okresního oddělení ČSÚ Chomutov. Chomutov, Okresní oddělení Českého statistického úřadu 1978. (dar) MTč.4 – VIZ - Vejprtský informační zpravodaj. Měsíčník městského úřadu. Vejprty, Městský úřad 1992. Roč. 5. Regionální periodikum (dar) MTč.13 – Zetkalák. Informační zpravodaj pracujících k. p. Závod kuličkových ložisek Klášterec nad Ohří. Klášterec nad Ohří, k.p. ZKL 1988. (dar) MTč. 26 – Kaadner Heimatbrief. Nachrichtenblatt für die heimatvertriebenen Landsleute aus dem Kreis Kaaden-Duppau. Nürnberg, Helmut Preussler Verlag 2014. Měsíčník. regionální periodikum. (dar)